Житие на Свещеномъченик Дамаскин Габровски или Свищовски († 1771 г.)

На 16 януари, заедно с паметта на българина св. преподобни Ромил Бдински (Видински), се празнува паметта на българския светия св. свещеномъченик Дамаскин Габровски .

Свещеномъченик Дамаскин Габровски или Свищовски

Атонски патерик, 16 януари. Светецът се нарича Габровски, защото е роден в Габрово, и Свищовски, защото гробът му е в град Свищов.

Свещеномъченик Дамаскин се родил в Габрово, Търновска епархия. Напуснал отечеството си, пристигнал в Света Гора, приел монашество в манастира Хилендар, където впоследствие бил ръкоположен за иеродякон и иеромонах, а накрая бил възведен в сан игумен на същата обител. По някакви манастирски дела трябвало да отиде в България, в град Свищов, откъдето вече се готвел да се завърне в Света Гора, след като изпълнил поръченията и потребите на манастира. Но тъй като някои турци били длъжници, той им поискал да погасят дълга си. Турците не само не пожелали да заплатят, както били длъжни, но се посъветвали помежду си и му отнели и онова, което той имал в манастирското подворие.

Видяло им се малко така да оскърбят смирения монах… Затова тайно въвели в подворието една туркиня с подозрително поведение, оставили я вътре в монашеското жилище и тогава нападнали подворието, разбили вратата с шум и викове и като намерили туркинята вътре, веднага вързали невинния Дамаскин. Разграбили още каквото могли и го представили в турското съдилище като виновен, че похитил агарянска жена, като беснували и клеветели преподобния старец, задето бил осквернил техния закон.

Управителят на града ясно виждал и разбирал, че всичко това е клевета, и затова всячески се стараел да оправдае невинния. Но крясъците на разярената турска тълпа надделели и въпреки съда и законите, без да чуват заплахите и изискванията на главния старшина, те грабнали божествения Дамаскин и го повели към бесилото. Само едно средство му оставало да се избави от незаслужената смърт – да се отрече от Христа и да признае Мохамед. Но страдалецът въпреки ласките и обещанията на турците, които на три пъти му предлагали всевъзможни блага и наслаждения, ако се отрече от своята вяра и приеме техния закон, и въпреки очевидната смърт, спокойно отговарял: „Аз съм се родил християнин и християнин ще умра! Водете ме където щете!“ Тогава го довели на лобното му място с вързани назад ръце.

Докато турците се готвели да го обесят, той изпросил от тях позволение да се помоли на Господа. Те не му отказали това. Светият мъченик се обърнал на изток, помолил се, прекръстил се и заявил на убийците, че е готов да умре. Тогава го обесили.

Така свети Дамаскин получил страдалчески венец. Впрочем Божият гняв скоро сполетял бесните му убийци. След неговата кончина, плувайки по Дунав, те се удавили и по този начин още тук на земята получили заслуженото си наказание за невинната кръв на свещеномъченика Дамаскин. Пострадал в 1771 г. По неговите молитви да ни спаси Господ! Амин.

Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на Чети-минеите („Четьи-Минеи“) на св. Димитрий Ростовски.

Молитвена възхвала:

Акатист на Свещеномъченик Дамаскин Габровски

КОНДАК 1

Избран от Бога, свещеноначалниче и мъчениче за християнската вяра и род, свети Дамаскине Габровски! Величаем прославилия те Господ и ти пеем похвални песни. А ти, като имаш голямо дръзновение пред Света Троица, помоли се за прославящите те с тези песни, за да ти зовем:

Радвай се, Дамаскине, писмо Христово, написано с Духа на Живия Бог!

ИКОС 1

Творецът на ангелите и Бог на силите те предизбра, блажени, още от майчина утроба да станеш дивен съсъд на Неговата Божествена правда, изряден свещенослужител и неустрашим мъченик за Христа, нашия Господ. А ти, като се укрепи с всякаква сила чрез Неговата славна мощ, изпълни докрай святата Му воля, за което с умиление ти зовем:

Радвай се, възлюбил от младини благочестивия живот; радвай се, поселил се в Хилендар като в земен рай.

Радвай се, възжелал иноческото житие както жених – брачния чертог; радвай се, приел пострижение в монастира на света Богородица „Троеручица“.

