Житие на св. Наум Плисковско-Преславски и Охридски (от Стишен Пролог от XV в.) и Акатист

На 20 юни и на 23 декември се празнува паметта на нашия преподобен отец Наум Плисковско-Преславски и Охридски .

И ето, братя, да не остане без помен братът1 на този блажен Климент, и другар, и състрадалец [негов], с когото претърпя много беди и страдания от еретиците – презвитер Наум.

Когато ръкоположиха епископ Климент, същият благоверен цар Симеон пусна Наум, другаря му, за учителство на негово място2. И той живееше, вършейки същите подвизи, за да бъде угоден на Бога: беше девствен от детинство, та до смъртта. Съгради манастир на оттока на Бялото езеро3 и църква на светите Архангели4. И прекара в учителство седем години, оттегли се от учителството и, като отиде в манастира, преживя десет години. И преди кончината си прие монашески образ5. Така почина в Господа с мир на 23-ия ден на месец декември. А нека е известно и това: Наум презвитер почина шест години преди епископ Климент6.

И ето, нека е известно за всичко на почитащия [ги], както и по-преди написахме: че еретиците7 едни мъчиха много, а други – презвитери и дякони – продадоха на евреите срещу заплащане. Евреите ги взеха, та ги отведоха във Венеция. И когато ги продаваха, по Божи промисъл, дойде тогава от Константиновия град във Венеция царски служител по царска работа. И, узнал за тях, царският служител откупи едни, а други взе така, отведе ги в Константиновия град и съобщи за тях на цар Василий8. И пак ги поставиха в техните чинове и санове – презвитери и дякони, каквито бяха и преди, и им дадоха издръжка. И никой не умря в робство, но едни, покровителствани от царете, починаха в Константиновия град, а другите, дошли в българската земя, починаха в голяма почит.

А Моравската земя, както бе предрекъл светият архиепископ Методий, скоро получи възмездие от Бога поради беззаконието на техните дела и на ереста и заради прогонването на правоверните отци, и за страданията, що претърпяха от еретиците, на които те [моравците] вярваха.

И не след много години дойдоха угрите, пеонски народ9, и завладяха земята им, и я опустошиха. А които угрите не плениха, те пък избягаха при българите10. И остана тяхната земя пустееща, подвластна на угрите.

Св. Наум с житийни сцени - икона от музея в Криптата

А аз, окаяният, братя, заради голямата печал и паметта на блажените нащи отци, като исках да намеря житието им изцяло написано и не намерих [хора], които бяха познавали цялото им житие, че и подробно и до смъртта [им]. Аз пък зная малко, колкото ми разказаха самите блажени отци. И се мъчех да пиша, и не смеех, желаейки да открия повече написано. И така, ако някой намери написано от други, да не укорява нас, убогите и простите, като знае, прочее, че отците са направили много повече от това, и много знамения са правили, но ето – толкова ни разказаха, а останалите неща скриха поради своето смирение.

Ето – сам се насилих, а повече ме подтикна владиката, който също така беше ученик на този блажен Климент, Марко, който беше епископ в Деволската епископия, четвъртият епископ бе [той] сред славянския народ на Девол11. Двамата се надявахме да получим от тези блажени отци молитви и милост, и благодат, и опрощение на греховете от нашия милостив Бог, който рече: „Приемащият пророка в името пророческо ще получи пророческа награда и приемащият праведника в името праведническо ще получи праведническа награда“ (Мат. 10:41). И още рече божественият апостол Павел: „Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали Словото божие, и като имате пред очите си свършека на техния живот, подражавайте [им] чрез вяра“ (Евр. 13:71). Затова и ние, братя, да подражаваме на добрия живот на тези блажени, които запазиха девството и цялата си чистота, изстрадаха много беди и напасти в името на Иисус Христос, нашия Господ. Слава нему, на Отца и на Светия Дух. Сега, винаги и във вечните векове. Амин!

