Кратко Житие и Акатист на св. Георги Софийски Стари (1407 – 1437)

На 26 март се почита паметта на първия от плеядата Софийски светци и застъпници пред Бога – св. Георги Софийски Стари.

Св. Георги Софийски Стари е един от многобройните мъченици за вярата от първите години на турското робство. Той е и един от малцината, за които са запазени писмени свидетелства. За жалост, житието му, написано от неизвестен автор, не е запазено. То е достигнало до нас само в гръцки препис.

Св. Георги се родил през 1407 година в София. В християнската вяра и благочестие го възпитали родителите му. Хубавият млад мъченик Георги бил с военен чин – в турската или византийската войска, житиеписецът не пояснява.

По примера на своя молитвеник и закрилник св. Георги Победоносец, изпълнявал достойно войнишката си служба и получил знака на голямо отличие.

Когато навършил 30 години, се озовал в завзетия от турците град Одрин. „който някога беше блажен град, защото имаше християнско население, а сега е нещастен, защото гъмжи от заблуда, както преди когато го владееше нечестивия род на езическите елини“, както уточнява  житиеписецът.

Там на 26 март 1437 година мъченикът Георги пострадал заради искрената си вяра в Господ Иисус Христос. Как станало това?

Турчин-оръжейник, при когото св. Георги отишъл да му оправи лъка, похулил християнската му вяра. Уверен в безкрайния блажен живот с Бога, св. Георги без страх изповядал и защитил вярата си. Турците го заловили, увещавали, заплашвали и жестоко измъчвали. Осъдили го на смърт – първо го проболи с нож, а после го изгорили на клада.

От житието на друг софийски светец – Георги Нови Софийски, се разбира, че мъченическият подвиг на св. Георги Софийски е бил известен в родния му град.

Акатист на свети мъченик Георги Стари

КОНДАК 1

Избран страстотерпче Господен, застъпниче за Българската страна, като славим твоята мъченическа кончина, те възпяваме с похвални песни. А ти, предаденият на огън за изгаряне и прободен като Христа с копие, избави ни с молитвите си от вечния огън и от нажежените стрели на лукавия, та с радостно умиление да ти зовем:

Радвай се, мъчениче Георгие Софийски Стари, воине Христов непобедими!

ИКОС 1

Ангелските воинства прославиха Бога, когато видяха как ти, доброславни Георгие, чрез светлото си мъченичество всетържествено преминаваш от редиците на земното към небесното воинство и как Самият Цар на славата Христос и Бог наш призовава повярвалите в Неговото име да те славословят с такъв зов:

Радвай се, достоен съименниче на преславния и победоносен великомъченик Георги; радвай се, пострадал за Христа като него.

Радвай се, понесъл страданията като добър воин Иисус Христов; радвай се, облечен в бронята на правдата и отбил стрелите на лукавия.

Радвай се, пробол смъртоносно с меча на Божието слово мохамеданската заблуда; радвай се, надянал шлема на чистото богоразумие.

Радвай се, несъкрушим щите на православното ни отечество; радвай се, стена и покров на българското воинство.

Радвай се, покровителю на всички, които ти се молят; радвай се, закрилниче на престолния ни град.

Радвай се, крепост и твърдина на благочестието; радвай се ти, обхванатия от огнена любов към Всевишния.

Радвай се, мъчениче Георгие Софийски Стари, воине Христов непобедими!

КОНДАК 2

Виждайки твоята ревност да спечелиш небесна слава, като пострадаш за Христа Господа, Божият благ промисъл ти дарува не веществен лък, какъвто като воин желаеше да закупиш от един агарянин, а лък духовен, лък на християнската вяра и благочестие, с който да простреляш нечестието със смъртна рана, възпявайки Триединия Бог с ангелската песен: Алилуия!

