Страдание и Акатист на св. Георги Софийски Най-нови († 1530 г.)

На 26 май Българската православна Църква празнува паметта на св. мъченик Георги Софийски Най-нови († 26 май 1530 г.).

Молитвена прослава:

Тропар, гл. 4
Уязвен от божествена любов, премъдри, славни Георги, си проповядвал Христа Бога на нечестивите и си потъпкал турското злочестие. Украсил си се с венеца на мъченията си, устремил си се към небесните ликове. Моли Христа Бога да съхрани твоето отечество, твоя град и твоите люде, вечно почитащи твоите подвизи.

Кондак, гл. 3
Ново вино, усладило Църквата, великомъчениче Георги Софийски Най-нови, обнови нас, състарените в грехове, с даровете на Светия Дух и измоли за душите ни живот вечен.

Страдание на св. Георги Софийски Най-нови († 1530 г.)

Свети Георги бил син на благочестиви родители. Неговият баща Йоан и майка му Мария били сред най-знатните хора в град Средец. Георги бил дарен на родителите си от Бога, в отговор на техните горещи молитви, тъй като до преклонна възраст те нямали деца, подобно на Авраам и Сара в древност. По тази причина Йоан и Мария усърдно се молили на Господа, на Неговата Пречиста Майка и на светия великомъченик Георги Кападокийски. Те всеки ден ходели в църквата, която била посветена на този Божи угодник, раздавали милостиня и горещо молели Господа да ги освободи от тяхното безплодие. И Господ не презрял молитвите им, но в тяхната старост дарил утробите им с рожба от мъжки пол. Йоан и Мария донесли младенеца в храма на свети великомъченик Георги и го кръстили в името на Отца и Сина и Светия Дух, като в светото Кръщение му дали името Георги.

Детето било възпитавано в страх Божий. Георги се научил да чете и скоро толкова добре изучил Свещеното Писание, че превъзхождал със знанията си всички свои връстници. Като пораснал и станал юноша, той твърде много заприличал – с красотата на лицето си и със своето целомъдрие – на древния Йосиф.

В това време България се владеела от турците. Когато Георги станал на двадесет и пет години (в това време родителите му вече били починали), турците започнали да се опитват да го привлекат към своето нечестие. Те му говорели:

– Георги! Остави християнството и приеми нашата вяра. Приеми Божия пратеник Мохамед и нашия закон.

При това турците насила слагали на неговата честна глава чалма, каквато те обичайно носели и с която влизали в своите молитвени домове. Но светият им отговарял така:

– Не подобава на нас, християните, да подражаваме на вашите нечестиви обичаи и да носим на главите си чалми. Не ни подобава на нас да се отричаме от Христа, истинния Бог, Твореца на небето и земята, и да се лишаваме от плодовете на светото Кръщение. Кажете ми: мога ли аз да вярвам на Мохамед, който не е бил изпратен нито от Бога, нито от Божиите пророци, нито пък от Божиите апостоли, а е бил само един военачалник, и то военачалник на сатанинския полк, който издига знамената на дявола? Ето, дори и вие самите не знаете в какво вярвате. Самите вие сте отстъпили от истинския път.

Изобличавайки така турците, свети Георги започнал дръзновено да изповядва Христа като истински Бог, Създател и Творец на всичко съществуващо – видимо и невидимо, земно и небесно.

А след това, като заплюл в лицето нечестивците и ги нарекъл безбожници, светият хвърлил чалмата на земята и започнал да я тъпче с нозете си, говорейки сам на себе си:

– О, Георги! Защо се бавиш? Христос те призовава при Себе Си!

Турците, като се разгневили, хванали светеца и нанасяйки му жесток побой и обсипвайки го с ругатни, го повлекли към техния съдия. Изправили го пред съдията и му казали:

– Ето тоя хули и се подиграва с нашата вяра.

А съдията, поразен от красотата на лицето му и от неговия мъжествен вид, отначало се опитал да го прелъсти с обещания:

– Ако се отречеш от Иисуса Христа, Когото вие наричате Син Божий, и ако се подчиниш на заповедта на самодържеца Селим и изпълниш неговата воля (защото на този Селим много царства се подчиняват), ти ще получиш за това много дарове и всевъзможни почести от нашия цар и ще бъдеш поставен за началник на всички воеводи във великия град Средец.

