Етикет: човек като Божие творение

Сътворяване и предназначение на човека – Милен ИлиевСътворяване и предназначение на човека – Милен Илиев

Източник: в. Слово, 4 – 10 август, 2022 г., година XXVI, бр. 27 (1318), с. 6 … Как е възникнал човекът? Кой и защо го е създал? Каква е целта