В памет на светия благоверен цар Петър Български и Акатист

На 30 януари, когато Св. Църква тържествено отбелязва паметтта на Св. Трима Светители (Събор на св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст (ТУК), Българската православна Църква празнува паметта и на св. благоверен цар Петър Български.

Благоверният български цар Петър (927-969) бил син на цар Симеон Велики и внук на свети цар Борис-Михаил, който покръстил българския народ (865).

След като се оттеглил от царството, приел монашество и ревностно се подвизавал в някакъв манастир на столицата Преслав, където и мощите му лежали нетленни след смъртта му. По време на царуването му, воден от благочестива жажда той, като “боголюбив и благочестив”, бил в Средец (София) и оттам тръгнал по стръмните и непристъпни ридове на планината Рила, за да търси прочутия по онова време рилски пустинножител Иоан. Поради непристъпността на местожителството му не могъл лично да се срещне с него, а само отдалеч видял дима на неговия огън, както преподобният пък видял неговата шатра, и си разменили взаимно писма. Известна е и неговата преписка с прочутия по онова време византийски подвижник свети Павел Латърски[1].

Навярно той съставил известен брой прекрасни поучения с нравоучителен характер, чийто автор именува себе си “Петър монах, Петър цар, Петър някой си, Петър черноризец, Петър недостойний”. До наше време се запазили две служби, съставени в негова чест, навярно към края на Х век: едната е собственост на българския атонски Зографски манастир и съдържа непълен канон и светилния на утрината, а другата е собственост на Белградската народна библиотека и съдържа няколко стихири на вечернята и утрината. За светите мощи и за гроба на благоверния свети цар Петър засега нищо не ни е известно. Но него го наричат светец от много древни времена: в българския летопис от ХI век, в грамотата на цар Константин Асен от XIII век, в житието на Зографските 26 преподобномъченици от същия век и др. Най-силно доказателство за неговото ранно канонизиране за светец представлява написаното в негова чест богослужебно последование.

Тропар:

Събрали се днес, преподобни царю, радостно славим твоята светла памет, като очакваме чрез тебе милост от Бога и прошка за нашите грехове. Затова, моли Христа Бога, Петре свети, за твоя народ.

[1] Проф. Златарски.

Молитвена възхвала:

Акатист на Св. благоверен цар Петър I Български

КОНДАК 1

Избрани царю на българския народ от Царя на царете – предвечния и премъдър Един Бог в Троица – Отец, Син и Свети Дух, благоверни Петре! Възхваляваме твоята царствена кротост и смиреномъдрие и пълното ти отречение от света, с което си придобил велико дръзновение пред нашия Господ. Молим те: избави ни от всякакви беди, та винаги с радост да ти зовем:
Радвай се, достойни отче наш Петре, царю свети и праведни!

ИКОС 1

Сам ангелът в плът и човек небесен – преподобният наш отец Иоан Рилски – възхвали твоята вяра и усърдие в благочестието, блажени царю, а на нас, грешните, подобава повече да мълчим. Ала за да не се окажем неблагодарни и нерадиви към почитане на твоята светла памет, отваряме уста и ние, слабодушните, и ти зовем:
Радвай се, кротък в своята царствена мощ; радвай се, мощен в кротост и мъдрост.
Радвай се, Петре, твърда скала на Божията крепост; радвай се, черноризецо, избелил душата си като сняг навръх планина.
Радвай се, умит с исопа на евангелските добродетели; радвай се, осиян с таворската светлина на богосъзерцанието.
Радвай се, ти, който сега седиш на трапеза с Авраам, Исаак и Иаков в Царството Небесно; радвай се, облечен в чистия и светъл висон на светостта.
Радвай се, достойни отче наш Петре, царю свети и праведни!

КОНДАК 2

Виждайки как из цялата българска страна се разнася славата на подвизаващия се в Рилската пустиня преподобни Иоан, боголюбивият цар Петър пожела да отиде при него и да го види, ала поради високите планински стръмнини не можа да осъществи благочестивото си желание, а само отдалеч го съзря като пресветъл ангел в плът, който денем и нощем пее на Бога: Алилуия!

ИКОС 2

Човешкият разум недоумява как великославният цар Петър се е смирил и затекъл като кошута към водни потоци при бедния пустинножител Иоан, за да чуе от устата му сладки думи на спасение. А ние, като се удивляваме на твоето смиреномъдрие, свети царю, с вяра ти викаме:
Радвай се, възлюбил светиите като истински Христови приятели; радвай се, обикнал Божиите праведници повече от самия себе си.
Радвай се, облечен телом в царската порфира, а духом – във власеницата на покаянието; радвай се, обитавал по плът в царски дворец, а духом пребивавал в Рилската пустиня при свети Иоан.
Радвай се, държал в десница царски жезъл, а в ума си – монашески посох; радвай се, украсен с царския скиптър на смиреномъдрието.
Радвай се, наше сладко удивление; радвай се, наше сърдечно умиление!
Радвай се, достойни отче наш Петре, царю свети и праведни!