Но Христовият мъченик отново изповядал Господ Иисус Христос и изобличил турската вяра пред многочислената тълпа, която се била събрала. Тогава мъчителят се разярил и наредил безмилостно да бият светията с тояги. Георги бил мъчен жестоко, така че цялата му плът била разкъсана от тоягите, а от многобройните му рани обилно се леела кръв. Но без да обръща внимание на това, той не показал ни най-малко намерение да се подчини на нечестивата царска повеля.

Тогава съдията заповядал да режат кожата му на ивици от главата до нозете и получените рани да бъдат обгаряни със запалени свещи, от което тялото на мъченика така пламнало, че не се виждало лицето му, а плътта му се топяла, както восъкът се топи от огъня. Но Христовият мъченик доблестно понасял страданията, призовавайки и изповядвайки името на Господа Иисуса Христа.

След това мъчителят заповядал на войниците да развеждат мъченика из града, при което да бият барабани и да крещят:

– Не хули Божия пратеник Мохамед и не се подигравай с мюсюлманската вяра, която той ни предаде!

А светията се молел на Христа Господа и увещавал турците да повярват в Христа.

След това нечестивците натрупали голяма клада насред града, като възнамерявали да изгорят светеца. Христовият мъченик Георги бил заведен на мястото, приготвено за неговото изгаряне.

Но изнемогвайки от раните си, той паднал на земята, без да може да издаде глас, само устните му се движели, призовавайки помощта на Господа. А турците, като взели светията, още жив, го хвърлили в огъня. Така завършил своя страдалчески подвиг Христовият мъченик Георги. Нечестивците изгорили в огъня и много кучета, та християните да не могат да разпознаят мощите на мъченика. Но Бог прославил Своя угодник: внезапно върху това място се спуснал облак, загърмяло, засвяткали светкавици и се излял проливен дъжд, който загасил огъня, така че от кладата не излизал вече и дим. Турците, изплашени от това толкова дивно чудо, се разбягали. А дъждът продължил да вали до падането на нощта.

Когато настъпила нощта, над мястото, където било изгорено честното тяло на мъченика, се явила огромна ярка светлина, която озарявала всичко наоколо. Тогава протойереят на съборната църква, посветена на свети великомъченик Георги Кападокийски, се отправил заедно с останалите християни при съдиите и като им дал пари, измолил тяхното разрешение да вземе честните мощи на светия мъченик и да ги погребе, според християнските обреди. След като съдиите дали съгласието си, свещеникът отишъл при митрополит Иеремия и му разказал всичко за светия мъченик. Митрополитът, бързо и с голяма вяра, съпроводен от целия свещен клир и от много христолюбиви човеци, с псалмопения и със запалени свещи и кандила, се отправил към мощите на светия мъченик. Като разровили пепелта на мястото, над което сияела светлината, християните намерили честните мощи на светия мъченик Георги Нови, които били останали незасегнати от огъня. В същото време костите на кучетата се били превърнали в пепел.

По местата, където Христовият мъченик бил развеждай из града и където била капала неговата кръв, през нощта се явявала светлина, подобна на светлината от запалена свещ; и това било видяно от всички християни.

Като взел честните мощи, митрополитът ги положил в ковчег в храма на свети великомъченик Георги Кападокийски. Там, по Божията благодат, те подавали изцеление на всички, които с вяра пристъпвали към тях. Днес не е известно къде се намират те.

А Христовият мъченик Георги пострадал в българския град Средец, където бил и израснал и възпитан. Мъченическия си подвиг той приел в 7022 година от сътворението на света, а от Рождението на Бог Слово – 1514/30 година, в 26-ия ден на месец май, в царуването на Владетеля на всички – нашия Господ Иисус Христос, Когото славим, заедно с Отца и Светия Дух, во веки. Амин.

Жития на българските светии (в новобългарски превод) от † Левкийски епископ Партений, том първи. Синодално издателство, София, 1974 година

Молитвена възхвала:

АКАТИСТ НА СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ СОФИЙСКИ НАЙ-НОВИ

Кондак 1

Избран от Бога за Негов мъченик и за закрилник на престолния град София, свети великомъчениче Георги! Като бъдещ наследник на новото небе и новата земя, на които ще обитава правда и настоящ жител на Царството Небесно, приеми от нас това хвалебно пение, та като отхвърлим по твоите молитви ветхия човек от себе си и се облечем с новия, създаден по Бога в правда и светост на истината, благодарствено да ти кажем:
Радвай се, Георги Софийски Най-нови, ново тесто на Пасхата наша, Христос!

