„А на жената бяха дадени крила“ – Сборник в чест на професор Светлина Николова

Източник: kmnc.bg

Излезе от печат сборникът „А на жената бяха дадени крила. Сборник в чест на професор Светлина Николова / And Wings Were Given to the Woman. In Honour of Professor Svetlina Nikolova“.

Съставители на сборника са Сл. Бърлиева, В. Желязкова и Н. Ганчева. Той излиза като специално издание на списание Palaeobulgarica и е израз на респекта на колегията към научното дело на професор Светлина Николова – един от доайените на световната палеославистика и кирилометодиевистика. Св. Николова е автор на значителен брой приносни публикации, в които се изследват проблеми, отнасящи се до развитието на патеричните разкази в българската средновековна литература; състоянието на съвременната кирилометодиевистика и перспективите в тази област; издаването на изворите за живота и делото на Кирил и Методий; изучаването на ръкописната традиция на словата на Климент Охридски и Йоан Екзарх; аналитичното описване на славянското ръкописно наследство. Изследователката проучва и въвежда в научно обращение голям брой преписи на славянски кирило-методиевски извори, приносни са и изследванията ѝ върху гръцката служба за св. Наум Охридски. На Св. Николова дължим и едно ново изследователско поле в КМНЦ–БАН – проучването на небогослужебните български средновековни текстове на старозаветните книги. Изследванията ѝ върху ръкопис  F.I.461 от сбирката на Руската национална библиотека в Санкт Петербург показват, че той е най-старият български средновековен ръкопис, в който е предприет опит да се събере в една книга текстът на Стария завет. Това откритие поставя едно ново начало в старобългаристиката – всестранното проучване на съхранените до наши дни български ръкописи, съдържащи преводи на старозаветни книги, и тяхното издаване. Под общата редакция на Св. Николова в КМНЦ–БАН започва издаването на поредицата „Старобългарският превод на Стария завет“.

Професор Светлина Николова допринася за утвърждаването и разширяването на КМНЦ. За „значителните ѝ приноси в развитието на палеославистиката“ и за заслугите ѝ „за издигане на авторитета на Кирило-Методиевския научен център“ е удостоена през 2005 г. с почетния знакна БАН „Марин Дринов“ на лента. До голяма степен на нейните усилия и всеотдайност се дължи отличното представяне на Центъра при международната оценка на Българската академия на науките, както и запазването на самостоятелността му при последващата реформа в академията.

Сборникът в нейна чест съдържа 51 статии на английски, български, немски, руски и хърватски език от видни представители на славистиката и българистиката от 12 държави: България, Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Русия, Словакия, Хърватия. Статиите са с много широк диапазон на обектите на изследване и са разпределени в осем раздела, посветени съответно на ранните християнски традиции, Библията и библейските преводи, проучвани с методите на различни научни дисциплини; изворите за живота и делото на Кирил и Методий; текстовата история на средновековни славянски книжовни паметници; състава на неизследвани славянски средновековни ръкописи; лексиката на старобългарските паметници; кирило-методиевските традиции сред западните и източните славяни; проблеми на средновековната музика и средновековното изобразително изкуство, посветено на Кирил и Методий и техните ученици; проекцията на Кирило-Методиевото дело и старобългарската култура в съвременността.Богатото съдържание на сборника и научните приноси на статиите в него определят значението му в развитието на палеославистиката.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Post

Иконом Дилян Цветков и добротворството чрез кръводаряванеИконом Дилян Цветков и добротворството чрез кръводаряване

Източник: mitropolia-sofia.org … Акция по кръводаряване на свещеници от Софийската митрополия и миряни се проведе преди броени дни във Военномедицинска академия. Десетки духовници, по трдиция от години, дариха кръв за

Българската православна църква призна автокефалията на Македонската църкваБългарската православна църква призна автокефалията на Македонската църква

Източник: bg-patriarshia.bg … На своето редовно заседание на 13 декември (вторник) Св. Синод, в пълен състав, разгледа писмо вх. № 569/29.09.2022 г.  на Сръбския патриарх Порфирий, с което уведомява, че в изпълнение

Шестнадесетите Цар-Шишманови дни и научни четения се проведоха в СамоковШестнадесетите Цар-Шишманови дни и научни четения се проведоха в Самоков

Източник: mitropolia-sofia.org За шестнадесети път в Самоков бяха организирани международните Цар-Шишманови дни и научни четения на Асоциация „Онгъл“. Те се проведоха от 30 септември до 2 октомври и в тях