Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Честит Празник на празниците! Честито Възкресение Христово!

АКАТИСТ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Кондак 1


Поборниче Воеводо, Господи на Небето и земята, победно-благодарствено пение Ти принасяме, Твоите раби, на Тебе, Който слезе в ада и възкреси всички със Себе Си, и като празнуваме нашето избавление, радостно зовем:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Икос 1


Ангел Господен в събота вечер с голям трус слезе от Небето, отвали камъка от вратата на гроба Иисусов и седеше на него. От страх пред него се разтрепериха стражите и станаха като мъртви. А ние с мироносиците се покланяме на Възкръсналия Жив Бог и благовестим тайнствената Пасха така:
Христос възкръсна и адските князе паднаха;
Христос възкръсна и портите адови се уплашиха;
Христос възкръсна и медните врата се съкрушиха;
Христос възкръсна и твърдините на ада дойдоха в запустение;
Христос възкръсна и смъртта ридае;
Христос възкръсна и адът стене и вика:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Кондак 2


Като видяха Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия юноша в гроба Иисусов, облечен в бяла дреха и седнал отдясно, се ужасиха. А той им рече: “Иисуса Разпнатия ли търсите? Няма Го тук, но възкръсна, както бе казал. Дойдете, вижте мястото, където лежа Господ, и скоро идете и кажете на учениците Му:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.”

Икос 2


Като искаха да разберат непостижимото, Петър и другият ученик се затекоха към гроба и като влязоха вътре, видяха, че само повивките стоят, а кърпата, която бе на главата Му, не стоеше при тях, а свита отделно. Тогава повярваха и възгласиха с веселие:
Христос възкръсна и цялото творение се радва;
Христос възкръсна, да се веселят небесата;
Христос възкръсна и ликуват с нас Ангелите;
Христос възкръсна и преизподнята се просвети;
Христос възкръсна, възпейте, праведни души, от ада избавени;
Христос възкръсна, да възкликнем с веселие, спасени от смърт, пей на Господа, цяла земьо:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Кондак 3


Със сила свише облече Господ Своите ученици след Възкресението. А те отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус, и като дойдоха, им рече: “Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал.” А те Му се поклониха и възгласиха:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Икос 3


Изпълнена с любов към Учителя, Мария Магдалина стоеше отвън пред гроба и плачеше, и като видя Възкръсналия от мъртвите, помисли, че е градинарят и Го попита: “Ако си Го ти изнесъл, кажи ми, де си Го турил, и аз ще Го взема.” Но най-неочаквано, като чу: “Мария, възлизам при Моя Отец и при вашия Отец, и при Моя Бог и вашия Бог”, дойде при учениците и рече:
Христос възкръсна и жилото на греха се притъпи;
Христос възкръсна и светът се спаси от греховния потоп;
Христос възкръсна и ние се избавихме от игото на врага;
Христос възкръсна и дяволската прелест се съкруши;
Христос възкръсна и ръкописанието на нашите грехове се изглади;
Христос възкръсна и цялото творение се обнови и зовеше:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Кондак 4


Като имаше в себе си буря от помисли на съмнение, Тома рече на учениците, които казаха, че са видели Господа: Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам, но, като повярва, с веселие възгласи:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува

Икос 4


Като чу Тома, че учениците са видели Господа, искаше да Го види с очите си и рече: Не вярвам. След осем дни дойде Иисус, влезе през заключени врата, застана посред учениците Си и каза на Тома: Дай си пръста тук, и виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. И отговори Тома, и рече:
Христос възкръсна, Ти си Господ мой;
Христос възкръсна, Ти си Бог мой;
Христос възкръсна и всички приехме живот и нетление;
Христос възкръсна и мъртвите станаха;
Христос възкръсна и ние се избавихме от осъждане и мъки;
Христос възкръсна и живот от гроба възсия за света, който пее:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Кондак 5


От огъня на Божеството не се изгори Тома, дръзновено докоснал реброто на Спасителя. А най-вече се просвети, като позна Бога, въплътил се заради нашето спасение и пак възкръснал с плът. Така със своето неверие блаженият близнак утвърждава църковната вяра, която, като изповядваме, всички зовем:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Икос 5