Икос 1

Със своята чистота и святост си бил като земен Ангел, великомъчениче Георги, и още от дете си живял ангелско житие. Затова с удивление и любов ти зовем:
Радвай се, обновен с духа на своя ум; радвай се, служил Богу не по вехтата буква, а с обновен дух.
Радвай се, въжделен на Бога и човеците; радвай се, блажени мъчениче.
Радвай се, благочестив сине на благочестиви родители; радвай се, чудесно разрешил тяхното безплодие.
Радвай се, станал от млада възраст образец за верните; радвай се, безукорен в слово, поведение, любов, вяра и чистота.
Радвай се, ходил само в истината; радвай се, свят начатък от свято тесто.
Радвай се, чист като Ангел; радвай се, незлобив като гълъб.
Радвай се, Георги Софийски Най-нови, ново тесто на Пасхата наша, Христос!

Кондак 2

Виждайки, че молитвата им към Богородица и великомъченик Георги за разрешаване на безплодието им е чута, благочестивите съпрузи Иван и Мария донесоха своя син в храма, посветен на победоносния воин Христов, кръстиха го и го нарекоха в светото Кръщение Георги, без дори и да подозират, че техният син ще се увенчае с мъченически подвиг наравно с великия страстотерпец. А ние, удивлявайки се на чудния Божий промисъл, дарувал ни този нов молитвеник и застъпник, радостно пеем: Алилуия!

Икос 2

Имайки просветен от Бога разум, юношата Георги беше възпитан добре в страх Божий, скоро изучи Свещените Писания и надмина по ум своите връстници. Така преуспял в мъдрост и възраст и в любов пред Бога и човеците, ние топло му зовем:
Радвай се, възпитан в учение и наставление Господне; радвай се, помощниче във възпитанието на нашите деца и внуци.
Радвай се, надминал не само по ум, но и по добродетели своите връстници; радвай се, подаващ ум на слабодушните в учението.
Радвай се, въведен в храма като тригодишната Отроковица Мария; радвай се, подражавал и на Нейните дивни добродетели.
Радвай се, достойно носил името на свети великомъченик Георги Победоносец; радвай се, увенчан с мъченически венец като него.
Радвай се, влязъл в Господните двори с хваление; радвай се, че помагаш и на нас да се спасим.
Радвай се, лоза от Христовия виноград, която ражда благодат; радвай се, защото с радост си изпълнявал само Божията воля.
Радвай се, Георги Софийски Най-нови, ново тесто на Пасхата наша, Христос!

Кондак 3

Със силата, дарувана ти свише, си се уподобил на ветхозаветния патриарх Иосиф Прекрасни, свети новомъчениче – прекрасен по красота на лицето и по целомъдрие, и във всички добродетели. Затова, прекланяйки се пред величието на твоята саможертва, пеем на явилия ти Своята слава Бог: Алилуия!

Икос 3

Имайки развратен ум и сърце, неверните агаряни не можеха да гледат твоя прекрасен вид, нито да понесат сияещата в тебе заря на Светия Дух, богоблажени Георги, и искаха да те потурчат. А ти, в отговор започна с висок глас да изповядваш Иисуса Христа, истинския Бог, за което, послушай, молим ти се, тези наши похвали:
Радвай се, тиха заря на Светия Дух; радвай се, кротък лъч от Слънцето на правдата Христос.
Радвай се, изобличил безплодните дела на тъмнината; радвай се, останал верен до смърт на кръщелните обети.
Радвай се, изповядал дръзновено Иисуса Христа като истински Бог и Спасител; радвай се, очистил душата си с послушание на въплътената Истина.
Радвай се, отхвърлил нечестивите обичаи на агаряните; радвай се, щит и ограда и срещу днешните суеверия.
Радвай се, не приел да носиш на честната си глава безчестната чалма; радвай се, защото за това Господ те осия с ореола на небесната слава.
Радвай се, предпочел животворящия кръст пред залязващия полумесец; радвай се, прегърнал Христа, а потъпкал Мохамед като лъжепророк и лъстител.
Радвай се, Георги Софийски Най-нови, ново тесто на Пасхата наша, Христос!