ИКОС 2

Като искаше да покаже превъзходството на духовната бран срещу лукавия сатана в сравнение с всяко тържество и победа над земни царе и светоуправници, божественият Павел писа: „Нашата борба не е против плът и кръв, а против поднебесните духове на злобата.“ Така и ти, мъчениче, макар и умъртвен телом от агаряните, със своя богоозарен дух нанесе съкрушителен удар на тяхната бесовска вяра, за което те възхваляваме така:

Радвай се ти, който си се въожръжил с непобедимата и непостижима сила на Христовия Кръст; радвай се, защото си поразил с Божието оръжие княза на тоя свят – дявола.

Радвай се ти, който цял си горял от любов към Бога; радвай се, защото поради това не си чувствал силата на веществения огън.

Радвай се, сладостно поразен от стрелата на съвършената Божия любов; радвай се, защото заради това си счел пробождането на тялото ти за нищо.

Радвай се, светилниче на евангелските добродетели, запален от Светия Дух; радвай се, наследниче на светите Христови мъченици.

Радвай се, семе, посято на добра почва; радвай се, принесъл плод стократен.

Радвай се ти, който си затворил злоречивата уста на богохулните христоборци; радвай се, защото развързваш нашите езици за похвала на Бога.

Радвай се, мъчениче Георгие Софийски Стари, воине Христов непобедими!

КОНДАК 3

Силата на Всевишния те осени, прехвални, и премъдростта на Светия Дух слезе в медоточната ти уста, когато, водейки те на мъчения, викаше: „Заклех се да умра телесно за моя Господ, защото съм убеден, че ще живея с Него безкраен и блажен живот!“ Затова ти пеем това славословие и зовем към Бога: Алилуия!

ИКОС 3

Имайки непоколебимо желание да пострадаш за Вкусилия смърт за всички наш Спасител Иисуса Христа, ти, свети Георгие, мълвеше благословените думи на псалмопевеца: „Блажени непорочните в своя път, които ходят по закона Господен“.

О, блажени и непорочни мъчениче, приеми от нас, грешните, тези похвали:

Радвай се ти, чието сърце е било готово да пострада за Господа; радвай се, праведниче, издигнал се като кедър ливански до небесата.

Радвай се, избрал Всевишния за свое прибежище; радвай се, защото хвалата за Господа е била винаги в устата ти.

Радвай се, прославил Бога не само с устата, но и с делата си; радвай се, защото не си пожалил живота си заради Него.

Радвай се, претърпял многообразни рани; радвай се, защото с тези рани си благоукрасил Църквата.

Радвай се, красота църковна; радвай се, съобщниче на невечерната светлина заедно с всички светии.

Радвай се, съучастниче на Божествения мъченически събор; радвай се, изобличил цялото безбожие на мъчителите.

Радвай се, мъчениче Георгие Софийски Стари, воине Христов непобедими!

КОНДАК 4

Буря от агарянска злоба се подигна срещу кроткия като Христово агне Георги; раздразнени като разлютени оси, мъчителите се нахвърлиха върху мъченика и му нанесоха безброй удари. Ала мъченикът търпеше всичко и само се молеше на Господа да види неговото изповедание и да не го изоставя, пеейки Му с веселие: Алилуия!

ИКОС 4

Като чу, че искат да те принесат в жертва всесъжение на Господа, Който Сам принесе Себе Си в жертва за спасението на човешкия род, ти, страдалче Христов, счете тази присъда достойна за благодарение и много се зарадва, че скоро ще придобиеш славата на Господа нашего Иисуса Христа.

Измоли от Него тази небесна слава и за нас, обезславените от всеки грях и нечистота, но почитащи светлата ти памет с такъв зов:

Радвай се, Божествено семе, грижливо прибрано в житницата на Христовата Църква; радвай се, сладък хляб, изпечен на кладата и поднесен на Божествената трапеза.

Радвай се, изпълнил до съвършенство волята на нашия Небесен Отец; радвай се, защото заради това се удостои да станеш брат по благодат на Неговия Син – Иисуса Христа.

Радвай се ти, който си бил образец на истинско смирение; радвай се, огледало на съвършеното самоотричане.

Радвай се, предал себе си на смърт заради Иисуса; радвай се, защото животът Иисусов се откри в смъртната ти плът.

