Главно меню - публикации,Издания,Книги,Просветна и социална дейност в БПЦ Нова книга: „Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца от предучилищна възраст. Пособие за учители”

Нова книга: „Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца от предучилищна възраст. Пособие за учители”

Източник: arhangel.bg

В книжарница „Благослов” е налична книгата „Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца от предучилищна възраст. Пособие за учители” на издателство „Омофор”, която излезе на книжния пазар в края на 2022 г. Автор на изданието е д-р Илиана Димова, дългогодишен учител по религиозно възпитание в детска градина и ръководител на неделни училища в Стара Загора. Освен Предучилищна педагогика, с втора специалност Психология, тя е завършила и Богословие в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В основата на тази книга стои дисертационния труд на авторката по същата тема, защитен през март 2022 г.

Заглавието и подзаглавието на книгата ясно насочват към съдържанието и нейната цел – пособие за учители с практико-приложен характер. В увода авторката посочва, че няма амбицията да дава идеалната формула за приспособяване на библейски текст. Тя споделя с учителите, които ще ползват пособието, един работещ алгоритъм, изведен от личния ѝ опит и практика. Така, наред с останалите книги и помагала, учителят ще има по-голям избор да приложи най-полезното за своята конкретна педагогическа практика и да постигне по-добра ефективност в образователно-възпитателния процес. Наръчникът е полезен и с това, че библейският наратив (разказ) е поставен в педагогически дискурс (общуване, практика), като е съобразен терминологично с методическите изисквания в сферата на образованието, прилагани от всички учители при подготовка, организация и провеждане на учебния процес. Посочени са дори очакваните резултати от този процес – конкретните компетентности, които трябва да придобият децата в резултат на работата с дадения библейски текст. Това прави книгата полезно практическо пособие и по методика.

Изданието излиза с благословението на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан. Редактор е проф. д-р Димитър Попмаринов, който в предговора към книгата пише:
„Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца в предучилищна възраст” е сериозен научен труд, насочен както към специалистите и преподавателите в областта на предучилищната педагогика, така и към всеки, който проявява интерес към началното образование и възпитание на децата. Това изследване е явление в областта на педагогиката в нашата страна, защото успешно съвместява научното познание и методи с въпросите на християнската вяра, нравствеността и техния произход – Божието откровение, съдържащо се в Свещеното Писание. (…) В практическата страна на своето изследване авторката основно стъпва на педагогическата методология, но веднага след това – на библейската херменевтика и текстология. За това помага и много добрата ѝ богословска подготовка. За да обоснове правилността на своя анализ, тя използва педагогически експеримент в детска градина с група деца, навършили шестгодишна възраст, в продължение на една година. (…) Илиана Димова е успяла чрез това изследване да предложи особено навременно и необходимо пособие, което е поднесено по разбираем и същевременно професионален начин. Синтезът, който тя осъществява между педагогическата и библейско-богословската методология, е в помощ на учителя умело да съчетае библейските разкази с тяхната нравствена сила и с педагогическите изисквания на съвремието.

Авторката специално отбелязва, че „хората, които биха имали полза от наръчника, не се ограничават само до учителите по религиозно възпитание в детската градина. Надявам се книгата да бъде полезна на всички, които имат желание да водят СИП или ЗИП Религия в училище, особено тези в начален етап на образованието. Такива са завършилите богословските факултети; педагозите, придобили ОКС „Магистър“ по Религиозно образование или СДК – „Учител по религия“; учителите в прицърковни училища и школи, както и на и всички, които имат желание в своята възпитателна работа да използват Свещеното Писание като източник на истории с възпитателен характер, за да провеждат качествено ценностно образование в духа на българската християнска традиция и култура. Известен факт е, че Свещеното Писание векове наред е извор както на цялото богословие, така и на всяко знание за християнството. То е основа на нравствеността и опора на българската национална идентичност. Библията е боговдъхновен сборник с текстове, източник на историческа информация за времена, променили света и поставили началото на нова ера в развитието на човечеството.”

Откъс от книгата може да прочетете в новия брой на сп. „Свет” – ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Post

Православната Църква, знанията и образоваността на българина през IX – XIV в.Православната Църква, знанията и образоваността на българина през IX – XIV в.

Георги Канев Покръстването на българския народ през средата на IX в. е един от най-кардиналните и важни вододели в българската история. От първо и най-важно значение е спояването на българи

Представяне на книгата на д-р Ива Инджова „Търновската архиепископия – Патриаршия през XIII-XIV век“Представяне на книгата на д-р Ива Инджова „Търновската архиепископия – Патриаршия през XIII-XIV век“

Източник: dobrotoliubie.com … На 6 април в Централната университетска библиотека на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде представена книгата „Търновската архиепископия – Патриаршия през XIII-XIV век“. Автор на

Житие на св. великомъченик Николай Нови Софийски († 1555) от Матей ГраматикЖитие на св. великомъченик Николай Нови Софийски († 1555) от Матей Граматик

На 17 май Българската православна Църква празнува паметта на св. великомъченик Николай Нови Софийски. Молитвена възхвала: Тропар Обогатил се от зарите на Духа, славни, и от това приел преславно дръзновение,