Етикет: Ръкописната традиция на Книга Откровение сред южните славяни. Част I: Сръбският препис от края на XIV в