Главно меню - публикации,Издания,Книги,Просветна и социална дейност в БПЦ „Отвъд тези хоризонти“ – книга на православния свещеник и професор от САЩ Джон Брек

„Отвъд тези хоризонти“ – книга на православния свещеник и професор от САЩ Джон Брек

Източник: pravoslavie.bg

Издателство „Омофор“ има удоволствието да представи на вниманието на читателите книгата „Отвъд тези хоризонти. Квантовата теория и християнската вяра“ на отец Джон Брек.

„Създадени сме по Негов образ и подобие само за да Го отразяваме и да се върнем към Него.“

Ланца дел Васто, Духовната Троица

Професор протопрезвитер Джон Брек (р. 1939 г.) е клирик на Православната църква в Америка. Богословското си образование и специализация получава в университетите в Йейл (1965) и Хайделберг (1972). Приема православието и става професор по богословие. Води лекции по новозаветна екзегетика, патрология и християнска етика. Преподава в Православната семинария „Св. Герман“ – Кодиак, Аляска; в Православната семинария „Св. Владимир“ – Крестууд, Ню Йорк; в Православния институт Св. Сергий“, Париж и в Румъния. Научните му трудове са в областта на Новия Завет, етиката и биоетиката. Познат е на читателите с изданията „Свещения дар на живота“ и „С нас е Бог. Въпроси на християнския живот и вяра“. Това е третата му книга на български език.

Поредната книга на о. Джон Брек, приел Православието преди много години, е написана преди всичко за американския читател. Въпреки това, въпросите, които са повдигнати в нея, са общовалидни и се задават от много християни, а и не само християни; от тези, които се опитват да съвместят разумните си търсения и изповядваната от тях вяра относно света, неговата поява и развитие. На основата на многогодишния си опит като свещеник и професор, Дж. Брек, под формата на новела, повежда увлекателен разговор с читателя, който има такива интереси. Чрез своя главен герой проф. Робърт Райнс, о. Джон разсъждава за възможността, която се предлага от достиженията на съвременната наука и в частност областта на квантовата физика, да се съчетаят, съвместят – доколкото е възможно за вярващото съзнание – духовното и интелектуалното съзерцание. Неговият извод е, че на много дълбоко, на дълбинно равнище се извършва преход от физика към метафизика, от емпиричната към трансцендентната реалност. Те имат обща основа, общ произход, и практикувани в Православната църква чрез нейните тайнства, водят до Бога.

Проф. д-р Димитър Попмаринов

Съвременните технологични постижения, от електронния микроскоп до космическия телескоп Хъбъл, разшириха хоризонтите ни – на макроскопично и на микроскопично ниво – отвъд всичко, което човек си е представял преди 30-те години на XX век. Едно от най-важните открития през последните десетилетия се състои във факта, че всичко, от субатомните частици до звездните системи и до съзнателния човешки живот, произлиза от скрита, трансцендентна Реалност, привеждаща всички неща от несъществуване към съществуване чрез продължителен акт на сътворение. Всички неща са по същество свързани помежду си в сплетено единство, което ни кара да възприемаме света като гигантска холограма, всеки изглед от която съдържа информация за Цялото.

Тази книга повдига въпроса за отношението между Реалността и християнското разбиране за Бога. Написана под формата на достъпен разказ, тя започва с преглед на квантовата теория за лаици, като проследява развитието ѝ от началото на XX век насетне. Постепенно ще положим основата за изследване на отношението между квантовата механика и някои ключови аспекти на традиционното християнско учение. Целта ни е да покажем ясно, че обичайното ни схващане за Бога и света е просто незадоволително. С помощта на прозрения, почерпани от квантовата теория, ние вече сме в състояние да видим, че творението е по-сложно, по-прекрасно и в по-сложна взаимовръзка, отколкото нашите предци изобщо биха могли да си представят.

Разтълкувана правилно, квантовата теория ни предлага неоценимо проникновение при усилията ни да проникнем отвъд емпиричните хоризонти на света, в който живеем. Тя носи нов поглед върху духовното значение на Цялото, от непредставимо малките квантови явления до огромните купове от галактики на една вечно разширяваща се Вселена. Чрез нея получаваме скъпоценно прозрение относно тайната на съзнанието, присъщо на Бога и на човешката личност. Това ни прави способни да възприемаме и оценяваме източника, величието и смисъла на цялата сътворена Реалност – така, както никой не би могъл преди началото на XX век.

През последните десетилетия бяха написани огромно множество книги по темата за науката и религията. Към тях се прибавя и настоящата, по няколко причини. Изключителните научни открития от началото на XX век насетне разшириха до огромна степен и задълбочиха разбирането ни за природата и за функционирането на Вселената, както на микроскопично, така и на макроскопично ниво. Тези открития обаче подтикнаха някои християни, особено в САЩ, да се скрият зад архаични формулировки и неправилни схващания на техните традиционни вярвания. Достатъчно е само да си припомним съществуващото и днес напрежение между еволюционисти и креационисти в нашите училища или пък споровете в публичното пространство относно значението на ваксините и опасностите от тях. Една от главните причини да напиша тази книга е да покажа, че науката и религията – в частност, квантовата теория и християнството – могат, при правилно тълкуване и изразяване, да съществуват мирно и съвместно, като всъщност взаимно се подкрепят и хвърлят допълнителна светлина едно към друго.

