Българите в Православното семейство,Главно меню - публикации,Допънителни новини,Духовно-просветни инициативи,Православието и българите 1878 – до наши дни,Просветна и социална дейност в БПЦ Обръщение на Св. Синод на БПЦ във връзка със зачестилите случаи на насилие и актуалната нужда от въвеждане на предмета „Религия“

Обръщение на Св. Синод на БПЦ във връзка със зачестилите случаи на насилие и актуалната нужда от въвеждане на предмета „Религия“

Обръщение на Св. Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия във връзка със зачестилите случаи на насилие в България и актуалната нужда от въвеждане на предмета „Религия“ в задължителните учебни часове като превенция срещу агресията и средство за духовно-нравственото възпитание и извисяване на нацията

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 49 НС НА 

Р БЪЛГАРИЯ Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

Р БЪЛГАРИЯ АКАД. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ

ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОФ. Д-Р ГАЛИН ЦОКОВ

ДО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 49 НС,

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,

СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ, БРАТЯ И СЕСТРИ,

Нашето общество има насъщна потребност от духовно възраждане, което може да се състои, ако всички заедно принесем всенародно покаяние за нашите грехове и слабости и се приобщим към облагородяващия дух на православната вяра и нейните божествени социални и нравствени ценности. Това е добре изпитан и успешно прилаган през вековете начин за разрешаване на личните и междуличностните конфликти, за намаляване на ширещата се агресия, за преодоляване на националното и институционалното разделение. Християнският морал е най-мощната преграда пред разрушителното влияние на умножаващите се гибелни зависимости, материализъм, консуматорство, разврат, алчност, насилие и престъпност.

Затова в продължение на вече три десетилетия Българската православна църква – Българска патриаршия призовава обществените ни ръководители да проявят родолюбива решителност, държавническа мъдрост и политическа воля за връщането на училищното религиозно образование в раздела на задължителните учебни часове. Така учениците успешно ще могат на основата на евангелското Христово учение да изградят устойчив светоглед за вяра в Бога, любов към хората, миротворчество, милосърдие,  трудолюбие, а така също чувство за национална принадлежност.

Св. Синод в периода на прехода съдейства активно на държавата със своята концепция за религиозното образование, предвиждаща едновременно задължителност и изборност в рамките на предмета „Религия“, за да бъдат отчетени правата и интересите на всички родители и техните деца. От 2020 г. до 2023 г. Св. Синод създаде и нови, съвременни учебници по „Религия – Християнство-Православие“ за всички ученици от 1. (ТУК) до 12. (ТУК) клас, които получиха одобрението на МОН. Водена от своя хилядолетен опит в изключителната възпитателна сила на православното християнство, Църквата ни не спира да подчертава голямото значение на духовно-нравственото възпитание на децата от най-ранна възраст – в семейството, в храма, в детската градина, в училище. Това светата ни Църква прави от любов към своя народ, от загриженост към подрастващите поколения и от състрадание към болките и проблемите на съвременния човек.

Във връзка с голямото обществено недоволство от зачестилите случаи на насилие и безнаказаност в България призоваваме отговорните институции да проведат своевременни и решителни реформи, но не само по отношение на Наказателния кодекс или Закона за защита от домашно насилие, а в сферата на цялостното българско законодателство, като водещ да бъде стремежът за закрила и подпомагане на българското семейство, за възпитанието и израстването на българските деца в здрава семейна общност и в подкрепяща образователна среда. Предприеманите законодателни промени следва да имат не само санкциониращо действие, а преди всичко – възпитателно и превантивно действие. Общество, в което наказанието е водещ принцип за борба с престъпността и агресията, няма бъдеще и е обречено на разпад. Обратното – бъдеще има такова общество, в което духовно-нравственото възпитание, образованието и културата са приоритет на държавната политика и се прилагат като инструмент за защита на националната идентичност и сигурност, както и за добруването на цялата нация.