КОНДАК 3

Божествена благодат те озари свише, царю Петре, когато видя знака на светия отец Иоан – дим като стълб до небето – и като се поклонихте един другиму, с веселие прославихте Бога, пеейки: Алилуия!

ИКОС 3

Имайки дадена му свише премъдрост, свети цар Петър презря всяка суетна човешка мъдрост и притежавайки богатство, което нито овехтява, нито оскъднява – скъпоценния бисер Христа, той се удостои с Царството Небесно, за което го похваляваме с тези искрени слова:
Радвай се, преславни сине на славния цар Симеон; радвай се, достойни внуче на равноапостолния Борис-Михаил.
Радвай се, духовен брате на преподобни Иоан Рилски; радвай се, съобщниче на всички български светии.
Радвай се, гледал на златото и среброто като на прах и пепел; радвай се, получил нетленните богатства на Царството Небесно.
Радвай се, богат с милосърдие и обич към нас, грешните; радвай се, тиха и пресветла обител на Светия Дух.
Радвай се, достойни отче наш Петре, царю свети и праведни!

КОНДАК 4

Буря от евангелска любов и благоговейна почит към Рилския пустинножител повдигна в сърцето ти Светият Дух, многоправедни Петре, когато насипа чаша със злато и я изпрати дар на преподобния, който, виждайки, че имаш златно сърце, върна ти обратно вещественото злато, но прие вседушевната ти любов към Бога и неговите светии, пеейки: Алилуия!

ИКОС 4

Като чу думите на преподобни Иоан, че човек живее не само с хляб, но и с Божието слово, и че има опасност за твоя живот и за живота на придружаващите те, ти, царю свети, веднага се вдигна и си отиде от онова опасно планинско място. А ние, твоите почитатели, удивлявайки се на твоето послушание, топло ти зовем:
Радвай се, царю, смирени рабе на Божиите светии; радвай се, мислен кораб, закотвен на брега на Царството Небесно.
Радвай се, носил на този кораб бремето на благото Христово иго; радвай се, готов да понесеш и нашите немощи и скърби.
Радвай се, съсъде на евангелското милосърдие; радвай се, горещ застъпниче пред Бога за спасението на нашите души.
Радвай се, боголюбив строителю на много храмове и монастири; радвай се, защото ти самият си станал храм на Живия Бог.
Радвай се, достойни отче наш Петре, царю свети и праведни!

КОНДАК 5

Като боготечна звезда си просиял, свети царю, прогонвайки мрака на богомилската ерес и наставлявайки да се вярва само в едната света, вселенска и апостолска Православна Църква и в Единия по естество, но Троичен по лица християнски Бог, Комуто се пее сега, всякога и во веки веков: Алилуия!

ИКОС 5

Като виждаме в тебе бърз и горещ застъпник за спасението на нашите души, ние се покланяме на твоята благоприветлива икона, свети благоверни царю, и топло ти зовем:
Радвай се, ревнителю на чистата Православна вяра; радвай се, силен воине на Христовата Църква.
Радвай се, духовен меч, посичащ зловерието; радвай се, високо издигната хоругва на благочестието.
Радвай се, утешение в нашата печал; радвай се, верен защитниче на всички, които ти се покланят.
Радвай се, избавителю от всякакви беди; радвай се, показал ум Христов.
Радвай се, достойни отче наш Петре, царю свети и праведни!

КОНДАК 6

Богоносен проповедник на нестяжанието и смиреномъдрието си се явил, преподобни царю, когато написа в посланието си до светия Рилски чудотворец Иоан, че желанието за богатство и суетна слава ни пречи да се възвисим към светлината на чистия и невеществен живот – живот в Духа Светаго, Комуто заедно с Отца и Сина пеем: Алилуия!

ИКОС 6

Просиял си в Божествената светлина на Давидовата кротост и Соломонова премъдрост, свети царю Петре, а към всичко това си прибавил и евангелско милосърдие и кротост дори към враговете си, подражавайки на Самия Господ Иисус Христос. Затова те възпяваме с хвалебни гласове така:
Радвай се, пръв български царю; радвай се, защото си бил царствен и в християнските добродетели.
Радвай се, пощадил живота на изменилия ти брат; радвай се, защото Сам Господ те е опазвал от метежници и предатели.
Радвай, умивал ръцете си в невинност; радвай се, защото Господ е бил твоя крепост и щит.
Радвай се, опасан с пояса на неувяхваща слава; радвай се, примирителю на враждуващите.
Радвай се, достойни отче наш Петре, царю свети и праведни!