Кондак 4

Буря от ярост и злоба подигна против теб дяволът, славни и добропобедни мъчениче, и като настрои своите послушни слуги да поискат от съдията твоята смърт, с голямо поругание те заведоха при него. А ти, като хвърли чалмата на земята и я стъпка с нозете си, викаше с висок глас: “Защо стоиш, Георги? Ето, Христос те зове!”Алилуия!

Икос 4

Слушайки бодрите слова на страстотерпеца Георги, с които той се подканяше към мъченичество, защо спиш, о, моя душо, лежаща в блатото на суетните наслади, с които те мами този век? Стани, събуди се и се помоли благоговейно на този дивен съсъд на родната святост така:
Радвай се, въздигане на падналите; радвай се, мислена камбана, будеща от сън смъртен.
Радвай се, тръгнал с весели стъпки към своята Голгота; радвай се, виждал пред себе си единствено Христос.
Радвай се, крепка сила на слабодушните; радвай се, утвърждение на маломощните.
Радвай се, праведниче, силен на дело и слово, пред Бога и човеците; радвай се, изобличителю на несмислените и мудни по сърце агаряни.
Радвай се, постъпвал винаги като чедо на светлината; радвай се, светилниче за нас, чедата на тъмнината.
Радвай се, осветен с благодатта на Евангелието; радвай се, останал непоколебим до смърт във вярата и отеческите предания.
Радвай се, Георги Софийски Най-нови, ново тесто на Пасхата наша, Христос!

Кондак 5

Като Богосветла звезда просия лицето ти, блажени, когато изповяда безпорочната Христова вяра и, облечен от Светия Дух в ревност и сила, страдаше за своя възлюбен Господ като в чуждо тяло. Моли се за нас, достославни рабе на Всевишния Бог, да ни удостои да те почетем достойно не само словом, но и делом, за да получим добър, мирен и непосрамващ завършек на тукашния ни живот, зовейки в Царството Небесно: Алилуия!

Икос 5

Виждайки те, страдалецо Христов, как си стоял в Православната вяра като непоклатим стълб, ние, твоите почитатели, люлеени като тръстика от вятъра и при най-малките житейски трудности и изпитания, ти се молим да ни утвърдиш в евангелското благочестие, та облечени в Господа нашего Иисуса Христа и смирени под крепката ръка Божия, с благодарност да ти зовем:
Радвай се, съучастниче на всички светии в благодатта; радвай се ти, който по подобие на Христа отне силата на дяволските началства и власти.
Радвай се ти, който винаги си се радвал в Господа; радвай се, защото по твоите молитви се избавяме от всяка световна смърт.
Радвай се, получил спасение в Христа Иисуса с вечна слава; радвай се, всебългарска слава и похвала.
Радвай се, държал неотклонно изповеданието на християнската надежда; радвай се, защото ни избавяш от душепагубното униние и малодушие.
Радвай се, сладкогласна гусла Божия, възпяла песента на Агнеца – Христос; радвай се, защото подаваш мир и спокойствие на сърдечните ни помисли.
Радвай се, верен пазителю на Божия закон; радвай се, бърза помощ на бедстващите в житейското море.
Радвай се, Георги Софийски Най-нови, ново тесто на Пасхата наша, Христос!

Кондак 6

Проповедник на силата на християнската вяра се показа, свети Георги Софийски Най-нови, когато подложен на най-тежки мъчения, смело изповяда: “Защо се трудите напразно, о, заблудени, мене нищо не може да ме отлъчи от Христовата любов – ни скръб, ни притеснение, ни меч, ни огън, нито нещо подобно! За мене животът е Христос, а смъртта придобивка!” Затова благославяме Бога, дал ти такова мъжество и сила, и Му пеем: Алилуия!

Икос 6

По-светла от слънцето е твоята памет, свети мъчениче, защото си носил в сърцето си печата на Божията благодат и с търпение си устоял на всички скърби в Христовото име. Научени от тебе да стоим твърдо в Православната вяра, а от гибелните суеверия да се отвръщаме, ти принасяме такива похвали:
Радвай се, отлъчен и похулен от човеците заради Христа Господа; радвай се, защото сега си приет от Него в Небесната Му Църква.
Радвай се, научен от Светия Дух на мъдрост и разум; радвай се, ново вино, произведено в Христовия виноград – Църквата.
Радвай се, явил Божията тайна премъдрост в познаването на Христа Иисуса, нашия Господ; радвай се, приел Неговата кръстна благодат, като си умрял за Него.
Радвай се, придобил възкресната слава на Агнеца Божий, взел върху Си греха на света; радвай се, мъжествен воине Христов.
Радвай се ти, който, бидейки верен до смърт на Христа, си получил от Него венеца на живота; радвай се, защото Църквата намери делата ти съвършени пред Бога.
Радвай се, молитвено прибежище на софийските жители; радвай се, избавление на своя град от природни бедствия и опустошителна зараза.
Радвай се, Георги Софийски Най-нови, ново тесто на Пасхата наша, Христос!