Това най-старо Житие на св. Наум по тип се приближава към проложните и вероятно е създадено с богослужебно предназначение около 940 г., но не по-късно от 969 г. Написано е от неизвестен автор, ученик на св. Климент и св. Наум, по поръка на Деволския епископ Марко. От текста може да се заключи, че същият автор е създал и някакво житие за св. Климент. Българският книжовник не е владял все още агиографския модел и включва в текста си разказ за събитията, свързани с разгрома на славянската писменост в Панония. Неизвестният житиеписец дава сведения за ония следовници на Първоучителите, които са били продадени във Венеция.

Житието остава изолирано в българската литература вероятно поради формата си и поради факта, че не е попаднало в сборници от типа на Пролога. Не е без значение и денят за честване на св. Наум – 23 декември, непосредствено преди Рождество Христово, когато празненството на Рождество „изтиква“ на заден план останалите памети. Освен това паметта на св. Наум се запазва повече като регионална памет в Охридско и околните области, тъй като след превземането на Преслав култовата традиция там е прекъсната и не се възстановява. Единственият препис е от Стишен Пролог от XV в., открит от Й. Иванов в Зографския манастир в 1906 г. Ръкописът е писан в с. Пископие, Дебърско, с полуустав с безюсов правопис (за ръкописа вж. и: Каталог на славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света гора. С., 1994, № 47, с. 49).

Тук използваният превод e на Климентина Иванова (Стара българска литература, 4, 80-81, 525-527) и е взет от promacedonia.com


1 „Брат“ трябва да се схваща в духовен смисъл. Няма убедителни данни, че между св. Климент и св. Наум е имало кръвно родство.

2 От 893 г. нататък.

Охридското езеро.

Посвещаването на църквата на светите Архангели, единият от които – Михаил е небесен прокровител на княз Борис-Михаил, подсказва, че тя е градена в чест и вероятно с непосредствената материална помощ на княз Борис.

Преди това св. Наум е презвитер, т.е. свещеник и едва преди смъртта си приема монашеска схима.

В 910 г, понеже св. Климент умира в 916 г.

Имат се предвид немските духовници и представителите на немската власт, които са привърженици на триезичната догма и на промяната в Символа на вярата (добавяне на „филиокве“ – „и от Сина“).

Василий Македонец умира на 29 август 886 г., значи по това време учениците са били откупени и вече са били във византийската столица.

„Пеонски“ вероятно е трансформация от „панонски“.

10 Това сведение се тълкува различно. Както е известно, българската държава се простира отвъд Дунава в Карпатския басейн. Житието подсказва, че не само българите, но и част от моравците са изтласкани от унгарските нашественици в 895-896 г. към българските земи отсам Дунава.

11 Този израз трябва да се тълкува в смисъл, че епископ Марко е четвъртият след Климент Охридски (или след Методий?) славянски епископ.

Молитвена възхвала:

Акатист на преподобни Наум Охридски Чудотворец

КОНДАК 1

Избран от Бога просветителю на славянските народи, преподобни Науме Охридски Чудотворче! На тебе и на твоите съподвижници достохвалните Кирил и Методий, Климент, Сава, Горазд и Ангеларий пеем похвални и благодарствени песни. И понеже усърдно си се потрудил да уловиш във вярата несметно множество българи, уловѝ във вечното спасение и нас, които усърдно ти зовем:
Радвай се, всеблажени Науме, изряден служителю на вечното Божие слово!

ИКОС 1

Архангели и ангели прогониха тъмните бесове от българското ни отечество, приело свето Кръщение, а две десетилетия по-късно над него грейна светлината на седмосвещния светилник на славянските просветители – равноапостолните братя Кирил и Методий и техните ученици, между които сияеш и ти, Науме, отче наш преподобни. А ние, утешени от силата на твоята благодат, ти зовем:
Радвай се, божествен неботаинниче; радвай се, проповедниче на чистото Православие!
Радвай се, река на Божествените Тайнства; радвай се, море, потопило езическото многобожие.
Радвай се, съкровище на Божията благодат; радвай се, светъл палат на Словото.
Радвай се, избрано жилище на Отца; радвай се, орган на Светия Дух.
Радвай се, богомъдър изяснителю на свещените догмати; радвай се, привел дивия български род в овчата кошара на Христа.
Радвай се, всеблажени Науме, изряден служителю на вечното Божие слово!

