Житие и Акатист на св. мъченик Райко Шуменски († 1802)

На 14 май Българската православна Църква празнува паметта на св. мъченик Райко Шуменски.

Житие на св. мъченик Райко Шуменски, написано от „най-нищожния сред иеромонасите Никифор от остров Хиос“, както сам отбелязва авторът. Превел от гръцки епископ Партений.

Този нов Христов поборник и добропобеден мъченик беше от един голям град на България, който се нарича Шумен. Рода му и имената на родителите му не можахме да научим. А самият той се наричаше Райко и беше златар по занаят. Живееше и работеше занаята си в центъра на Шумен и беше на около 18-годишна възраст, много красив на лице, още по-красив по душа, а по вяра и любов към Христа: най-горещ и най-твърд. И както доказаха по-късно събитията, и той като апостол Петър казваше на Христа в мисълта си и сърцето си: „Ако потрябва с Тебе и да умра, няма да се отрека от Тебе.“ (Мат. 26:35) Но той се показа прекрасен и чуден подражател и на патриарх Йосиф Прекрасни (Бит. 39:7-12) в целомъдрието, заради което встъпи в мъченически подвиг за вярата, и храбро се бори, и чудно се подвиза против видимите и невидими сили, и накрая умря за Христа като тържествуващ победител. А как се бори за целомъдрието и как претърпя мъченическа смърт, това ще разкаже нашето слово, както ни го предаде един човек, иеромонах, който се случил там.

Той работеше – както се каза – своя златарски занаят в центъра на град Шумен. А срещу неговата работилница имаше една турска къща, чийто домовладика имаше неомъжена дъщеря. Тя като гледаше неизречената хубост и красота на хубавия Райко се разпалваше от сатанинска любов и цялата гореше от обич към него, но не можейки иначе да постигне целта си и да изпълни лошото си желание, тя измисли и се изхитри да употреби следния начин…

Един ден слезе и пристъпи малко от портата, и извика Райко да дойде при нея. Той, не разбирайки умисъла, отишъл и застанал извън от портата. Тя му казала да се приближи, за да ѝ вземе мярка от пръста, та да ѝ направи златен пръстен печат. Хубавият момък се приближил и колкото той стоял със страх и стеснение, толкова тази развратница, новата египтянка (Бит. 39:7), с безсрамие и сатанинска наглост го задърпала с всичката си сила, за да го вмъкне в дома. Така постъпила тази похотливка и развратница, а новият Иосиф (Бит. 39:12) издърпал с по-голяма сила ръката си от нейните ръце, и тя, отблъсната, паднала по гръб. И веднага, както в древност оная египтянка, превърнала любовта в омраза, започнала да крещи колкото може и наклеветила пред присъстващите Райко, който бил достоен за безбройни похвали, че уж дръзнал да изнасили нейната моминска чест.

Голяма клевета! Агаряните, кръвожадни, го грабнали и го завели пред съдията. Съдията под влияние на бащата на момичето взел две решения: или да се потурчи и да я вземе за жена, или ако не желае това, да бъде бит, докато умре. И попита блажения Райко кое предпочита. Приснопаметният отговорил, че предпочита смъртта, отколкото да се отрече от Христа. Съдията го уговаряше, уговаряха го и присъстващите, а повече от другите го уговаряше бащата на момичето, като казваше, че му прощава дързостта, само да се потурчи и ще го направи свой зет и ще го има като свой син – наследник на всичкия му имот. Но не можаха да променят мисълта му – той само това казвал:

 -Християнин съм, християнин ще умра!

О, твоята твърда съпротива, всеблажений Райко! О, твоето мъжествено убеждение! О, твоята най-гореща и пламенна любов към Христа! Ти за малко време показа, че дивно си се обогатил с четирите основни добродетели: благоразумие, целомъдрие, храброст и справедливост: благоразумие показа, пазейки като глава чистотата пред Бога и благочестието; целомърдрие показа, като не се съгласи да робуваш на страстите на новата египтянка; храброст показа, като не се уплаши от убвиващите тялото, но душата неможещи да убият (Мат. 10:28), справедливост показа, умирайки за Христа, защото и Той умря за твоето спасение! Но виждаме обединени и ясно разпознаваме и трите богословски добродетели: надеждата, че заради обещанието и наслаждението на бъдещите блага си пренебрегнал като смет временните, които нечестивите ти предлагаха и обещаха; вярата, защото до последното си издихание добре я опази; любовта към Бога, защото всеусърдно умря за Него от жестока и мъчителна смърт.

