Шестнадесетите Цар-Шишманови дни и научни четения се проведоха в Самоков

Източник: mitropolia-sofia.org

За шестнадесети път в Самоков бяха организирани международните Цар-Шишманови дни и научни четения на Асоциация „Онгъл“. Те се проведоха от 30 септември до 2 октомври и в тях взе участие столичният свещеник иконом Дилян Цветков, предстоятел на княжевския храм „Св. пророк Илия“.

Тази година научният симпозиум бе на тема „Етнос и култура: между локуса и универсума“. Форумът бе посветен на няколко годишнини: 300 години от рождението на св. преп. Паисий Хилендарски (Самоковска епархия, 1722 г.); 200 години от издаването на „Додатък към Санктпетербургските сравнителни речници на всички езици и наречия, с особен оглед към български език“ от сръбския езиковед и фолклорист Вук Караджич (1822 г.); 140 години от рождението на българския езиковед, славист и етнограф чл.- кор. акад. Стоян Романски (1882–1959).

Организатор на събитието бе Община Самоков, Исторически музей – Самоков, Имресарско-издателска къща „Род“ и Асоциация„Онгъл“. Сред учредителите на Асоциация „Онгъл“ и активни участници до днес са дфн. Росен Малчев, доц. д-р Константин Рангочев от Института по информатика и математика към БАН, проф. д-р Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей – Русе, етнографите Искра Тодорова и Десислава Тихолова, журналистът Цвета Ненова.

В четиридесет и вторите научни четения на Асоциацията „Онгъл“ са включени теми като: „Св. Паисий Хилендарски в изобразителното изкуство и иконописта“, „Самоков и въображаемият въпрос за родното място на св. Паисий Хилендарски“, „Употреби на паремии в съвременните медии“, „За една късна и неизвестна поема за Паисий Хилендарски от Михаил Ковачев (1962 г.)“, „Епиграфската и археографска експедиция на Асоциация „Онгъл” в православни храмове от Самоковската духовна околия“, „Известно и неизвестно за Алекси Атанасиу Зограф“, „Стенописи от Коста Геров-Антикаров в района на Самоков“, „Тракийските олтари – теренна реставрация, значимост, опазване“ и много други.

Събитието бе открито от кметът Владимир Георгиев, който подкрепя ежегодното провеждане на научния форум. Поздрав към участниците бе отправен от доц. д-р Константин Рангочев, председател на Асоциация “Онгъл”. Той представи в резюме историята на Асоциацията, както и постиженията в изследователската дейност. В последствие в изнесения доклад той подчерта, че именно благодарение на задълбочената изследователска дейност са изнесени исторически факти за лобното място на цар Иван Шишман и родното място на Паисий Хилендарски.

Иконом Дилян Цветков, предстоятел на столичния храм „Св. пророк Илия”, кв. „Княжево“, тази година представи своята тема: „Свети Илия и Бали ефенди. Една история за съжителството на две вероизповедания“. В нея той разказва за Бали ефенди – мюсюлмански духовник с високи морални качества и с толерантност към християнското население, последовател на религиозното течение Ибн ал Араби, което се е борило против многото мюсюлмански религиозни секти, живял в Княжево и основал “теке” – манастир, с благотворителни цели. Прославил се като “витошкия знахар”, защото лекувал болести с лечебни растения. В негова памет била изградена куполна гробница в Княжево, която са почитали поклонници от целия Балкански полуостров, а днес се намира в двора на църквата „Св. пр. Илия“.

В рамките на Международния симпозиум бе проведен и ХVII-я фестивал на културно-историческия и природонаучния филм и фотография „Балканска културна филмотека“. Присъстващите видяха филми като: „Странните образи Господни“, научно-популярен филм за иконографията на Иисус Христос, „Занаятите: Между музея и съвременността“, „При аязмото на света Марина, Пороище до Разград“, „VIA SACRA“ – научнопопулярен филм за сакралните места в района на Асеновград и др.

Текст: Весела Игнатова

Снимки: Асоциация „Онгъл“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Post

Храм „Рождество Христово“ в София възобновява просветните си дейностиХрам „Рождество Христово“ в София възобновява просветните си дейности

Източник: dveri.bg Столичният храм „Рождество Христово“ възстановява дейностите към своя енорийски център. През новата църковна година ще се провеждат следните курсове: Курс по източно-църковно пеене, воден от Никола Антонов. 52

Представяне на сборника „Късносредновековните Балкани. Сборник в чест на доц. д-р Снежана Ракова“Представяне на сборника „Късносредновековните Балкани. Сборник в чест на доц. д-р Снежана Ракова“

Източник: Представяне на книгата „Късносредновековните Балкани. Сборник в чест на доц. д-р Снежана Ракова“ | Facebook … На 10 март (петък) 2023 г. от 18.00 часа в Заседателна зала №