Радвай се, отрязал заедно със своите коси и собствената си воля; радвай се, предал цял себе си и целия си живот на Христа Бога.

Радвай се, послужил като дякон с ревността и чистотата на преславния архидякон Стефан; радвай се, свещенодействал с праведността и непорочността на Захария.

Радвай се, ходил в мир и правда с Господа; радвай се, защото законът на истината е бил на устата ти.

Радвай се, достоен Божий свещениче; радвай се, светъл Христов мъчениче.

Радвай се, Дамаскине, писмо Христово, написано с Духа на Живия Бог!

КОНДАК 2

Виждайки, че светът лежи в зло, на праведния Лот се уподоби, правдолюбче, и бягайки от света като от съвременен Содом, засели се в Света Гора Атонска, където до сетен дъх да пееш на Богородица и Нейния Син и Бог: Алилуия!

ИКОС 2

Като узнаха в тебе добрия пастир – трезвен, целомъдрен, скромен, почтен, страннолюбив, поучлив, кротък, миролюбив, хилендарските братя те избраха за свой предстоятел.

Бъди молитвен предстоятел и за нас, грешните, сега и на Страшния съд, та спасявани чрез теб, с любов да ти зовем:

Радвай се, добър пастирю на добри овце; радвай се, че не лишаваш от духовна паша и нас, почитащите твоята памет.

Радвай се, победил плътските страсти с молитва, пост и бдения; радвай се, добропобеден воине на Православната Църква.

Радвай се, избягал от този прелъстителен свят, както птица излита от примка; радвай се, въдворен в тясната килия като в царски чертог.

Радвай се, носел монашеския кукул като царска багреница; радвай се, укрепявал с пост сърцето си.

Радвай се, държал предстоятелската палица с чест и достойнство; радвай се, защото бидейки пръв, считал си се за последен.

Радвай се, огласявал Атонските дебри с молитвените си вопли; радвай се, оросявал Хилендарската земя с дъжд от сълзи.

Радвай се, Дамаскине, писмо Христово, написано с Духа на Живия Бог!

КОНДАК 3

Силата на Всевишния те осени, всехвални Дамаскине, когато по подобие на пророк Илия, осъдил користолюбивия цар Ахав, изобличи нечестивите турци – длъжници на поверената ти Хилендарска обител. За всичко това ти претърпя от неверните тъмница, мъчения и смърт за Христа, нашия Господ, Комуто пеем: Алилуия!

ИКОС 3

Имайки на сърце обещаната награда от Господа за гонените заради правдата, а именно, че тяхно е Царството Небесно, ти, добромъчениче, не се уплаши от неправедните и беззаконни агаряни, а изповяда без страх, че си готов да умреш за своя Христос и Господ. Затова приеми от нас това хвалебно пение:

Радвай се, очистен от греха с милосърдие и правда; радвай се, защото си бил мъж добър, изпълнен с Дух Светий и вяра.

Радвай се, избегнал чрез смиреномъдрието си всички мрежи на дявола; радвай се, светлоподателю на божествен разум за духовните си чеда.

Радвай се ти, за когото безмълвието е било юзда за окото, слуха и езика; радвай се, отче на благоговението и страха Божий.

Радвай се, праведниче, чието веселие и упование е било в Бога; радвай се, изобличил събиращите съкровища в чертозите си с насилие и грабеж.

Радвай се, разрушителю на враждата; радвай се, насадителю на братолюбие.

Радвай се ти, който с безмълвието си ни учиш да не осъждаме никого; радвай се, защото с доброволната си бедност изобличаваш користолюбивите.

Радвай се, Дамаскине, писмо Христово, написано с Духа на Живия Бог!

КОНДАК 4

Буря от гняв и бесовска ярост подигнаха срещу теб, Дамаскине, злонравните агаряни, и не само че не се издължиха на поверената ти обител, но и разграбиха монастирското подворие в Свищов, крадейки онова, що принадлежи на Богородица. Ала ти не се смути от нищо, показвайки, че не само в благоденствие, но и при скърби трябва да пеем Богу: Алилуия!