Като видяха Иисуса възкръснал, учениците се уплашиха, мислейки, че виждат дух. А Иисус, като искаше да ги увери, им показа ръцете и нозете, и ребрата Си; взе късче печена риба и вощен мед и яде пред тях. Уверили се от това, те оставиха страха и скръбта, и радостно пееха:
Христос възкръсна и като прие злото, ни даде доброто;
Христос възкръсна и адът бе умъртвен от блясъка на Неговото Божество;
Христос възкръсна и тъмата се разруши;
Христос възкръсна и мрачните демони бяха прогонени;
Христос възкръсна и изтлялото от страсти човешко естество се обнови;
Христос възкръсна и нашите беззакония даром се очистиха;
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Кондак 6


Като изпрати на проповед в света Твоите богоносни апостоли, Христе, Ти духна и им рече: Приемете Духа Светаго. На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат. Затова и до днес в целия свят чедата на Църквата, освободени от греховете, непрестанно славят Твоето милосърдие, и с чисти души радостно пеят:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Икос 6


Като просвети, Христе, и мрачните долини на ада със светлината на Твоето възкресение, Ти благовести, Многомилостиви, опрощение, облекчение и избавление на душите, отвека затворени там. Затова те, избавени от врага човекоубиец, играеха, устремени към Твоята светлина, и пееха:
Христос възкръсна и нашите вериги се разкъсаха;
Христос възкръсна и смъртната сянка във вечен живот премина;
Христос възкръсна и властта на смъртта вече не може да държи човека;
Христос възкръсна и дързостта на мъчителя се посрами;
Христос възкръсна и раят вместо ада за живот ни се даде;
Христос възкръсна и светът непрестанно пее:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Кондак 7


Като пожела да послужиш на падналия Адам, Спасителю наш, Ти се яви на земята, и като не го намери на нея, слезе даже до ада да го потърсиш, та, срещнал Те долу, в земната преизподня, с всички спасявани да пее:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Икос 7


Начало на нов живот за света си поставил, Господи, с Твоето славно Възкресение. Защото всичко ветхо премина: и адът, и смъртта, и властта на дявола. Всяко творение се вижда свободно и преди помрачени, сега като Божии синове ликуват и пеят:
Христос възкръсна и бездна от милост и щедрости изля върху нашия род;
Христос възкръсна и нас, падналите в рова, издигна със Себе Си;
Христос възкръсна и ние се избавихме от дяволските мрежи;
Христос възкръсна и горестта на греха в сладост на райския живот се измени;
Христос възкръсна и ние, някога умъртвени, станахме;
Христос възкръсна и ни възведе в предишното достойнство, за да зовем:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Кондак 8


Като странстваше с Клеопа и Лука към селото, отдалечено на шестдесет стадия от Иерусалим, и непознат от тях, си укорил, Спасителю, тяхното неверие и жестокосърдие и си казал: Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата Си? И като започна от Моисей и от всички пророци, ги научи да пеят:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Икос 8


Целия Себе Си, истинен Бог и съвършен Човек, си преподал, Спасителю, на Твоите двама ученици в Емаус, когато взе хляб, благослови, преломи и им даде. Тогава очите им се отвориха и Те познаха, а Ти стана невидим за тях, и си казаха:
Христос възкръсна и животът се възцари;
Христос възкръсна и дяволската прелест бе изобличена;
Христос възкръсна и идолските жертви престанаха;
Христос възкръсна и цялата земя Му принася хвалебна жертва;
Христос възкръсна и ние, вкусили някога плода на непослушанието, сега вкусваме вечна храна;
Христос възкръсна и ние, станали причастници на вечната радост, пеем:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Кондак 9