Радвай се, разпнал се с Христа; радвай се, защото не ти, а Христос е живял в тебе.

Радвай се ти, който като гръм плашиш отстъпниците от християнската вяра; радвай се, защото като мълния изгаряш предателите на Православието.

Радвай се, мъчениче Георгие Софийски Стари, воине Христов непобедими!

КОНДАК 5

Като богосветла звезда се яви, новомъчениче, която да свети на потъналия в робски мрак български народ и да му показва пътя на избавлението, а именно – всички да се покаят и обърнат към Бога, като в умиление Му зоват: Алилуия!

ИКОС 5

Видяха те твоите едноверци, Георгие досточудни, воден на смърт с оковани ръце, оплюван и бит без пощада, ала с мъжествено лице, твърд и непоклатен, от което се изпълниха с дръзновение, че Бог издига нов мъченик в твое лице, комуто до края на земните дни ще се въздава такава похвала:

Радвай се, величание на царе и патриарси; радвай се, наставниче на слабодушните и твърдост на мъчениците.

Радвай се, пламенен ревнителю на Христовото изповедание; радвай се, просвещение на седящите в тъмнината на агарянското иго.

Радвай се, изобличителю на хулещите Божието име; радвай се, обагрил с кръвта си Църквата.

Радвай се, пил славно Христовата чаша на страданията; радвай се, защото си се кръстил с Неговото кръщение.

Радвай се, небосветла звезда на църковната твърд; радвай се, повалил вражеската гордост на змията.

Радвай се, богоречиви проповедниче на евангелското слово; радвай се, изпълнителю на неговите заповеди.

Радвай се, мъчениче Георгие Софийски Стари, воине Христов непобедими!

КОНДАК 6

Богоносният проповедник на Евангелието, славният Георги, виждайки с телесните си очи яростните мъчители, а съзерцавайки с духовния си взор най-прекрасния между синовете човешки – Господа, Царя на славата, със силен и ясен глас извика: „Кой е като нашия Господ Бог Иисус Христос, Който живее във висините и наглежда смирените?“ и Комуто цял свят пее: Алилуия!

ИКОС 6

Възсиял с велика ревност по Бога Вседържителя, уподобил си се в страданията на Господа, страстотерпче, и затова ние, твоите почитатели, ти се покланяме като на Христов мъченик и весело ти зовем:

Радвай се, предтеча на страданията на хиляди български новомъченици; радвай се, приготвил техния път към Пътя, Истината и Живота – Христа Господа.

Радвай се, одушевен граде Божий; радвай се, престоле на Светия Дух.

Радвай се, знаме на Христовата победа над Велиара; радвай се, огнен херувимски меч, посичащ нечестието.

Радвай се, снежнобяла лилия, насадена в дворите Господни; радвай се, великославен български сине.

Радвай се, сладка похвала в нашата уста; радвай се, радостна тръпка на боголюбивите сърца.

Радвай се ти, който ни укрепяваш с твоите молитви; радвай се, защото разрушаваш гибелния и тлетворен дух на този век.

Радвай се, мъчениче Георгие Софийски Стари, воине Христов непобедими!

КОНДАК 7

Желаейки да покаже, че си Негов неустрашим воин, Господ Бог те изпита, многострадални, с люти мъчения. Защото, както орелът поставя своите орлета срещу слънцето и ако те могат да гледат към слънцето, по това разбира, че са от неговите яйца, така и Бог изпитва праведниците с беди, за да види дали те са Негови истински раби, които винаги да Му пеят: Алилуия!

ИКОС 7

Нов Пилат – беззаконен и лицемерен – се показа агарянският управител, когато осъди невинния Христов агнец Георги на смърт и го предаде на тълпата за изгаряне.

О, преизпълнен с огъня на Христовата любов, мъчениче! Изгорѝ тръните на нашите страсти и похоти, та избавени от беди, благодарствено да ти зовем:

Радвай се, мъчениче Георгие Стари, подновил като орел своята младост; радвай се, влязъл в невечерния ден на Царството Божие.