ИКОС 4

Беззаконните служители на мамона, като чуха словото на истината от твоите уста, вместо да се поучат, изригнаха скверни празнодумства срещу християнския Бог и срещу тебе, Неговия достоен служител. А ние, като прославяме твоето твърдо изповедание, ти зовем така:

Радвай се, затворил нечистата уста на богохулниците; радвай се, добър икономе на Богородичния дом.

Радвай се, добри и верни рабе, умножил и преумножил дадените ти Божии дарове; радвай се, влязъл в радостта на Господаря си.

Радвай се, презрял страха от порочни човеци; радвай се, носил в сърце си единствено страха Божий.

Радвай се, че с твоята неустрашимост пред нечестивците се уподоби на славния Илия; радвай се, ревнителю на правдата, подражавал на Христовия Кръстител.

Радвай се, наш помощниче в скръбни обстоятелства; радвай се, защитниче от лоши човеци.

Радвай се, усърден тружениче на Христовото лозе; радвай се, трудолюбче, принесъл плод стократен.

Радвай се, Дамаскине, писмо Христово, написано с Духа на Живия Бог!

КОНДАК 5

Боготечна звезда се яви и в Габрово, където си се родил, и в Свищов, където си умрял мъченически, и на Света Гора, където си се подвизавал, о, Дамаскине, светилниче на Православието.

Възсияй Христовата светлина и в нас, помрачените от безумието на греха, та заедно с тебе да прославим Пресветата Троица, като пеем: Алилуия!

ИКОС 5

Виждайки те като чедолюбив баща на голямо множество хилендарски иноци, ние ти се молим, боговдъхновени Дамаскине, да приемеш и нас за свои духовни чеда, почитащите светлата ти памет с такива слова:

Радвай се, лъчезарна звезда, просияла над Габровската земя; радвай се, светило, озарило и крайдунавския Свищов.

Радвай се, освещение на река Дунав; радвай се, изряден игумене на Хилендарското братство.

Радвай се ти, който сега светиш като духовно слънце над цялата българска страна; радвай се, освещение на нашите души.

Радвай се, верен пазителю на апостолските предания; радвай се, послушно чедо на светите Отци.

Радвай се, съслужителю и събеседниче на ангелите; радвай се, смирен подвижниче, възложил всичкото си упование на Господа.

Радвай се, следовниче на Рилския чудотворец, преподобни Иоан; радвай се, последвал стъпките и на дивния светител Евтимий Търновски.

Радвай се, Дамаскине, писмо Христово, написано с Духа на Живия Бог!

КОНДАК 6

Проповедник на Божията правда се яви, преподобни, и на думи, и на дело, ала живеещите в тъмнина и сянка смъртна агаряни запушиха ушите си, за да не чуват спасителното ти слово, което ги призоваваше да се обърнат към истинския Господ и Спасител Иисус Христос, Когото цяло небе и цяла земя славослови, пеейки: Алилуия!

ИКОС 6

Ти просия със светлината на добродетелния си живот и с мъченическия си подвиг и сега Църквата те почита като свой светец, опазил вярата и получил венеца на правдата от Господа, Праведния Съдия. Затова, свети Дамаскине, погледни милостиво на нас, които топло ти се молим и зовем:

Радвай се, наше съкровище, което никой не може да открадне; радвай се, огнен стълбе, който ни показваш пътя към Царството Небесно.

Радвай се, презрял всяка земна мъдрост; радвай се, показал Царството Божие не в думи, а в сила.

Радвай се, наша молитвена похвала; радвай се, защото твоето име е като мед в устата ни.

Радвай се, Божия нива; радвай се, Божие здание.

Радвай се, пресладък утешителю на униващите души; радвай се, здраве на нашите тела.

Радвай се, Христов учениче; радвай се, възлюбено чедо на Небесната Царица.

Радвай се, Дамаскине, писмо Христово, написано с Духа на Живия Бог!

КОНДАК 7

Искайки да те обърнат в своята нечестива вяра, безумните агаряни си послужиха с много злини и коварства, ала нищо не можа да те отлъчи от любовта Божия в Христа Иисуса, нашия Господ, Комуто заедно с Отца и Светия дух пеем: Алилуия!