Статутът на предмета „Религия“ в образователната ни система и състоянието на съвременното българско общество са пряко и закономерно свързани. Семейството е първата възпитателна среда за детето. Но възпитателният процес продължава и трябва да продължава в училището, в Църквата, в обществото. За формирането на човешката личност значение имат не само физическото и интелектуалното й развитие, но най-вече духовно-нравственото й усъвършенстване. На последното трябва без отлагане да се отдели специално внимание чрез възстановяване на религиозно-нравственото образование за всички деца и ученици, ако искаме случаите на нечовешка жестокост и брутална престъпност да намалеят и секнат в родината ни. Няма друг учебен предмет в училище, който да е в състояние да постигне това.

До 1947 г. предметът „Закон Божий“ или „Вероучение“ е въздействал особено благоприятно върху ценностното изграждане на нашите баби, дядовци и родители, като е бил задължителен и поставян на първо място в техните учебни програми и бележници. След 1997 г. предметът „Религия“ също доказа благотворното си влияние върху учениците и класовете, които го изучават. На този фон парадоксално е, че той все още не е част от задължителната учебна програма, поради което много от родителите, които желаят децата им да го изучават, нямат тази възможност. Още повече, че в болшинството европейски държави религиозното образование е задължително и конфесионално.

Боли ни, че конфликтите в обществото ни се изострят и мъката на пострадалите от насилие се увеличава. Но това е закономерно следствие от липсата на целево духовно-нравствено възпитание и обучение в родното училище. Значителна част от нашата младеж е объркана, няма цел и смисъл в живота, преживява все по-голяма морална деградация. Тези трагични резултати са предвидени от приснопаметния Неврокопски митрополит Борис още през 1928 г., когато той пише забележителното си съчинение „Кризата в нашето училище“. В него той пророчески подчертава, че ако се допуска отричането на религията да доминира в българското образование, обществото и държавата ни ще пожънат катастрофални последствия в идните десетилетия. Именно това се случи по време на атеистичния режим, това се случва и до днес и всички ние сме негови свидетели. Митрополит Борис тревожно предупреждава, че някои самонадеяни „хора у нас пожелаха да застанат отвъд доброто и злото и се опитаха да направят преоценка на ценностите“.

Във връзка с всичко гореказано ние, членовете на Св. Синод на БПЦ-БП, отговорно заявяваме, че когато се заличи „разликата между добро и зло, истина и лъжа, любов и омраза, правда и безправие, добродетел и порок, чест и безчестие“, настъпва лична и всеобща социална криза, която може да бъде преодоляна единствено чрез преоткриване и прилагане на християнските добродетели. Призоваваме нашите управници и цялото ни общество да обединим сили в борбата срещу агресията и нравствената деградация и предметът Религия-Православие да бъде въведен в раздела на задължителните учебни часове за тези ученици, чиито родители желаят децата им да го изучават, та да имаме своето ново възраждане, за да пребъде България и да пребъде българският народ!

Източник: bg-patriarshia.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Post

Милостивата проява на цар Иван Асен II след битката при Клокотница през 1230 г.Милостивата проява на цар Иван Асен II след битката при Клокотница през 1230 г.

Георги Канев Православната вяра изиграва важна консолидираща духовна роля при формирането на българската народност. Съвсем закономерно българската културна традиция дава своя принос към световното културно наследство на Православието, обединено под

Св. Иларион Мъгленски – един от закрилниците на българските земиСв. Иларион Мъгленски – един от закрилниците на българските земи

Георги Канев В многовековната православна традиция почитта към светите мощи на Божиите угодници е широко разпространена. Православните християни вярват в присъствието на Божиите угодници, в осветените от благочестивия им живот

Възможност за участие в XVII международна научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“Възможност за участие в XVII международна научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“

Източник: uni-vt.bg На 2 ноември 2022 г. предстои провеждането на XVII международна научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“. Заявки за участие ще бъдат приемани от 3