Всички Ангели, Христе Спасителю, възпяват Твоето Възкресение на Небесата. Сподоби и нас на земята, с чисто сърце и с веселие да пеем:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Икос 9
Всемирният вития и учител на езичниците, богогласният Павел, като тръба възглася: Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък. Както в Адама всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят. Затова, като видяхме Христовото Възкресение, с радост зовем:
Христос възкръсна и князът на света бе низвергнат;
Христос възкръсна и преизподнята трепери;
Христос възкръсна и смъртта бе погълната от победата;
Христос възкръсна и адът бе пленен от Неговата сила;
Христос възкръсна и ние се избавихме от адовите вериги;
Христос възкръсна и ние, спасени от тление, станахме синове на Възкресението и пеем:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Кондак 10


Като пожела да спасиш човешкия род от робството на врага, разпятие и смърт претърпя, Господи, и погребан, в третия ден възкръсна от мъртвите. Затова Ангелът, сияещ в гроба, благовести на жените и рече:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Икос 10


Трети път след Възкресението Иисус се яви на Тивериадското море на Симон Петър, на Тома и Натанаил, на Зеведеевите синове и на други двама от учениците Му, както ловяха риба. И като Владика на всичко заповяда да хвърлят мрежата отдясно на кораба. Думата скоро се изпълни и уловиха множество риба, и странна вечеря видяха на земята. Сподоби и нас, Господи, мислено да се насладим на нея, като пеем:
Христос възкръсна и Му се даде власт на Небето и земята;
Христос възкръсна и Царството Божие настъпи;
Христос възкръсна и Неговото Тяло като Хляб на Живота всички приемаме;
Христос възкръсна и Неговата Кръв, като Извор на Безсмъртие вкусваме;
Христос възкръсна и Адам, освободен, с нас ликува;
Христос възкръсна и Ева, избавена от веригите, се радва и зове:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Кондак 11


Пение всеумилно Ти принасяше, Възкръсналия, Петър, защото три пъти се бе отрекъл от Тебе, и три пъти Те изповяда: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам. И три пъти пак чува от Тебе пресладкото призоваване на паството: Паси Моите агънца, паси Моите овци. Затова зове:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Икос 11


Възсиял си, Подателю на Светлината, като слънце, тридневно от гроба и всичко си просветил със светлината на истинното богопознание. Затова, седящи в тъмнината на неверието и съмнението, се уверихме с апостолите, че си Господ, и вече не питаме: “Кой си?” Но, славейки Те, Възкръсналия, с умиление зовем:
Христос възкръсна и всичко просвети със Своето Възкресение;
Христос възкръсна и вечна светлина възсия за седящите в тъмнина и смъртна сянка;
Христос възкръсна и даде на верните тайно осеняващото свише сияние на Духа;
Христос възкръсна и духовните очи на слепите някога се отвориха;
Христос възкръсна и ние познахме Отца на светлините;
Христос възкръсна, да се посрамят всички, отрекли се от Господа на славата, и да възпеят с нас:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Кондак 12


Христе, Който с Твоята благодат показваш на всеки човек удобен път за спасение, си казал на Симон Петър: Кога остарееш, ще простреш ръцете си, и друг ще те опаше и поведе, където не щеш, като даде да се разбере с каква смърт ще прослави Бога. А на възлюбения ученик си заповядал да пребъде, докато дойдеш. Затова апостолите, макар и да се разделиха, но свързани със съюза на любовта, възпяваха:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Икос 12


Като възпяваме Твоето тридневно Възкресение, Христе, се радваме на Твоето неизменно обещание. Защото си обещал да пребъдеш с нас до свършека на света, като ни избавяш от всяко зло и ни ръководиш към вечен живот. Затова, като Те славим, зовем:
Христос възкръсна и ние сега се избавяме от всяко зло;
Христос възкръсна и ни постави със Себе Си отдясно на Отца;
Христос възкръсна и ни направи причастници на Своята вечна слава;
Христос възкръсна и силният враг, съкрушил някога праотеца, бе съкрушен;
Христос възкръсна и ние, някога отхвърлени, се въдворяваме с Ангелите;
Христос възкръсна и ще възкреси със Себе Си всички, които зоват:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Кондак 13


О, Пасха, велика и свещена, Христе, Спасителю наш, благодарно изповядваме Твоята спасителна велика милост, задето пак си ни сподобил, недостойните, да вкусим радостта от Твоето светло Възкресение. Подавай ни в незалязващия ден на Твоето Царство истински и съвършено да се причастяваме с Тебе, Пресладкия, та с Ангелите и с всички светии във вечни векове да пеем радостно:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

Този кондак се чете три пъти, след това 1-и икос “Ангел Господен…” и 1-и кондак “Поборниче Воеводо…”.