ИКОС 7

Нова Иродиада се надигна срещу преподобния старец Дамаскин, беззаконна и безсрамна туркиня, клеветейки старческите му седини, че е похитена от него с цел да я озлочести. Ала ти, свещеномъчениче, всичко си претърпял, оставяйки се на Божията воля, за което те възхваляваме така:

Радвай се, свети девствениче, претърпял изкушението на прекрасния Иосиф; радвай се, оклеветен като него от безбожните агаряни.

Радвай се ти, чиято помощ е била в името на Господа, сътворил небето и земята; радвай се, защото в тебе се всели силата Христова.

Радвай се, верен и благоговеен служителю на Божия престол; радвай се с твоя достоен съгражданин и съподвижник в Христа Иисуса – добропобедния Онуфрий.

Радвай се, свети, заедно с всички български светии; радвай се, радосте и похвала наша.

Радвай се, благоукрасен с добродетелта на кротостта; радвай се, защото твоите молитви са Божие благоухание за нас, грешните.

Радвай се, увенчан с наградата на Осмото блаженство; радвай се, че и другите блаженства си изпълнил.

Радвай се, Дамаскине, писмо Христово, написано с Духа на Живия Бог!

КОНДАК 8

Странник в земната долина на плача си бил, свещеномъчениче, ала със своя свят живот и мъченическа смърт си учудил ангели и човеци, които прославиха заради тебе Живеещия вовеки Христос Бог, възпявайки: Алилуия!

ИКОС 8

Цял себе си и целия си живот предаде в служба на Бога и твоите ближни, Дамаскине, а на безчовечния мъчител, който те принуждаваше да приемеш исляма, за да пощади живота ти, си рекъл: „Аз съм се родил християнин и християнин ще умра!“ А ние, прославяйки твоето твърдо изповедание, ти зовем:

Радвай се, чадолюбив отче на множество иноци; радвай се, защото си ги напоил с твоите наставления като с жива вода.

Радвай се, защото заради тайните ти подвизи Бог те прослави наяве; радвай се, обучил в монашеския подвиг мнозина.

Радвай се ти, който ни подаваш чрез молитвите си всичко потребно за вечния живот; радвай се, защото благоустрояваш и тукашния ни живот.

Радвай се, защото не си се уплашил от страдания и мъки за Христа; радвай се, защото си пожелал и смърт да приемеш за Него.

Радвай се, прославил Христовите страдания с мъченичество за Него; радвай се, че си наследил с всички мъченици райското блаженство.

Радвай се, дом на небесната мъдрост; радвай се, адаманте на дълготърпението.

Радвай се, Дамаскине, писмо Христово, написано с Духа на Живия Бог!

КОНДАК 9

Възлюбил Господа с цялата си душа, ти, свещеномъчениче, си казал на мъчителите си да те водят, където искат, знаейки, че нито смърт, нито живот, нито настояще, нито бъдеще ще могат да те отлъчат от любовта Божия в Христа Иисуса, нашия Господ, Комуто заедно с теб искаме да пеем: Алилуия!

ИКОС 9

Суетно мъдруващите витии са като безгласни риби, когато се изправят пред величието на твоя мъченически подвиг, богоблажени, защото не могат да си обяснят как заради душата си пренебрегнал тялото и как заради бъдещия живот си презрял настоящия. А ние, без да мъдруваме, само облажаваме твоето равноангелно житие с такива похвали:

Радвай се ти, който след безкръвното си мъченичество в монашеството, си пролял и кръвта си за своя Господ; радвай се, смелост и кураж на малодушните.

Радвай се, умъртвил езика си за всяко празнословие; радвай се, ослепил очите си за мирската прелест.

Радвай се, отсякъл ръцете си за посягане към тленните блага на този век; радвай се, препънал нозете си, за да не тичат към сластолюбивия мамон.

Радвай се, умъртвил своите земни членове с меча на поста и въздържането; радвай се, пълноводна река, напоила Църквата с благочестие.

Радвай се, огнен пламък, изсушил блатото на агарянското суеверие; радвай се, преминал от градината на Богородица – Света Гора, в нетленната Райска градина.

Радвай се, немлъкваща уста на богосъзерцанието; радвай се, тих покой на благочестивите чувства.