КОНДАК 7

Желаейки да получи онези блага, които око не е видяло и ухо не е чувало, и не са влезли в човешкото сърце, а Бог ги е приготвил за онези, Които Го любят, христолюбивият цар Петър просия със светлостта на всички добродетели, а маслото на неговата милост се проля над голямо множество народ, пролива се и над нас, които му се молим, пеейки с умилено сърце: Алилуия!

ИКОС 7

Нова благодат и сила изля всеподателят Бог върху българския народ, като му дарува благоименития самодържец Петър, цар свят и праведен, облечен с чест и величие, развеселен с радостта на неговото лице. Затова всички ние, съзерцавайки, царю, твоята слава и в Царството Небесно, със страхопочитание ти зовем:
Радвай се, царю, станал роб на Бога и принесъл плод на святост; радвай се, защото се молиш за нас, станалите роби на греха.
Радвай се, имал пред очи не видимото, което е временно, а невидимото, което е вечно; радвай се, защото не изпускаш от своя взор и нас, почитащите твоята памет.
Радвай се, живял духом и не изпълнил нито една прищявка на плътта; радвай се, благ изобличителю на нас, ядящите хляба си до насита и до пресищане.
Радвай се, тичал към наградата на горното от Бога призвание в Христа Иисуса; радвай се, защото препъваш тичащите само към земните блага и прелести.
Радвай се, достойни отче наш Петре, царю свети и праведни!

КОНДАК 8

За всички си бил всичко, достоблажени Петре, и подобно на всемилостивия Христос, си искал да се спасят всички твои поданици, като достигнат до познание на истината, пеейки на Светата Троица с Ангелите и ликовете на светиите: Алилуия!

ИКОС 8

Цял горейки от любов към своя народ и отечество, във всичко чрез молитва и моление с благодарност си откривал пред Бога своите просби за него, а и сега изпросваш от Неговата благост милости и щедрости за всички, които ти зоват:
Радвай се, понесъл велики скърби за своя народ; радвай се, защото си бил като чедолюбив баща за своите воини.
Радвай се, залягал да имаш мир с всички; радвай се, воювал единствено с дявола и неговите съдружници.
Радвай се, царю на мира и благоденствието; радвай се, защото слънце не те е залязвало гневен.
Радвай се, благословен в име Господне; радвай се с царете светци Константин Велики и Борис-Покръстител.
Радвай се, достойни отче наш Петре, царю свети и праведни!

КОНДАК 9

Цялото ангелско естество се удиви на твоето богоугодно решение, богоносни отче наш Петре, да оставиш царските палати и да завършиш земните си дни в монастир. Затова бъди застъпник на всички монаси и закриляй техните свети обители, където денем и нощем се пее на Бога: Алилуия!

ИКОС 9

Суетно мъдруващите витии на този век не могат да разберат, че един прост монах стои много по-високо пред Бога от всички неверни царе на земята. А ние, благославяйки Господа за теб, възцарилия се над всички зли страсти и похоти, с умиление ти зовем:
Радвай се, облечен във вехто расо като в ангелска дреха; радвай се, черноризецо, цял просиял в божествена светлина.
Радвай се, възпявал от сърце Светия Всевишни; радвай се, молитвена опора на монасите.
Радвай се, незаспиващ страже на храмове и монастири; радвай се, съвършени мъжо, достигнал до пълната възраст на Христовото съвършенство.
Радвай се, приел доброволно нищетата заради Христа; радвай се, изпълнил всеизрядно монашеските обети.
Радвай се, достойни отче наш Петре, царю свети и праведни!

КОНДАК 10

На всички, желаещи да избегнат световните скверности чрез познаване Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, помогни, свети царю, а на прелъстените от похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска, дай разум, та и те да прославят Бога, пеейки: Алилуия!

ИКОС 10

Опора на българската страна си, многострадални и богоносни отче наш Петре! Затова утвърди в православната вяра живота на православните люде, за да те величаем и възпяваме така:
Радвай се, похвала на верните; радвай се, вразумление на неверните!
Радвай се, утвърждение на праведните; радвай се, изправление на грешните.
Радвай се, търсил не своята полза, а ползата на другите; радвай се, победа на православните християни.
Радвай се, пасъл народа си с чисто сърце; радвай се, че си го водил с мъдра ръка.
Радвай се, достойни отче наш Петре, царю свети и праведни!

КОНДАК 11

Хвалебно и благодарствено пение ти принасяме, свети царю Петре, и те молим: не изоставяй тачещите днешния ти празник, с молитви измоли от Господа да ни дари живот в изобилие, та от всяко на земята зло да се избавим и вечния живот да наследим, пеейки: Алилуия!