Радвай се, изпитан като злато в горнило, трижди претопено; радвай се, царствен орел, разкъсал примката на поднебесните духове на злобата.

Радвай се ти, който си устремявал своя взор само към Слънцето на правдата – Иисуса Христа; радвай се, защото си показал с това, че само Негов раб искаш да бъдеш.

Радвай се, сит на презрение и хули от надменни и горделиви; радвай се, обдарен с всяка похвала от Господа.

Радвай се, осъден като Христа от нечестиви човеци; радвай се, предаден като Него на обезумели богоборци.

Радвай се, предобър наш молитвениче; радвай се, съпричастниче на всички светии.

Радвай се, мъчениче Георгие Софийски Стари, воине Христов непобедими!

КОНДАК 8

Странно и преславно чудо се извърши с Божия угодник Георги: когато той наближи кладата, не се уплаши, нито изпусна вопъл на страх за плътта си, защото не се боеше от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият, но напротив – казваше си, че всичко е временно и очите си беше издигнал към Бога, зовейки: Алилуия!

ИКОС 8

Целият мъченически лик, Господи, при своите страдания прие от Тебе, нашия Бог, нетленни венци, защото, имайки Твоята сила, повали мъчителите и съкруши безсилната дързост на демоните. Между славните мъченици сияеш и ти, Георгие, и разпръскваш греховния мрак от душите на всички, които с вяра ти се молят така:

Радвай се, преизпълнен с плодовете на Светия Дух; радвай се, защото с Негова сила си потъпкал страха от мъчителите.

Радвай се, имал пред очи не видимото, а невидимото; радвай се, защото нищо не можа да те отлъчи от любовта Божия.

Радвай се, защото си имал единствено Бога за твърдина на спасението си; радвай се, застанал пред лицето Му със славословие.

Радвай се, че заради твоите страдания Господ лекува нашите болести; радвай се, че по твоите молитви се спасяваме.

Радвай се, протягащ десница към нас, потъналите в грехове; радвай се, наклонил ухо към молещите ти се.

Радвай се, отправил милостив взор към нуждаещите се; радвай се, райски оазис в безплодната пустиня на нашия живот.

Радвай се, мъчениче Георгие Софийски Стари, воине Христов непобедими!

КОНДАК 9

„Всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец Небесен“, е казал Господ, и ти, мъчениче Георгие, си прославен пред Небесния Отец като доблестен Христов изповедник, който вечно възпява в Царството Небесно: Алилуия!

ИКОС 9

Празнословните витии на този век дръзват да отричат подвига на светите мъченици, ала техните думи са написани като на водна повърхност и изречени на вятъра, тъй че никой разумен човек не иска нито да ги чете, нито да ги слуша. А ние, верните, благославяйки Господа заради теб, с умиление ти зовем:

Радвай се, затворил лъстивата уста на агарянските първенци; радвай се, защото и сега посичаш всеки език, който бълва отрова.

Радвай се, отрада и утешение на верните Христови раби; радвай се, посрама и бичуване на Иудините наследници.

Радвай се ти, който строго изобличаваш враговете на Христовата Църква; радвай се, защото потъпкваш нечистите ереси.

Радвай се, тихо пристанище на обуреваемите от вселукави беснувания; радвай се, нов победоносче, посичащ многоглавия змей на отстъплението.

Радвай се, сломил всички рогове на нечестивците; радвай се, защото правдата ти пребъдва вечно.

Радвай се, духовен лък, поразил исляма дълбоко в сърцето; радвай се, прободен с копие като Владиката Христа.

Радвай се, мъчениче Георгие Софийски Стари, воине Христов непобедими!

КОНДАК 10

Желаейки да почетем достойно твоята памет, всеблажени, ние като боговдъхновения мъчениколюбец Григорий се питаме: „Кой от царете се почита с такава чест? Кой от знатните люде се прославя с такава памет? Кой от славните военачалници е станал толкова знаменит като този воин, въоръжен от Павел, приготвен за подвиг от Ангелите и след победата увенчан от Христа, Комуто заедно с Отца и Светия Дух пеем: Алилуия!