Кондак 7

Като искаше да покажеш ясно, че няма да се отречеш никога от Христа, истинския Бог, във всичко си се препоръчал за служител Божий, с голямо постоянство, в скърби, в нужди, в утеснение, при рани, в тъмница, с дълготърпение, с благост, с Дух Свети, Комуто заедно с Отца и Сина си пял: Алилуия!

Икос 7

Нов мъченик издигна Христос в теб, славни и добропобедни Георги Най-нови, защото вместо змейовиден печат прие светъл ореол, а потъпквайки суеверната агарянска вяра, потъпкал си древната змия, която е дявол и сатана. Затова като на нов победоносец ти пеем:
Радвай се, извървял достойно и предостойно житейското си поприще; радвай се, защото се молиш за нас, горчиво блуждаещите от истинския път.
Радвай се, заплюл безбожните служители на Велиара; радвай се, кротък изобличителю на нас, прелъстяваните от него.
Радвай се, имал висок телесен и още по-висок духовен ръст; радвай се, че не презираш нас, малките и нищожни духом.
Радвай се, красив като Ангел, благообразен като херувим; радвай се, че не се отвръщаш от нас, обезобразилите своя вътрешен човек.
Радвай се, сияйно слънце на чистото целомъдрие; радвай се, защото стопляш и просвещаваш нашите студени и тъмни души.
Радвай се, счел за нечиста смет даровете и почестите на султана; радвай се, вразумителю на жадните за тленни почести и скоропреходна слава.
Радвай се, Георги Софийски Най-нови, ново тесто на Пасхата наша, Христос!

Кондак 8

Странно бе за поддръжниците на агарянската вяра твърдото стоене на младия свети Георги в християнското вероизповедание и накрая те, възбудени от голям гняв, го грабнаха от съдилището, възложиха върху му своите убийствени ръце и го поведоха на смърт, а ние ще кажем към живота вечен в Христа Иисуса, Комуто пеем: Алилуия!

Икос 8

Целият си пламтял от ревност по Бога, достойни за похвала, страстотерпче, и да умреш за своя Господ си приел като чаша любимо питие и манна небесна. Затова ни дарувай поне малка искрица от твоята любов към Христа, та просветени от светлия ти пример, с умиление да ти зовем:
Радвай ce, крепък изповедниче на спасителната християнска вяра; радвай се, последвал мъченическия подвиг на Георги Софийски Стари и Георги Софийски Нови.
Радвай се, увенчан в Царството Небесно, заедно с великомъченик Николай Софийски; радвай се с всички български новомъченици.
Радвай се, топъл застъпниче за прибягващите към теб с вяра; радвай се, високо издигната хоругва на родната ни Църква.
Радвай се, опазил Господните пътища в правда и истина; радвай се, утеха на нашите души.
Радвай се, освещаващ пределите на нашето отечество; радвай се, крепък наставниче на подвизаващите се.
Радвай се, подателю на духовни дарования; радвай се, обогатител на бедните.
Радвай се, Георги Софийски Най-нови, ново тесто на Пасхата наша, Христос.

Кондак 9

Всички Ангели и светии възхвалиха Бога за тебе, блажени и преблажени Георги, виждайки, как войниците събличат дрехите ти, както това някога беше сторено с Христа Бога при Кръста, и как още преди да те окачат на бесилото Бог приема твоя мирен дух. Към тях присъединяваме своя немощен глас на похвала и ние, почитащите твоята памет, пеейки: Алилуия!