ИКОС 11

Като светоносна свещ засияха твоите нетленни и мироточиви мощи, великодаровити угодниче Христов Петре, за което те възхваляваме като живоносен извор на благодат и всякакви дарове за всички, които с вяра ти зоват:
Радвай се, ти, чиито кости процъфтяха от своето място; радвай се, защото източваш за света милост от миро.
Радвай се, благоухание на Светия Дух; радвай се, нов български мироносецо.
Радвай се, съсъд на благодатта; радвай се, утвърждение на Църквата и на твоя град Преслав.
Радвай се, възвестителю на благочестието; радвай се, учителю на Православието.
Радвай се, достойни отче наш Петре, царю свети и праведни!

КОНДАК 12

Усилван от благодатта, дадена му от Христа Иисуса приживе и след блажената му кончина, свети цар Петър не престава да се моли за нас и сега за своето словесно стадо – стадо умаляло, от вълни и бури яростно връхлитано – но непреставащо православно да пее на Бога: Алилуия!

ИКОС 12

Като възпяваме твоето молитвено застъпничество за нас, свети Петре, мъжо свети и съвършено праведни, с умиление се покланяме на твоята икона, просейки от теб да не отстъпваш от нас в този живот и след смъртта, за да ти зовем:
Радвай се, прогонващ от нас всеки зъл враг и противник; радвай се, защото ни избавяш от глад, мор и всяка язва.
Радвай се, помощниче в смъртния ни час; радвай се, прогонителю на злите демони.
Радвай се, наставниче по пътя на спасението; радвай се, предивно украшение на цар и държавници.
Радвай се, защото голяма е наградата ти на Небесата; радвай се, защото се молиш и ние да получим тази награда.
Радвай се, достойни отче наш Петре, царю свети и праведни!

КОНДАК 13

О, преславни и благоверни царю Петре, приеми от нас това малко моление и с твоето благоприятно ходатайство умоли Господа да ни дарува твоето незлобие и кротост, та като избегнем всяко зло и в този, и в бъдещия живот, винаги да му принасяме хвалебна песен: Алилуия!

(Този кондак се чете три пъти, след това 1-ви икос и 1-ви кондак, и накрая молитвата.)

МОЛИТВА

О, свети благоверни царю Петре Български, пречудни възвестителю на благочестието и учителю на Православието! Облажаваме те като мъж свят и съвършено праведен, като застъпник на вярата и ти се молим да не изоставяш почитащите твоя празник, та Господ по твоите молитви да ни дарува живот в изобилие, избавление от всяко зло на земята и вечен живот на небесата. Като предстоиш за нас пред Бога в чест и слава, не забравяй твоите раби, просвети нашия помрачен ум и ни помогни да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво.
О, свети царю, утвърждение на Църквата и на всяко място, на всеки дом, където се празнува твоята всечестна памет! Не оставяй умалялото си стадо, връхлитано яростно от вълните и бурите на вселукавия сатана, но скоро ни избави от всички наши видими и невидими врагове. Така по твоите молитви ни направи наследници на Небесното Царство, където заедно с теб да прославяме дивния в Своите светии Бог, Отца и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и във вечни векове. Амин.

ТРОПАР
глас 8

Събрали се днес, преподобни царю, радостно славим твоята светла памет, като очакваме чрез тебе милост от Бога и прошка на нашите грехове. За това моли Христа Бога, Петре свети, за твоя народ!

КОНДАК
глас 3

Царствен в кротостта и кротък в царското си величие си се показал, Петре свети, за което си наследил Обетованата земя на Царството Небесно. Затова, благоверни, те имаме като топъл застъпник пред Царя на царете за спасението на нашите души!

ВЕЛИЧАНИЕ

Величаем те, благоверни царю Петре Български, и почитаме твоята свята памет, а ти се моли за нас на Христа, нашия Бог!

(„Житие и акатист на свети благоверен Петър, цар Български“. Витезда)

Източник: http://www.pravoslavieto.com/; източник на Акатиста: Cvetanka Avramova

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Post

Светила на Православието през XIX – XX в. – Св. Амвросий Оптински (Гренков)(1812 – 1891) – Житие и АкатистСветила на Православието през XIX – XX в. – Св. Амвросий Оптински (Гренков)(1812 – 1891) – Житие и Акатист

На 10/23 октомври 1891 г. се представя пред Бога Св. Амвросий Оптински (Гренков)(1812 – 1891). На същата дата Св. Църква почита и паметта му. Св. Амвросий е представител на плеядата

Пространно житие на архиепископ Методий († 885 г.) от св. Климент ОхридскиПространно житие на архиепископ Методий († 885 г.) от св. Климент Охридски

На 6 април 885 г. Българската православна Църква отбелязва Успението (представянето) пред Бога на св. Методий Славянобългарски. В края на своя живот св. Методий може по подобие на св. апостол

Предстои конференция: „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“Предстои конференция: „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“

Източник: Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“ | Facebook Софийският университет „Свети Климент Охридски“ и Българската академия на науките имат удоволствието да Ви поканят на