КОНДАК 2

Виждайки, че целият този суетен свят лежи в зло, блаженият го остави още от младини и се присъедини към светите братя Кирил и Методий, та заедно с тях да се потруди в апостолското служение на Христа, Който от изток до запад, от север до юг слуша: Алилуия!

ИКОС 2

Разум небесен си придобил чрез послушанието си, пречестни Науме, помнейки евангелските слова на Спасителя, че няма ученик по-горен от учителя си; ала след като си се усъвършенствал, сдобил си се със същата благодат и сила, с която мощно са действали равноапостолните Кирил и Методий. А ние, удивлявайки се на твоето смирение, ти пеем така:
Радвай се ти, който си се родил от благородни и богати на добродетели родители; радвай се, защото си надминал тяхното благочестие.
Радвай се, достоен учениче на божествените Кирил и Методий; радвай се, защото си ги последвал в техните мисионерски пътувания.
Радвай се, проповядвал Словото Божие сред българските славяни; радвай се, благовествувал при хазарите, моравците и панонците.
Радвай се, последвал светите братя навсякъде, та чак до стария Рим; радвай се, защото твоето евангелско слово достигна и до нашите уши.
Радвай се, презрял всяка сладост на този свят; радвай се, проповядвал искрено, като пред Бога, в Христа.
Радвай се, всеблажени Науме, изряден служителю на вечното Божие слово!

КОНДАК 3

Осенен от силата на Всевишния си бил, отче преподобни, когато, бидейки хвърлен в тъмница от нечестивия Вихинг, си се помолил заедно с другите ученици и вратите на тъмницата сами се отворили, и веригите се развързали от ръцете и нозете ви. За това дивно чудо нека възхвалим Господа, пеейки: Алилуия!

ИКОС 3

Имайки в душата си пламенно желание да продължи достойно трудовете на своите многовъзлюбени учители Кирил и Методий, доброхвалният Наум се изпълни с апостолска ревност и Бог го освободи от тъмницата така, както в древност избави първовърховните апостоли Петър и Павел. А ние, блажени, възхвалявайки твоята свята ревност в Господа, ти зовем:
Радвай се, Науме Охридски Чудотворче, заедно с равноапостолните Кирил и Методий; радвай се, брате, другарю и състрадалецо на Величкия епископ свети Климент.
Радвай се с твоите съученици и сподвижници Сава, Горазд и Ангеларий; радвай се на небесата с благоверния и равноапостолен княз Борис-Покръстител.
Радвай се с преподобни Иоан Рилски Чудотворец; радвай се заедно с всички български светии.
Радвай се, защото мрачната тъмница не можа да удържи крепката ти сила; радвай се, защото тежките окови се разпаднаха като паяжина от ръцете и нозете ти.
Радвай се, нов Петре и нов Павле, българска похвала и утвърждение; радвай се, наше избавление от вечната тъмница на адската бездна.
Радвай се, всеблажени Науме, изряден служителю на вечното Божие слово!

КОНДАК 4

Потопявани от бурята на този многометежен живот, простираме към тебе ръце, преподобни отче, за да ни избавиш от унинието и малодушието, които са ни обзели, и да ни възведеш в горните обители, където с Ангелските воинства пееш на Бога: Алилуия!

ИКОС 4

Слушайки и виждайки с духовния си взор как изцеляваш всякакви болести, особено душевни, как прогонваш бесове и наказваш светотатци и кощунници, ние с благоговеен страх ти зовем:
Радвай се, изцелителю на болните; радвай се, лекарю на телесни и душевни недъзи.
Радвай се ти, на когото бесовете се покоряват; радвай се, защото имаш власт да настъпваш на змии и скорпии.
Радвай се, съкрушителю на всяка вражеска сила; радвай се, защото името ти е написано на небесата.
Радвай се, безкръвен мъчениче за християнските догмати; радвай се, изобличителю на латинското суемъдрие.
Радвай се, твърд изповедниче на Символа на вярата; радвай се, закрилниче на православните християни.
Радвай се, всеблажени Науме, изряден служителю на вечното Божие слово!