Друга сродна причина да се захвана с този проект е да предложа на читателя-лаик известна основополагаща информация в областта на квантовата физика. Аз не съм учен и нямам завършено образование по физични науки. Образованието ми е по богословие, предимно в областта на новозаветните изследвания, и по биоетика (на практика по случайност, но това е друга история). Пенсионирах се през 2011 година след почти четиридесет години преподаване в различни православни богословски семинарии, което ми даде възможност да прочета доста за квантовата физика: тема, която ме е интересувала изключително още от последната ми гимназиална година.

През годините на съвместна работа със студенти и колеги по богословие често съм установявал с разочарование, че твърде малко от тях са били отворени спрямо постиженията на природните науки или са се вълнували от тях. Повечето показваха истинска антипатия към тази област на човешкото знание – а тя винаги ми е изглеждала от съществено значение, за да разберем за какво говорят Писанията. Техният възглед за Бога и за творението често се свеждаше до наивни представи и обяснения за най-великата от всички тайни – а именно как Бог се разкрива и как действа в космоса и в дълбините на човешкия живот и опит. Това ме препращаше към малката книга на Дж. Б. Филипс „Вашият Бог е твърде малък“ (Your God Is Too Small), написана преди доста години. Богословското виждане на мнозина наши студенти, както и на иначе блестящи колеги, всъщност често се оказваше твърде стеснено. То беше ограничено от невежество спрямо дълбоките проникновения относно природата на космоса и на човешкото съзнание, постигнати от съвременни учени, вярващи и атеисти (повечето от които всъщност са агностици: искрени и широкомислещи). Надявам се да предоставя на читателите важна информация в областите на квантовата физика и на православната християнска традиция, и нека подчертая отново, да покажа според възможностите си, че тези две неща се допълват взаимно при всяко търсене на истината и на реалността.

Освен това в тази книга ще изтъкна със загриженост някои причини да отхвърлим настоящата тенденция към фундаменталистки подход – както в науката, така и в богословието. Съществуващата пропаст между тези две области се разшири през последните години, тъй като сциентизмът, от една страна, и добронамереният, но наивен религиозен фундаментализъм, от друга, втвърдиха позициите си. Добре известно е заявлението на Айнщайн, че той желае да познава Божия ум, а всичко останало е просто подробност. Тъкмо тази мотивация, навярно повече от всяка друга, може да доведе до същинско помирение между това, което, по думите на Карл Попър, е „поддаващо се на опровержение“, и онова, което може да бъде познато само чрез вяра, молитва и действието на Светия Дух. Бог разкрива Себе Си както в естествения ред на нещата, така и в дълбините на човешкото сърце. Дано това откровение ни води не само към по-пълно разбиране на Неговото творение, включително и на собственото ни съществуване, но също и към все по-цялостно вникване в красотата на Неговия свят и към по-дълбок копнеж по идващия свят.

Хората, които са били мои преки или непреки ръководители при осъществяването на този проект, са твърде много, за да ги изброя по име. Все пак искам да изкажа особена благодарност на физика и математика д-р Пиер Ванхоув, който бе така любезен и имаше търпението да изчете и коментира ръкописа с огромно внимание, като ми даваше ценни съвети. Разбира се, той не носи отговорност за каквито и да било грешки или други недостатъци на книгата. Специално благодаря също на манастира „Покров Богородичен“ в Бургундия, Франция, на тамошните свещеници о. Раду и о. Жорж, както и на неговата игуменка, майка Емилиани: все верни свидетели, които създадоха за мен и семейството ми атмосфера на поклонение, мир и красота, които бяха вдъхновяващи за всички ни.

Най-дълбока благодарност дължа на синовете ми Майкъл и Пол, които изказаха благосклонни коментари по ръкописа, и на съпругата ми Лин, мой спътник и най-нежен приятел в продължение на петдесет и пет години и занапред. На нея посвещавам тази малка книга, с безкрайна признателност и изобилна любов.

Дж. Б.

Bussy-en-Othe (Бюси ан От), Франция, 2019 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Post

Предстои онлайн прожекция на филм, посветен на 110 г. от Балканската война (1912 – 1913 г.)Предстои онлайн прожекция на филм, посветен на 110 г. от Балканската война (1912 – 1913 г.)

Източници: (Българска Наука | Facebook; 110 г. от Балканската война – филм на БГ Наука | Facebook Списание „Българска наука“ ни приканва на онлайн прожекция на филм посветен на 110

Предстоящи беседи в в Обучителния център на Софийска света митрополия през месец мартПредстоящи беседи в в Обучителния център на Софийска света митрополия през месец март

Източник: mitropolia-sofia.org … През месец март всеки понеделник от 18:30 ч. в Обучителния център на Софийска света митрополия ще продължат да се провеждат тематични беседи, на следните теми: 6 март: „Православие