ИКОС 10

Стена и подкрепа бъди за нас, славни мъчениче, защото близко сме да паднем и нямаме друга помощ и надежда, освен тебе и всички светии, начело с Богородица. Затова с умиление ти зовем така:

Радвай се, верен служителю на Агнеца и Пастиря; радвай се, светъл лъч, просиял в събранието на мъчениците.

Радвай се, запечатал чистия си живот с проливане на кръвта си; радвай се, ново вино, налято в новите мехове на Христовата Църква.

Радвай се, победил любовта към света с Божията любов; радвай се, обезсилил агарянското неверие с вярата в Христа.

Радвай се, съблякъл с раните си кожената риза на греха; радвай се, облечен в слънцето на правдата – Христос.

Радвай се, предал блажената си душа в Божиите ръце; радвай се, прославен и на небето, и на земята.

Радвай се, силен и яростен лъве, когато си изобличавал неправдата; радвай се, кротко агне, когато си страдал за Христа.

Радвай се, мъчениче Георгие Софийски Стари, воине Христов непобедими!

КОНДАК 11

Всяка човешка песен е като кимвал, що дрънка, когато се напряга да те прослави по достойнство, прехвални, защото Сам Господ те прослави след мъченическата ти кончина и на Небесата, и на земята. Ала не отхвърляй тази наша малка похвала за тебе, светѝ, а ни избави от духовното робство на дявола, та с благодарност да зовем на Бога: Алилуия!

ИКОС 11

Светозарно светило Бог изпрати от Небето на мястото, дето беше изгорено тялото ти, преблажени, и много дни неговата светлина се явяваше ту като факел, ту като светилник, понякога като звезда. Като се удивляваме на това чудо, благоговейно ти зовем:

Радвай се, досточудни, изгорил с огъня на кладата си робския ярем на българското ни отечество; радвай се, потопил с пролятата си кръв новите египтяни – нечестивите агаряни.

Радвай се, прободен с копие, когато си горял в огнената клада; радвай се, удостоен сякаш с двойна мъченическа смърт за Христа.

Радвай се, обилно напоил с мъченическата си кръв градината на Църквата; радвай се, богато оплодотворил дървото на Божественото познание.

Радвай се, свято тачен в Христовата църква; радвай се, възлюбен и от праведни, и от грешни.

Радвай се, показал великодушно мъжество в угодническия си подвиг; радвай се, просиял с мъдър разум, достоен за похвали.

Радвай се, душо, свързана с връзките на любовта към Бога; радвай се, защото заради това си считал страданията си за нищо.

Радвай се, мъчениче Георгие Софийски Стари, воине Христов непобедими!

КОНДАК 12

Велика благодат ти се даде и след мъченическата ти кончина, преславни, щом виновниците за твоите страдания, като не можаха да понесат духовната ти победа над тях, встъпиха във война и с мъртвото ти тяло, като го гориха цяла вечер и цяла нощ. О, ненаситен на зло бяс! Сам Господ пази всички кости на праведника и никой от тия, които се Нему уповават, няма да загине, а вечно ще Му пее: Алилуия!

ИКОС 12

Възпяваме те с вяра и любов, мъчениче, прославяме те ние, праведни и грешни, млади и стари, богати и бедни, славни и безславни, учени и прости, свещеници и миряни, и ти се молим пред твоята света икона, помрачените от греха, и с блага надежда ти зовем:

Радвай се, намерил най-благонадеждния кораб в житейското си плаване; радвай се, достигнал с него Царството Божие.

Радвай се ти, който посочваш и на нас как да достигнем това желано пристанище; радвай се, застъпниче за спасението на нашите души.

Радвай се, наситен с хляба на Божията благодат; радвай се, напоен с живата вода, която тече в живот вечен.

Радвай се ти, който укрепяваш бодърстващите в молитва; радвай се, защото събуждаш духовно ленивите от греховния им сън.