Както казахме по-горе, решението на мъчителя беше да умре под ударите на побоя. Биеха го безмилостно, докато паднаха ноктите на нозете му. Но смятайки, че съвсем не са успели да променят мисълта му, за да приеме тяхната вяра, не го оставиха, а го вързаха за мишците с въже и го окачиха нависоко и така окачен, прекара остатъка от оня ден до вечерта. Тогава го откачиха и пак отправяха много ласкателства, но и го заплашваха с много различни изтезания. Но напразно се трудеха суетните безумци. Понеже, след като той се противи до кръв, борейки се против греха (Евр. 12:4), и след като любовта към благочестието отрано беше завладяла душата му, всеки вид мъки му изглеждаше смешен. Прочее, понеже настъпи вечер и нямаха вече време да му направят нищо друго, хвърлиха го в затвора, като му дадоха срок от два дни да размисли какво ще прави. Какво са му сторили тия два дни в затвора, остана неизвестно и не се чу навън.

След два дни го изведоха от затвора, провериха го по разни начини и понеже мисълта му си оставаше твърда и непоколебима, пак го окачиха за мишците до вечерта на оня ден. И пак го свалиха от куката, и го хвърлиха в затвора. На следния ден пак го изведаха и пак му отправиха много ласкателства и обещания, а след това страшни закани и заплахи. Но блаженият нито ласкателствата и обещанията им прие, нито пък от заканите им се уплаши, а през цялото време имаше една защита в устата си:

 -Християнин съм! Няма да се потурча!

Трети път го окачиха за мишците, после поставиха под него мангал и като обръщаха мангала насам – нататък, разпаленият огън топеше и изтощаваше тялото му. И през цялото време на това сурово изтезание, ту с ласки, ту със заплахи да му причинят по-тежки мъчения, го принуждаваха да каже, че ще се потурчи. Но храбрецът понасяше изтезанието и не казваше нищо друго, освен:

 -Християнин съм!

После доведоха един лекар, който му каза да не се бои от нанесените рани, защото могат да бъдат излекувани. Също и другите присъстващи му казаха, че лекарят ще го излекува:

 -Кажи, че ще се потурчиш, за да бъдеш свободен, и ще те направим велик ага!

Но мъченикът само това отвръщаше:

 -Вярвам в Христа. Християнин съм. Няма да се потурча!

Но колкото светецът оставаше твърд във вярата, толкова посрамените мъчители се ожесточаваха. Впрочем, измислиха друго, по-сурово изтезание. Разрязаха му кожата на корема и изрязаха оттам един ремък. О, жестокост! О, безчовечие! – изрязаха му един ремък от пъпа чак до гърлото и друг един ремък отзад пак до гърлото. И понеже като че ли не им беше достатъчно това мъчение, осолиха одраните места обилно със сол, а след това го гориха със запалени свещи безмилостно и несъстрадателно. Кой няма да се потресе пред тяхната жестокост и зверосърдечие?! Кой няма да се удиви на действително дивната и свръхестествена издържливост на мъченика?! Кой няма да се изуми пред Божията сила, която се проявяваше в немощта на тялото на този деликатен и нежен юноша?! (2 Кор. 12:9) Добропобедният Христов мъченик понесе и това ужасно изпитание. Какво още лиспваше? Нозете закрепнаха добре от прекомерните и нечовешки побоища, за да тичат безпрепятствено по небесния път. Ръцете му се осветиха от висенето, за да ги простре с дръзновение преподобни (1 Тим 2:8) и чисти пред престола на Божието величие. Тялото му разбиха и изпекоха за тясната врата и скръбния път към небето (Мат. 7: 14). Пробиха му утробата, за да се яви Божият страх, който мъченикът беше възприел и притежаваше. Гърдите му отвориха, за да се появи пламъкът на божествената любов, която пламтеше в сърцето му. Със сол го осолиха и с огнен пламък изпекоха, за да стане храна, достойна за небесната трапеза!

Какво друго липсваше още, за да бъде увенчан като блестящ отличник и победоносен поборник? Но понеже нямаше какво друго да му сторят враговете на Кръста и понеже Подвигоположникът Христос не беше съгласен той повече да страда, затова в оня час мюфтията издаде нареждане да престанат изтезанията и да го обезглавят. И така, беше обезглавен и се съедини с духовната безсмъртна Глава Иисус Христос, за да съжителства и съцарува с Него. Бори се и завърши този временен живот и започна вечния и безкрайния на 14 май 1802 г. след Христа. А какво стана с неговото многострадално тяло, не знаем. Знае Бог, Който е дивен в Своите светии, и Който го прослави с чудеса, каквито последваха.

Написахме само толкова, колкото очевидецът и слушателят иеромонах ни разказа, за слава на Отца и Сина, и Светия Дух, и за честта на светия многострадален и добропобеден мъченик Райко, поради чиито свети молитви да се избавим от вечното осъждане и да се сподобим с Небесното Царство! Амин.