МОЛИТВА

О, Най-свещена и Превелика Светлина, Христе, възсиял за целия свят по-светло от слънцето в Твоето възкресение! В този пресветъл, преславен и спасителен ден на светата Пасха всички ангели ликуват на небесата, всяко творение се весели и се радва на земята, и всяко дихание прославя Тебе, своя Творец. Днес се отвориха райските врати и умрелите се освободиха чрез Твоето съшествие в ада. Сега всичко се изпълни със светлина, небето и земята, и презиподнята. Нека дойде Твоята светлина и в нашите мрачни души и сърца, и да просвети нашата греховна нощ, за да сияем в чистота и правда в пресветлите дни на Твоето възкресение като ново творение в Тебе. И така, просветени от Теб, да излезем със свещи да Те посрещнем излизащ от гроба, сякаш от чертог, като Жених. И както в този ден Си развеселил със Своето явяване светите деви, дошли много рано на Твоя гроб, така и сега просвети дълбоката нощ на нашите страсти и ни дарувай утрото на безстрастието и чистотата, за да видим със сърдечните си очи, Теб, по-прекрасния от слънцето свой Жених и пак да чуем желания Твой глас: Радвайте се! И така, вкусили Божествената радост на светата Пасха още тук, на земята, да станем причастници на Твоята вечна и велика Пасха на небесата, в незалязващия ден на Твоето Царство, където ще бъде неизказано веселие, непрестанен глас на празнуващи и неизречена сладост на съзерцаващите Твоята неизказана красота. Защото Ти си истинската Светлина, Която просвещава и освещава всичко, Христе Боже наш, и на Тебе подобава слава във вечни векове. Амин.

Тропар

Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта си смъртта победи и на тия, които са в гробовете, дарува живот!

Кондак

Макар Ти, Безсмъртний, да си слязъл в гроб, но Ти си разгромил силата на ада и си възкръснал като Победител, Христе Боже! На жените мироносици си казал:“Радвайте се!“ и на Твоите Апостоли си дал мир, а на падналите (в грях) човеци– възкресение!

Акатисти. Книга 1.
Славянобългарски манастир
„Св. Вмчк Георги Зограф“,
Света Гора, Атон, 2006 г.

Източник на Акатиста: Отец Владимир Дойчев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Post

Духовно-просветният център „Св. Архангел Михаил” стартира новото издание на проекта „Съпричастност. Въпроси и отговори. Пастирска грижа”Духовно-просветният център „Св. Архангел Михаил” стартира новото издание на проекта „Съпричастност. Въпроси и отговори. Пастирска грижа”

Източник: mitropolia-varna.org … На 9 декември в Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил”, Варна започва новото изданието на проекта „Съпричастност. Въпроси и отговори. Пастирска грижа”. Целта, както и в миналите издания,

Светила на Православието през XIX – XX в. – св. Силуан Атонски (1866 – 1938)Светила на Православието през XIX – XX в. – св. Силуан Атонски (1866 – 1938)

На 24 септември Св. Църква почита св. преподобни Силуан Атонски (1866 – 1938). Свети Силуан, в света Симьон Иванович Антонов (1866 – 1938 г.), е родом от Лебединска околия на

Да помогнем на страдащ човек, който се нуждае от спешно лечение на очитеДа помогнем на страдащ човек, който се нуждае от спешно лечение на очите

Наскоро г-жа Ася Дилянова, автор на литература с православна насоченост и един от спомоществователите на енорията при храм „Св. Георги Победоносец“ в гр. Мадан, поде кампания в подкрепа на своя