КОНДАК 5

Богопратена здезда на българския духовен небосклон се показа, богомъдри Науме, която и до днес свети и озарява пътя на всички боголюбци, докле достигнем до единство на вярата и на познаването Сина Божий, Комуто с едни уста и едно сърце да пеем: Алилуия!

ИКОС 5

Виждаме твоето величие и мощ, свети Науме, Охридски Чудотворче, защото върху тебе се изпълниха думите на Христа, че който вярва в Него, делата, що Той върши, и по-големи от тях ще върши. Така, въоръжен с Божията сила, ти заедно с твоите съученици Климент и Ангеларий сте възкресили единствения син на един боголюбив човек, за което слушаш от нас тези похвали:
Радвай се, съсъде на Божията крепост; радвай се, мъртви възкресявал, бесове изгонвал.
Радвай се, възкресил мнозина и от духовната смърт на идолопоклонството; радвай се, прогонил бесовете на езичеството от българската страна.
Радвай се, новозаветен Ездра, просветил народа ни със светлината на Божия закон; радвай се, нов Зоровавеле, построил храма на българската книжнина.
Радвай се, светило в дома на Господа, нашия Бог; радвай се, лозе на Господа Саваот.
Радвай се, претърпял много лишения и беди; радвай се, понесъл безчет хули и клевети.
Радвай се, всеблажени Науме, изряден служителю на вечното Божие слово!

КОНДАК 6

Проповедника на Словото, златоустия Наум, с какво слово да възхвалим ние, безсловесните? Или какви венци да сплетем за него, увенчания от Господа на славата, ние, безславните? Ала да не би да се окажем черни неблагодарници към светиите, чрез които се спасяваме, и към техния Бог, ние дръзваме да пеем: Алилуия!

ИКОС 6

Възсияха като мълнии тайнствените слова на богослова на богословите Иоан: „В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото“, и техният звук се понесе по цяла земя и до краищата на вселената, благодарение на светите апостоли и равноапостоли, между които стои като несъкрушим духовен стълб и всеблаженият Наум, когото възхваляваме така:
Радвай се, одушевено слово на Светлината – Христос; радвай се ти, който сам си станал светлина.
Радвай се, слово на безсмъртното Слово; радвай се, медоточна уста на Светия Дух!
Радвай се, мерило на разсъдителността; радвай се ти, у когото Премъдростта си съгради дом.
Радвай се, изящна красота на славянското слово; радвай се, изкусен ваятел на българската реч.
Радвай се, страшен бич по гърбовете на чуждопоклонците; радвай се, остър меч, посичащ сквернословието.
Радвай се, всеблажени Науме, изряден служителю на вечното Божие слово!

КОНДАК 7

Желаейки да бъде проповядвано Евангелието на всички твари в неговото царство, благоверният княз Борис се зарадва твърде много, когато узна, че Бог по неизследимия Си и благ Промисъл му изпраща за учители и съзидатели на вярата славните Климент, Наум и Ангеларий, които да научат българския род как най-добре се пее на Светата Троица: Алилуия!

ИКОС 7

Нова евангелска жетва – богата и преизобилна – приготви Господарят на жетвата Христос Господ за Своя усърден работник Наум – и това бяха североизточните български области с център Преслав.
Облажаваме те, равноапостолни отче, и за този твой велик труд, и с радост ти зовем:
Радвай се, царствен слуга на Словото Господне; радвай се, добър работнико на Божията нива.
Радвай се, понесъл трудовете на първовърховния Павел; радвай се, изпълнен с послушание към княз и народ.
Радвай се, просветил египетския мрак на Преслав; радвай се, защото си го превърнал в християнски Иерусалим.
Радвай се, боговдъхновен писателю; радвай се, обогатил Църквата със своите творби и канони.
Радвай се, прославил първозвания Андрей с дивни песнопения; радвай се, възхвалил Архистратига на Ангелските сили Михаил.
Радвай се, всеблажени Науме, изряден служителю на вечното Божие слово!