Жития на Българските светии, Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон, 2007 г.

Молитвена възхвала:

Акатист на свети мъченик Райко-Иоан Шуменски (14 май)

Кондак 1

Богоизбран за мъченически подвиг, поборниче за вяра и род, дивен съсъде на целомъдрието, страстотерпче Христов Райко-Иоане Шуменски! Приеми това наше хвалебно пение, което ти принасяме с нечисти устни, и избави от всяко зло нас, които с вяра ти зовем:
Радвай се, Райко-Иоане, рай сладостен за нашите души!

Икос 1

Ангел на сърдечната чистота и лъв, разкъсал като паяжина примките на агарянското коварство, се показа, досточуден мъчениче. Затова сега блаженстваш заедно с ангелите пред престола на Лъва от Иудиното коляно, Господ наш Иисус Христос, за Когото пожертва младия си живот. Затова те възпяваме с тези слова:
Радвай се, нов Христов поборниче; радвай се, добропобеден мъчениче.
Радвай се, неизвестен по земен род, но известен по добродетели и святост; радвай се, зачислен със златни букви към Божия род.
Радвай се, Райко, чист по сърце като Божий рай; радвай се, защото за тази твоя чистота сега виждаш Бога лице в лице.
Радвай се, ти, който си бил много красив на лице; радвай се, защото си бил още по-красив по душа.
Радвай се, горещ по вяра; радвай се, твърд като адамант по любов.
Радвай се, млад на земни години; радвай се, стар на мъдрост и разум.
Радвай се, Райко-Иоане, рай сладостен за нашите души!

Кондак 2

Виждаме те, блажени Райко-Иоане, заедно със свети мъченик Георги Софийски Нови, като два златни светилника на Българската Църква, защото и двамата, макар да сте били златари по професия, златото не ви е прелъстило, а целия си живот предадохте на Христа Бога – Скъпоценния Бисер, в Когото са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието и Комуто пеем: Алилуия!

Икос 2

Разум божествен и сърца златни по добродетелност сте имали, свети Божии мъченици Райко-Иоане и Георги Софийски Нови! Бидейки златари по занаят, а нестяжатели по дух, вие сте си събрали съкровища на небесата, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават. Затова ви ублажаваме така:
Радвайте се, Христови мъченици, чието богатство е била вашата вяра; радвайте се, защото златото за вас е било прах и пепел.
Радвайте се, обградени от злато, което духовният ви взор не е виждал; радвайте се, защото голяма е наградата ви на небесата.
Радвайте се, прибавили към нестяжанието си мъченичество; радвайте се, присъединили към мъченичеството си безсребреничество.
Радвайте се, изпитани като злато в горило; радвайте се, приети от Христа като съвършена жертва.
Радвайте се, научени още от детство на честен труд; радвайте се, работили безшумно и яли свой си хляб.
Радвайте се, усвоили трудния златарски занаят; радвайте се, че сте имали не само златни ръце, но и златни сърца.
Радвай се, Райко-Иоане, рай сладостен за нашите души!

Кондак 3

Укрепяван от силата на Всевишния, ти, свети мъчениче и девствениче, се показа чуден подражател на библейския Иосиф Прекрасни и мъжествено противостоя на развратната туркиня, която разпалвана от сатанинска любов към тебе, те принуждаваше да паднеш с нея. Като се удивляваме на този твой подвиг, пеем на укрепилия те Бог и Владика: Алилуия!

Икос 3

Имайки сърце, що кове зли кроежи, нечестивата млада агарянка, тази нова египтянка, натруфена като блудница, бъбрива и необуздана, като не можа да съблазни христолюбивия Райко-Иоан, превърна нечистата си любов в омраза и го оклевети, че уж дръзнал да изнасили нейната моминска чест. А божественият и чист като утринна роса момък, виждайки, че е оклеветен, се предаде всецяло на Божията воля. Затова, поради твоето голямо любомъдрие, приеми, свети, тези наши усърдни похвали:
Радвай се, прекрасен и чуден подражателю на Иосиф Прекрасни; радвай се, разбил на пух и прах козните на блудния бяс.
Радвай се, божествен юноше, богат на знание и разсъдливост; радвай се, чист като херувим.
Радвай се, ти, за когото девството е било красен венец за главата ти; радвай се, защото целомъдрието е било украшение за шията ти.
Радвай се, ти, който си имал Господа за свое упование; радвай се, защото заради това Господ запази ногата ти от примка.
Радвай се, ти, който от всичко, що е за пазене, най-много си пазил сърцето си; радвай се, защото с това си придобил ангелска чистота. Радвай се, ти, който си знаел, че очите на Господа са десет хиляди пъти по-светли от слънцето; радвай се, че затова си се въздържал от всеки грях.
Радвай се, Райко-Иоане, рай сладостен за нашите души!