Икос 9

Красноречивите оратори не могат да обяснят със смислени думи как е възможно живи да се уплашат от умрял, както това стана с беззаконните агаряни, които като видяха преславното чудо на твоята блажена кончина, дойдоха в ужас и трепет голям и обесиха бездиханното ти тяло. А ние, верните, без да изследваме неизследимите Божии дела, проявени в теб, с радост ти зовем:
Радвай се, славен подражателю на Христовите страдания; радвай се, беззлобиво агне на Агнеца Иисуса.
Радвай се, разсъблечен от човеци, но облечен с небесна светлина като с дреха; радвай се, печалниче за нас, грешните, съблекли сватбената си премяна.
Радвай се, опозорен от човеци, но прославен от Бога; радвай се, привел в ужас дяволските служители.
Радвай се, предал като първомъченик Стефан духа си на Христа Господа; радвай се, наша отрадо в смъртния ни час.
Радвай се, възлязъл на планината Господня, в дома на Бога Иаковов; радвай се, научен на Божиите пътища и ходил само по Неговите пътеки.
Радвай се, вечнопеметни, увенчан от Христа като победител; радвай се, помоще на нас, побеждаваните от силите на злото.
Радвай се, Георги Софийски Най-нови, ново тесто на Пасхата наша, Христос!

Кондак 10

Желаейки да се поругаят над мъртвото ти тяло, богоблажени Георги, агаряните го оставиха на бесилката, когато слънчевата жега напичаше подобно на вавилонска пещ, но стана чудо! Вместо да започне бързо да изтлява, то изглеждаше като благоуханен крин или трендафил, а лицето ти просветна като поръсено с осветена вода, и райски аромат изпълни цялата околност за слава на християнския Бог, Комуто пеем за теб: Алилуия!

Икос 10

Стена варосана – корава като камък и висока до облаците – са душите и сърцата на непозналите Господа на любовта Христа Иисуса и макар да имат очи, те не виждат чудесата на Божията благодат. Така и нечестивите Мохамедови служители си останаха духовно слепи и след дивните чудеса, които Бог им показа в тебе, страстотерпче Георги. А ние, твоите верни почитатели, удивлявайки се на Божието благоволение към тебе, те възпяваме така:
Радвай се, камък за препъване на изтляващите в прелъстителни похоти измаилтяни; радвай се, крепка деснице, водеща непорочните към Царството Небесно.
Радвай се, показал какво богатство на слава Бог е определил за Своите светии; радвай се, нетленно благоухание на духовна смирна, алой и касия.
Радвай се, говорил думи на истина и на здрав разум; радвай се, защото не само си говорил, но и си ги изпълнил.
Радвай се, придобил чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца; радвай се, пожертвал младия си живот за Неговия Син – Христа.
Радвай се, медоточна лира на Светия Дух; радвай се, похвала и слава на Небесната Царица Богородица.
Радвай се, любимче на всички български светии; радвай се, приятно молитвено кандило и за нас, грешните.
Радвай се, Георги Софийски Най-нови, ново тесто на Пасхата наша, Христос.

Кондак 11

Като ти принасяме това умилно пение, славни Георги, ние не забравяме подвига и на христолюбивата ти майка, която като възприе образа на миросносица, седна при бездиханното ти тяло и три дни и три нощи прегръщаше и целуваше нозете ти, тичали цял живот към Бога и Отца на всички, Комуто ангели и човеци пеят непрестанно: Алилуия!

Икос 11

Светли лъчи озаряват и днес богохранимия град София, който те има за свой застъпник и покровител, свети мъчениче, и ние, удивлявайки се на твоето велико дръзновение, велегласно те възхваляваме:
Радвай се, достойни и святи сине на достойна и свята майка; радвай се, милостиво наклонил ухо към молбите на майките за техните деца.
Радвай се, усърден почитателю на Майката на майките – Богородица и Приснодева Мария; радвай се, обдарен с даровете на Нейния Син.
Радвай ce, ангеле-пазителю на град София от земетресения и други природни бедствия; радвай се, прострял молитвения си покров над цялата страна.
Радвай се, защото си се опълчил против дявола и той е побягнал от теб; радвай се, светло убежище на Светия Дух.
Радвай се, защото украси своя кратък живот със знамена на победи; радвай се, страстоносче, благоугодил на Господа на славата.
Радвай се, помощниче на отрудените от злобата на тоя век; радвай се, оправдан на Божия съд по думите и по делата си.
Радвай се, Георги Софийски Най-нови, ново тесто на Пасхата наша, Христос.

Кондак 12

Благодат ни подай, новомъчениче Георги – благодат спасителна за всички човеци, която да ни научи как да отхвърлим нечестието и светските похоти, как да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век, в очакване да се сбъдне блажената надежда и да се яви славата на великия Бог и Спасител наш Иисус Христос, Комуто заедно с теб да пеем вечно в Царството Небесно: Алилуия!