КОНДАК 8

О, странно и преславно чудо! Човек, облечен в плът, добропобедният земен ангел Наум, украси с радост и Запад, и Изток, а особено българската страна; озари вселената с евангелски блясък и стана достоен скиптроносец на единосъщната и неразделна Троица, на Която и сега въздава поклонение, пеейки: Алилуия!

ИКОС 8

Целият си бил украсен с всички плодове на Светия Дух, блажени: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание е излъчвала душата ти и ти си имал същите мисли, каквито е имал Иисус Христос. Затова с умиление ти зовем:
Радвай се, понесъл всички несгоди на апостолското странстване; радвай се, украсен с венеца на безкръвното мъченичество.
Радвай се ти, който си имал Съкровището на благата – Светия Дух; радвай се, защото си търсел само Неговата утеха.
Радвай се, сладък събеседниче с благоверния княз Борис; радвай се, защото сега предстоиш сред ангели и светии.
Радвай се, приел българската страна за своя обетована земя; радвай се, изкоренил плевелите на суеверието от нея.
Радвай се, око на духовно слепите; радвай се, разум на умствено ограбените.
Радвай се, всеблажени Науме, изряден служителю на вечното Божие слово!

КОНДАК 9

Всички Ангели възхвалиха Бога, виждайки как Той и на немощната човешка плът дарува равноангелска чистота и това бе ясно показано в тебе, Науме, наставниче наш предобри, та и ние с чисти сърца и души радостно да пеем на нашия Господ: Алилуия!

ИКОС 9

Суетно мъдруващите витии на тоя свят мислят, че силата на словото е във високи думи и философско знание, ала ти, честни отче, погуби тяхната лъжемъдрост и отхвърли плътския им разум със словото за Кръста, в което е Божията сила. Затова всички ние те облажаваме с тези прости, но искрени слова:
Радвай се, наше веселие и радост; радвай се, наше нетленно съкровище.
Радвай се, просвещение на умовете и сърцата ни; радвай се, наше прибежище и упование.
Радвай се ти, който чуваш нашите вопли към тебе; радвай се, наставниче на сърдечна простота.
Радвай се, мир на смутените ни души; радвай се, съкровище на смиреномъдрието.
Радвай се, светилниче на небесната слава; радвай се одушевена Христова книга.
Радвай се, всеблажени Науме, изряден служителю на вечното Божие слово!

КОНДАК 10

Искайки да доведе до успешен край просветителската мисия на своя свят баща Борис, неговият син и наследник Симеон склони Климент да приеме архиерейски сан, а отпусна свети Наум да бъде учител вместо него в Охрид. Така с още по-голяма сила беше възвеличено по нашите земи името на Бога, Който от цял свят слуша: Алилуия!

ИКОС 10

Опора на старците, учител и възпитател на юношите, пример за свещенослужителите се показа, свети Науме, в богоспасаемия град Охрид, и макар отдавна да си се преселил в блажената вечност на Царството Божие, ти и сега си закрилник на всички, които те почитат с такъв зов:
Радвай се, достоен приемниче на славния Климент; радвай се, Охридски Чудотворче.
Радвай се, свещенолепен учителю на млади и стари; радвай се, увещателю на чистота и целомъдрие.
Радвай се, проповедниче на слово здраво, безукорно; радвай се, опазил тайнството на вярата с чиста съвест.
Радвай се ти, чрез когото бесовските пълчища биват прогонвани и изчезват; радвай се, разрушителю на сатанинската измама.
Радвай се, съпрестолниче на апостолския престол; радвай се, одобрение на преподобните.
Радвай се, всеблажени Науме, изряден служителю на вечното Божие слово!

КОНДАК 11

Пение всеумилно ти принасяме, преподобни, и нека да се разлее като дъжд учението ти, като роса речта ти, като дребен дъждец по злакове, като проливен дъжд по трева, и да принесе плод стократен за спасение на душите ни и за слава на Отца, Сина и Светия Дух, Единия Бог в Троица, на Която пеем: Алилуия!