Радвай се, Дамаскине, писмо Христово, написано с Духа на Живия Бог!

КОНДАК 10

Желаейки да ни покаже силата на своя справедлив гняв, Господ и Бог, както някога удави в морската бездна гонителя фараон с цялото му воинство, така издави и бесоподобните убийци на светия мъченик, когато те плуваха по река Дунав. А ние, слушайки за това преславно чудо, възпяваме: Алилуия!

ИКОС 10

Стена и несъкрушим щит е Бог за своите люде и Той показва силата си на ония, които не вярват в Неговото всемогъщество, а на нас, верните, дарява крепки застъпници и ходатаи като свещеномъченик Дамаскин, когото облажаваме така:

Радвай се, повесен на дърво, подобно на Христа, Царя на славата; радвай се, че последното ти желание е било да се помолиш.

Радвай се, че върху теб се изпълниха пророческите думи: които се борят с тебе, ще бъдат като нищо; радвай се, посрамителю на неверните.

Радвай се ти, който смекчаваш Божия гняв върху нас, грешните; радвай се, тихо пристанище на плаващите в житейското море.

Радвай се, крепък молитвениче; радвай се, прогонителю на тъмните духове.

Радвай се ти, който накланяш ухо към сърдечните ни въздишки; радвай се, защото поглеждаш с милостиво око върху болните.

Радвай се, протягащ десница за помощ на немощните; радвай се, уста, въздаваща молитва за грешниците.

Радвай се, Дамаскине, писмо Христово, написано с Духа на Живия Бог!

КОНДАК 11

Не презирай нашите хвалебни песни, които ти принасяме, свещеномъчениче, защото изнемогваме от скърби и болести, та избавяни и по твоите молитви от примката на многото безразсъдни и бедни похоти, които потопяват човеците в провала и погибел, заедно с тебе вечно да пеем на Бога: Алилуия!

ИКОС 11

Светило, поставено на църковния светилник, за да свети на всички, които те почитат, си ти за нас, свещеномъчениче Дамаскине, за което всерадостно ти зовем:

Радвай се, крепост на твърдото Христово изповедание; радвай се, наша защита в скръбно време.

Радвай се ти, който си копнеел и чезнел за Господните двори; радвай се, защото сърцето ти се е стремяло с възторг към Живия Бог.

Радвай се, угасил в себе си всяка вражда и ненавист; радвай се, избавителю от тежките терзания на нашата съвест.

Радвай се ти, който ни озаряваш с блага надежда; радвай се, защото ни извеждаш на благодатен простор.

Радвай се, великодаровити наставниче на заблудените; радвай се, неизчерпаемо богатство на нас, бедните.

Радвай се, Дамаскине, писмо Христово, написано с Духа на Живия Бог!

КОНДАК 12

Благодат и милост изпроси за нас от Христа, нашия Владика, свещеномъчениче Дамаскине, та и по твоите молитви да умъртвим земните си членове, сиреч, пороците, за да получим спасение в Христа Иисуса с вечна слава, възпявайки: Алилуия!

ИКОС 12

Възпяваме те с песни и славословия, дивен Божий угодниче, и голяма радост изпълва сърцата ни при мисълта, че и ти ще бъдеш наш застъпник в смъртния ни час, на митарствата и на Страшния съд. Това вярваме, на това се надяваме и с любов ти зовем:

Радвай се, преизпълнен с благодат и истина; радвай се, наш помощниче и в тукашния, и в бъдещия век. Радвай се, съблякъл от себе си вехтия човек заедно с делата му; радвай се, облечен в милосърдие, кротост и дълготърпение.

Радвай се, наша надежда за спасение; радвай се, радост на сърцата ни.

Радвай се ти, който ни обдаряваш с плодове на покаяние; радвай се и се весели, защото голяма е наградата ти на небесата.

Радвай се, че по твоите молитви и ние имаме надежда за спасение; радвай се, имал чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца.

Радвай се, Божий иерарше и Христов мъчениче; радвай се, светилниче на родното Православие.

Радвай се, Дамаскине, писмо Христово, написано с Духа на Живия Бог!