Радвай се, наслаждавал се посред скърбите с небесна наслада; радвай се, разцъфтявал сред злостраданията като райско цвете сред тръни.

Радвай се, преминал безбедно нощта на тоя земен живот; радвай се, достигнал успешно незалязващия ден на Христовото царство.

Радвай се, мъчениче Георгие Софийски Стари, воине Христов непобедими!

КОНДАК 13

О, всечестни мъчениче Христов Георгие Софийски Стари! Послушай това малко похвално пение за теб и ни изпроси от Господа Иисуса Христа да се освободим от мрачното греховно иго на дявола и се сподобим заедно с теб да пеем на Пресветата Троица във вечното Царство: Алилуия!

(Този кондак се чете три пъти, след това 1-ви икос и 1-ви кондак, и накрая молитвата.)

МОЛИТВА

О, свети мъчениче Георгие Софийски, изпроси ни от Христа Бога опрощение на греховете, и ни освободи чрез твоите ходатайства и молитви към Него от връхлитащите ни скърби и беди в този временен живот. Подкрепяй христолюбивото воинство в борбата му срещу враговете на православната вяра и отечество. Болните и недъгавите изцели, на съпрузите изпрати любов и съгласие. Твоят град, с който е благоукрасено името ти, запази от всяко природно бедствие, а най-вече от погибелния и тлетворен дух на този век. Моли Христа Бога да дарува благодатен живот на целия наш народ, та като получим всичко необходимо за вечното ни спасение, да преминем останалото време от живота си в покаяние и душевен мир за прослава на Живоначалната и Неразделна Троица, Отца, Сина и Светия Дух. Амин.

ТРОПАР

глас 4

Бидейки земен воин, стана добър воин Иисус Христов и желаейки да си закупиш от агарянина железен лък, беше ти връчено златното Божие всеоръжие – мъченическия кръст за Христа Господа, с който порази суетната вяра на нечестивите агаряни. О, доблестен страстотерпче Георгие Софийски, моли Бога да избегнем нажежените стрели на лукавия и да наследим вечния живот!

КОНДАК

глас 2

Светлина като светъл стълп слезе от небето и озари мястото, където пострада за Христа Бога, мъчениче Георгие Софийски. На Него се и помоли – Светлината на света и Господ на славата, да прогони греховния мрак от душите на нас, почитащите светлата ти памет.

ВЕЛИЧАНИЕ

Величаем те, страстотерпче свети Георгие Софийски, и почитаме твоите честни страдания, които си претърпял за Христа.

Източници: http://www.pravoslavieto.com/; Акатист – публикуван от Cvetanka Avramova (Фейсбук) по „Житие и акатист на свети мъченик Георги Софийски Стари“, Изд. „Витезда“.

Българската святост – Карта на местата за поклонение, свързани с български светии на Страницата на Софийска света митрополия: https://mitropolia-sofia.org/index.php/biblioteka/bgsvetii

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Post

Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Даниил за събитията в Украйна и гонението срещу Украинската православна църкваНегово Високопреосвещенство Видински митрополит Даниил за събитията в Украйна и гонението срещу Украинската православна църква

В известния ютюб канал „Православен видеоканал ХРАМ“ на Соня Анкова бе публикуван видеоматериал с разсъждения на Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Даниил относно военните действия в Украйна, причините, които довеждат до

Кръгла маса, посветена на обучението по Религия се проведе в СофияКръгла маса, посветена на обучението по Религия се проведе в София

Източник и допълнителен снимков материал: dveri.bg По данни на РУО София-град през тази година в столицата са сформирани 38 групи по Религия, в които учат 554 ученици, което е наполовина

Представяне на сборника „Късносредновековните Балкани. Сборник в чест на доц. д-р Снежана Ракова“Представяне на сборника „Късносредновековните Балкани. Сборник в чест на доц. д-р Снежана Ракова“

Източник: Представяне на книгата „Късносредновековните Балкани. Сборник в чест на доц. д-р Снежана Ракова“ | Facebook … На 10 март (петък) 2023 г. от 18.00 часа в Заседателна зала №