„А на жената бяха дадени крила“ – Сборник в чест на професор Светлина Николова

Източник: kmnc.bg

Излезе от печат сборникът „А на жената бяха дадени крила. Сборник в чест на професор Светлина Николова / And Wings Were Given to the Woman. In Honour of Professor Svetlina Nikolova“.

Съставители на сборника са Сл. Бърлиева, В. Желязкова и Н. Ганчева. Той излиза като специално издание на списание Palaeobulgarica и е израз на респекта на колегията към научното дело на професор Светлина Николова – един от доайените на световната палеославистика и кирилометодиевистика. Св. Николова е автор на значителен брой приносни публикации, в които се изследват проблеми, отнасящи се до развитието на патеричните разкази в българската средновековна литература; състоянието на съвременната кирилометодиевистика и перспективите в тази област; издаването на изворите за живота и делото на Кирил и Методий; изучаването на ръкописната традиция на словата на Климент Охридски и Йоан Екзарх; аналитичното описване на славянското ръкописно наследство. Изследователката проучва и въвежда в научно обращение голям брой преписи на славянски кирило-методиевски извори, приносни са и изследванията ѝ върху гръцката служба за св. Наум Охридски. На Св. Николова дължим и едно ново изследователско поле в КМНЦ–БАН – проучването на небогослужебните български средновековни текстове на старозаветните книги. Изследванията ѝ върху ръкопис  F.I.461 от сбирката на Руската национална библиотека в Санкт Петербург показват, че той е най-старият български средновековен ръкопис, в който е предприет опит да се събере в една книга текстът на Стария завет. Това откритие поставя едно ново начало в старобългаристиката – всестранното проучване на съхранените до наши дни български ръкописи, съдържащи преводи на старозаветни книги, и тяхното издаване. Под общата редакция на Св. Николова в КМНЦ–БАН започва издаването на поредицата „Старобългарският превод на Стария завет“.

Професор Светлина Николова допринася за утвърждаването и разширяването на КМНЦ. За „значителните ѝ приноси в развитието на палеославистиката“ и за заслугите ѝ „за издигане на авторитета на Кирило-Методиевския научен център“ е удостоена през 2005 г. с почетния знакна БАН „Марин Дринов“ на лента. До голяма степен на нейните усилия и всеотдайност се дължи отличното представяне на Центъра при международната оценка на Българската академия на науките, както и запазването на самостоятелността му при последващата реформа в академията.

Сборникът в нейна чест съдържа 51 статии на английски, български, немски, руски и хърватски език от видни представители на славистиката и българистиката от 12 държави: България, Великобритания, Германия, Гърция, Израел, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Русия, Словакия, Хърватия. Статиите са с много широк диапазон на обектите на изследване и са разпределени в осем раздела, посветени съответно на ранните християнски традиции, Библията и библейските преводи, проучвани с методите на различни научни дисциплини; изворите за живота и делото на Кирил и Методий; текстовата история на средновековни славянски книжовни паметници; състава на неизследвани славянски средновековни ръкописи; лексиката на старобългарските паметници; кирило-методиевските традиции сред западните и източните славяни; проблеми на средновековната музика и средновековното изобразително изкуство, посветено на Кирил и Методий и техните ученици; проекцията на Кирило-Методиевото дело и старобългарската култура в съвременността.Богатото съдържание на сборника и научните приноси на статиите в него определят значението му в развитието на палеославистиката.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Post

Светила на Православието XIX – XX в.: Св. Паисий Светогорец (1924 – 1994) – Житие и АкатистСветила на Православието XIX – XX в.: Св. Паисий Светогорец (1924 – 1994) – Житие и Акатист

На 12 юли се празнува паметта на св. Паисий Светогорец – един от особено обичаните и прославени Божии наставници, молитвеници, прозорливци и чудотворци на ХХ в. Житие на св. Паисий

Излезе новият брой на детското списание „Камбанка“Излезе новият брой на детското списание „Камбанка“

Източник: sv-atanasii-varna.org „Камбанка“ е подчинила своя есенен брой предимно на учащите, като започва уводното си послание с много интересни факти и разкази за децата и учениците от по-екзотични кътчета на

Издание на „Духовни беседи” от св. Софроний Атонски – I томИздание на „Духовни беседи” от св. Софроний Атонски – I том

Източник: arhangel.bg Новата книга на издателство „Омофор” е „Духовни беседи”, I том на св. Софроний Атонски. Преподобният Софроний е един от най-известните и четени писатели-аскети от миналото столетие. Роден е