ИКОС 11

Светли лъчи от небето озаряват построения от теб манастир, посветен на свети Архангел Михаил и на всички Небесни сили; озаряват и нас, почитащите твоята памет, с тези похвални слова:
Радвай се ти, който си построил от себе си величествен храм на Светия Дух; радвай се, защото и ръкотворни храмове си съзиждал.
Радвай се, горещ почитателю на свети Архангел Михаил; радвай се, любимче на ангелските воинства.
Радвай се, който самият си бил като ангел; радвай се, ермонска роса, напояваща душите ни.
Радвай се, прославен във великото събрание на светиите; радвай се, защото ни надзираваш от жилището на твоята светиня.
Радвай се, украшение на Охридското езеро; радвай се, многоценен бисер на македонската земя.
Радвай се, всеблажени Науме, изряден служителю на вечното Божие слово!

КОНДАК 12

Голяма благодат се излива от твоя светъл гроб, Науме, и мнозина гледат да се допрат до него, защото от него излиза сила на изцеление за болните, които с вяра възпяват: Алилуия!

ИКОС 12

Възпяваме твоите трудове за евангелската просвета на народа ни и ти се молим да прогониш всяко езическо суеверие от твоите люде, за да не бъдем вече духовни младенци, люлеени и увличани от всеки вятър на лъжливо учение, а да следваме само твоите завети и при спомена за твоето велико дело да тръпнем в умиление и да ти зовем:
Радвай се ти, който източваш от честния си гроб потоци чудеса; радвай се, защото не позволяваш да се открият мощите ти.
Радвай се ти, който и след кончината си ни учиш на смирение; радвай се, изобличителю на празното любопитство.
Радвай се, праведниче, чиято душа е в Божия ръка; радвай се, защото никакво зло няма да я докосне.
Радвай се, незаспиващ молитвениче за нас; радвай се, прогонителю на демоните в смъртния ни час.
Радвай се, наш защитниче от злите митари; радвай се, наша блага надежда на Страшния съд.
Радвай се, всеблажени Науме, изряден служителю на вечното Божие слово!

КОНДАК 13

О, велики чудотворче, преподобни отче Науме! Приклони ухо към нашите сърдечни въздишки и ни помогни да принесем достойно покаяние за многочислените си и тежки грехове, покрий ни с щита на твоите силни молитви от всички видими и невидими врагове, та заедно с теб да зовем на Господа в Неговото Небесно Царство: Алилуия!

(Този кондак се чете три пъти. След това се чете 1-ви икос и 1-ви кондак.)

МОЛИТВА

О, всеблажени угодниче Божий Науме, Охридски Чудотворче, един от седмочислените светилници на славянобългарското писмено слово, прославило Словото, станало Плът – Господа нашего Иисуса Христа! Изряден учениче на великославните славянски учители равноапостолни Кирил и Методий и съучениче на достохвалните Климент, Сава, Горазд и Ангеларий. Управи ума ни и утвърди сърцето ни да вникваме с разбиране в Божието Слово и ни дай сили да изпълним Неговите заповеди за спасение и вечен живот. Открий ни тайните на Божията премъдрост, за да презрем суетното мъдруване на този век. Изпрати ни благодатта на Светия Дух, за да усвоим най-съвършеното знание – това как да благоугодим на Бога и спасим душите си. Изтръгни ни от мъглата на нечистите дяволски скверноти и ни дарувай чист език, та чисто и непорочно да послужим на Бога в славословие и песни духовни.
Преподобни отче Науме, моли Христа Бога да ни изпрати Ангел верен, пазител на душите ни, та подвизавайки се с добрия подвиг, да се удостоим в Небесното Царство заедно с теб да славим Пресветото и Великолепно Име на Отца и Сина и Светия Дух во веки. Амин.