КОНДАК 13

О, свещеномъчениче Дамаскине, преизряден угодниче Господен и бърз помощниче в нашите скърби! Приеми от нас това малко моление и се застъпи за нас пред Христа Бога да ни избави от всяко зло и от вечните мъки, та заедно с теб да му пеем вовеки: Алилуия!

(Този кондак се чете три пъти, след това 1-ви икос и 1-ви кондак, и накрая молитвата.)

МОЛИТВА

О, велики угодниче Христов, верен и истински рабе на Всетвореца Господа Бога, свещеномъчениче Дамаскине Габровски! Послушай нас, многогрешните Божии раби (имената), които сега призоваваме твоето свято име и се покланяме с вяра и благоговение на твоята свята икона. Помоли се за нашата Българска Православна Църква, та Бог да я запази от ереси, разногласия и разколи. Утвърди монашестващите добре да изпълняват своите обети, утвърди епископите, свещениците и дяконите ни да служат благолепно на светия Божий олтар. Властниците ни умъдри, а за страната ни измоли от Всеподателя Бога мир, благоденствие и страх Божий. Неверните обърни във вярата, суеверните изправи, старите и изнемогналите от разни болести подкрепи и изцели, младите възпитай в чистота и целомъдрие, на съпрузите дарувай взаимна любов и съгласие, а печалните утеши. Моли Христа Бога да ни избави от всяка напаст, мор, глад, земетресение, потоп, суша, от войни и междуособици, а най-вече да се запазим невредими от всяко гневно дяволско нападение.

О, свещенострадални Дамаскине! Като пострадал за прадвата и истината, всели в сърцата ни любов към правдата, която е изпълнение на Божия закон, и ни направи служители на истината, която е Иисус Христос. Като мъченик за вяра и род, утвърди ни в светото Православие и ни дарувай обич и предано служение на българското ни отечество, за да наследим и небесното отечество в Царството Божие, където заедно с тебе да славим Безначалната, Единосъщна, Животворяща и Неразделна Троица, Отца и Сина и Светия дух във вечни векове. Амин.

ТРОПАР

глас 8

Богомъдър наставник на монасите и гонен от нечестивите агаряни за Божията правда, ти, свещеномъчениче Дамаскине, беше и несправедливо оклеветен. Ала като претърпя всичко с евангелска кротост, положи и душата си за Христа Бога, Когото възлюби докрай, викайки от дълбините на сърцето си: „Християнин съм се родил и християнин ще умра“. Ала не смърт, а живот вечен си наследил в Царството Божие, преблажени, откъдето се молиш за спасението на нашите души!

КОНДАК

глас 6

Изпълнен със страх Божий, от човеци не си се убоял, свещеномъчениче Дамаскине! Но благодатно укрепен от Светия Дух, мъжествено си викал: „Християнин съм се родил и християнин ще умра!“

ВЕЛИЧАНИЕ

Величаем те, свещеномъчениче Дамаскине, и почитаме твоята света памет, а ти се помоли за нас на Христа, нашия Бог!

(„Житие и акатист на свещеномъченик Дамаскин Габровски“, Витезда)

Източник: http://www.pravoslavieto.com/; източник на Акатиста: Cvetanka Avramova

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Post

Делото на Св. св. Кирил и Методий в историята на България и православните славяниДелото на Св. св. Кирил и Методий в историята на България и православните славяни

Георги Канев Периодът на IX – X в. е сред тези етапи в историята на Европа, след които настъпват съдбоносни промени в културно отношение с огромни последици. Най-важна промяна в

Представяне на втората книга от поредицата „Българските генерали 1878 – 1946“Представяне на втората книга от поредицата „Българските генерали 1878 – 1946“

Източник: militarymuseum.bg … На 23 март (четвъртък) от 15.00 часа в Националния военноисторически музей на ул. „Черковна“ № 92 в София официално ще бъде представена втора книга от поредицата „Българските

Изложбата „Памет за бъдещето“ представя най-любопитните нови експонати в НВИМИзложбата „Памет за бъдещето“ представя най-любопитните нови експонати в НВИМ

Източник: militarymuseum.bg На 31 януари (вторник) от 16.00 часа в Националния военноисторически музей на ул. „Черковна“, 92 в София ще бъде открита годишната изложба „Памет за бъдещето“. След 2-годишно прекъсване