Икос 12

Възпявайки твоите страдания и мъченическа смърт, праведниче Божий, покланяме се на твоята честна икона и като на верен Господен служител, чиято молитва Бог слуша, с вяра и любов ти зовем:
Радвай се, благодатно израстване на децата в мъдрост и сила; радвай се, добър пример на целомъдрие за юношите и девойките.
Радвай се, крепка подкрепа на възрастните и немощните; радвай се, бързо утешение на скърбящите.
Радвай се, подаващ евангелско търпение на болните и недъгавите; радвай се, благославящ здравите за вършене само на доброто.
Радвай се, вразумление на нямащите страх Божий; радвай се, защита от злобните дяволски нападения.
Радвай се, човече праведен и непорочен в своя род; радвай се, въдворен от Господа и в рода на праведните и светиите в бъдещия век.
Радвай се, защото Всевишният изведе като светлина твоята правда; радвай се, изличаващ като водна диря нашата неправда.
Радвай се, Георги Софийски Най-нови, ново тесто на Пасхата наша, Христос!

Кондак 13

О, преславни и всехвални свети великомъчениче Георги Софийски Най-нови! Приеми от нас, грешните, това малко, но искрено хвалебно пение и не преставай да се молиш за нас на Господа Бога да ни избави от всички видими и невидими врагове, та по твоето застъпничество Той да ни дарува с вечното Царство, където заедно с тебе и всички светии да възпяваме: Алилуия, алилуия, алилуия!

(Този Кондак се чете три пъти, а след него се прочита Икос 1 и Кондак 1, и накрая молитвата.)

МОЛИТВА

O, многострадални и премъдри великомъчениче Христов Георги Софийски Най-нови, Софийска похвала и всебългарско украшение! Ти стоиш пред Престола на Пресветата Троица и се наслаждаваш на неизказано блаженство. Погледни милостиво на твоя град София и не го оставяй да погине докрай в нечестие и пагубно беззаконие. Моли се и за своето многострадално отечество да се запази непорочно в Православната вяра. Изпроси за прибягващите към тебе щедро небесно благословение за всички наши добри дела и предприятия, а ония, които не са угодни на Бога и са вредни за спасението ни, препъни и унищожи с пълна сила. Моли Господа да удостои и нас да станем причастници на вечното веселие и радост, и така заедно да се сподобим да славим Отца и Сина и Светия Утешител Духа във вечни векове. Амин.

Тропар, гл. 4

Уязвен от божествена любов, премъдри, славни Георги, си проповядвал Христа Бога на нечестивите и си потъпкал турското злочестие. Украсил си се с венеца на мъченията си, устремил си се към небесните ликове. Моли Христа Бога да съхрани твоето отечество, твоя град и твоите люде, вечно почитащи твоите подвизи.

Кондак, гл. 3

Ново вино, усладило Църквата, великомъчениче Георги Софийски Най-нови, обнови нас, състарените в грехове, с даровете на Светия Дух и измоли за душите ни живот вечен.

Източник: http://www.pravoslavieto.com/

Източник на Акатиста: Отец Владимир Дойчев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Post

„Само епископ Висарион ги укрепваше във вярата“ – за живота и делото на св. Висарион Смоленски„Само епископ Висарион ги укрепваше във вярата“ – за живота и делото на св. Висарион Смоленски

Ст.н.с. д-р Христо Темелски За живота и мъченичеството на епископ Висарион епископ Смоленски черпим сведения от един единствен източник, т. нар. „Исторически бележник, в който се записват важните случаи, станали

Изложбата „Памет за бъдещето“ представя най-любопитните нови експонати в НВИМИзложбата „Памет за бъдещето“ представя най-любопитните нови експонати в НВИМ

Източник: militarymuseum.bg На 31 януари (вторник) от 16.00 часа в Националния военноисторически музей на ул. „Черковна“, 92 в София ще бъде открита годишната изложба „Памет за бъдещето“. След 2-годишно прекъсване

Проведе се обучение за квалификация на педагози по обучителна програма на тема „Религия и ценности“Проведе се обучение за квалификация на педагози по обучителна програма на тема „Религия и ценности“

Източник и снимков материал: mitropolia-varna.org На 29 октомври 2022 г. Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан произнесе слово в Духовно-просветния център „Св. Архангел Михаил“ – гр. Варна, при откриването