МОЛИТВА 2

На тебе, угодниче на живия Бог, Науме Чудотворче, който си изпълнил закона на нашия Бог и Спасител – Иисус Христос, и си получил от Него вечен живот, се покланяме с любов и със смирение ти благодарим за твоите безбройни чудеса, с които си помагал на немощните люде, и така си прославил името на Своя Бог и Спасител. На тебе, верен слуга на нашия Бог и Спасител, ти се даде благодатта на Пресветия Божий Дух – бесове да изгонваш, болни да изцеряваш, немощни да изправяш, измъчени да утешаваш и да помагаш на хората във всички неволи. Заради това и ние, макар и недостойни, те почитаме като духовна тръба, от която се излива сила и утеха върху ония, на които им е потребна, и със славословие прославяме Твореца, Който подари на теб – обикновения човек, такава божествена сила и достойнство. И сега към тебе пристъпваме с поклони и умиление, праведниче и приятелю на ангелите, преподобни отче наш Науме; не преставай да се молиш за целия православен християнски род пред престола на Пресветата Единосъщна Животворяща и Неразделна Троица – за праведниците и грешниците, за всички, които ни управляват, за всички, които са в неволи и страдат, за епископите, йереите и дяконите, за ктиторите и дарителите на този свят храм, за ония, които идват и се покланят пред тебе, за болните и за починалите с вяра, за старците и младежите, за девойките и майките.
Светителю отче наш Науме, човече Божий, покрий нашите слабости и изцели нашите болести с твоите молитви.
Още се молим сега и за Божиите раби (имената), които страдат от немощ и непосилни рани. Ако те са свързани заради своите грехове или заради своите родители, или някои свои роднини и поради греха са сполетяни от тази болест, бъди им застъпник и ходатай, о ангелоподобни светителю, пред престола на Господа, Който те прослави, да им се простят греховете и раните да им се изцелят. Ако пък болестта е допусната от Бога, по светите Божии думи, че онзи когото Бог обича, него и наказва, милостиво моли Всемилостивия и Вседобър Бог да се смили над този Свой слуга и да не допуска по-голямо страдание, отколкото той може да понесе като човек. Хората са телесни и нищожни и никое страдание не може да се понесе без благодатта на Бога, Който ни укрепва.
Светителю отче наш Науме, скоро ни чуй и изцели рабите си (имената) с твоите молитви, да не би да кажат неверниците: „Къде е сега техният Бог?“. О, свети и преподобни отче Науме, покажи на твоите раби силата, която ти е подарена от Всемощния Господ, и която досега си показвал на безбройните болни и немощни, които прибягват към твоя честен образ с вяра, покаяние и молитва. Направи ги здрави душевно и телесно; изгони от тях пакостника на човешкото тяло – дявола; укрепи техните тела със здраве и сила, за да могат да се подвизават духовно, да се каят и подготвят за Царството Божие. Изгони от тях всяка преждевременна смърт, да може и по нататък с добри дела да угаждат на благия Бог и да се сдобият с милостта Божия на Страшния Съд.
Помоли се, о преславни Науме Чудотворче, за своите раби (имената), да им се простят греховете волни и неволни, и очисти ги от всякаква нечистота чрез Светия Дух и с твоите свети молитви, отче наш Науме, че и в тях да се прослави Светата Троица, Която тебе те прослави, Отец и Син и Дух Светий, сега и всякога и през всички векове. Амин.

ТРОПАР
на преп. Наум Охридски
глас 4

Като се привърза към Христа, ти напусна света и, живеейки в Духа, разпна плътта си, всеблажени Науме. Усърдно се потруди да изминеш апостолското поприще и улови във вярата несметно множество българи. Затуй с молитвите си ни избавяй от изкушенията.

Източник на Житието: http://martin.mitov.org/; източник на Акатиста: Cvetanka Avramova.

Свързани публикации:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Post

За род и отечество – св. Паисий Светогорец (1924 – 1994)За род и отечество – св. Паисий Светогорец (1924 – 1994)

Св. Паисий Светогорец (1924 – 1996) е един от особено обичаните от вече няколко поколения православни християни проповедници, благодатни духовни наставници, прозорливци и молитвеници на двадесетото столетие. На 12 януари

Чудото на св. Николай с българския моряк Николай Димитров от Бургас през януари 2008 г.Чудото на св. Николай с българския моряк Николай Димитров от Бургас през януари 2008 г.

На 6 декември се празнува паметта на светител Николай, архиепископ на град рад Мира (Древна Ликия), а на 9 май се празнува Пренасянето на светите мощи на св. Николай от