Кондак 4

Буря от страшни заплахи подигна нечестивият съдия срещу невинния Райко-Иоан, отсъждайки той или да се потурчи и вземе за жена развратната туркиня, или да бъде бит, докато умре. А светият, знаейки, че отричането от Господа е смърт, а смъртта за Христа е живот, предпочете живота в Христа, Комуто сега пее непрестанна хвала: Алилуия!

Икос 4

Като чу несправедливата присъда, всеблаженият страдалец отвори медоточната си уста и безстрашно изповяда: “Християнин съм и християнин ще умра!” О, боговдъхновени слова, които отварят Небесата! О, мъжествено изповедание, от което портите адови се разклащат! Затова, прославяйки те, мъчениче Христов, ти зовем така:
Радвай се, кръстоносче, чиято слава е била да следваш Господа; радвай се, блажени, защото в сборището на развратители не си искал да седиш.
Радвай се, дълбоко смирил душата си; радвай се, станал жертва на неправеден съд.
Радвай се, предпочел като Моисей да страдаш заедно с народа Божий – светите Христови мъченици – отколкото да имаш кратковременна греховна наслада; радвай се, агънче Христов.
Радвай се, живял в света като в пустиня; радвай се, че нито теб те е имало в света, нито светът е бил в тебе.
Радвай се, че когато дяволът и неговата слугиня посегнаха да те осквернят, ти от кротко агне се превърна в рикащ лъв; радвай се, неувяхващ цвят на непорочното девство.
Радвай се, предпочел смъртта пред отричането от Христа; радвай се, че с това си спечелил вечния живот.
Радвай се, Райко-Иоане, рай сладостен за нашите души!

Кондак 5

Тебе, Богопратената звезда, искаха да угасят неверните агаряни, за да не пръскаш над поробеното ни отечество Евангелската светлина, но ти засия с още по-голяма сила и изгори ислямския полумесец за слава на Христа Бога, Комуто пеем: Алилуия!

Икос 5

Виждайки те да страдаш наравно с великите стародавни мъченици за Христа, ние вярваме, свети, че си получил и еднаква благодат с тях да изпросваш от Всемилостивия Бог за нас, почитащите твойта памет, всичко добро и полезно за спасението на нашите души. Затова приеми от нас тези скромни словесни дарове:
Радвай се ти, който духом си бил изцяло с Христа; радвай се, че не ти си живял, а Христос е живеел в тебе!
Радвай се, пострадал със силата и славата на древните великомъченици; радвай се, тяхно удивление и веселие.
Радвай се, бит безмилостно като свети Георги Победоносец; радвай се, обгарян с огън като пречудния Лаврентий.
Радвай се, разрязван от горе до долу като многострадалния Никандър; радвай се, повесен на дърво като Самия Господ.
Радвай се, осолен със сол и изпечен с огнен пламък; радвай се, станал храна, достойна за небесната трапеза.
Радвай се, наречен при раждането си Райко; радвай се, че с това Бог предвъзвести небесното ти гражданство.
Радвай се, Райко-Иоане, рай сладостен за нашите души!

Кондак 6

Богоносен проповедник и изпълнител на четирите основни добродетели – благоразумието, целомъдрието, мъжеството и справедливостта – се показа, всеблажени, и с тях като с четири светли лъча озари нашето българско отечество, за слава на Пресветата Троица, Която слуша от нас: Алилуия!

Икос 6

Възсия с благоразумие, мъчениче, когато опази чистотата си пред Бога; показа се целомъдрен, като не се съгласи да робуваш на страстите на новата египтянка; яви мъжество, като не се уплаши от убиващите тялото, но душата неможещи да убият и накрай се прослави и с добродетелта на справедливостта, умирайки за Христа, защото и Той умря за нашето спасение. Как да не те възхвалим за тези дивни добродетели, боголюбче, зовейки:
Радвай се, благоразумен мъжо, съградил душевния си дом на камъка – Христа; радвай се, защото агарянската сила не можа да го събори.
Радвай се, целомъдрен като Сусана; радвай се, чист по сърце като Иосиф Прекрасни.
Радвай се, показал мъжеството на светите братя Макавеи; радвай се, възлюбил справедливостта като жених свойта невяста.
Радвай се ти, който си се борил с греха до проливане на кръвта си; радвай се, защото устата ти са знаели само няколко слова: Християнин съм, няма да се потурча!
Радвай се, горян със запалени свещи; радвай се, жива и неугасваща свещ пред Светата Троица.
Радвай се, нежен юноша, чист бял крине; радвай се, твърд адаманте в изповеданието на своята вяра.
Радвай се, Райко-Иоане, рай сладостен за нашите души!

Кондак 7

Като искаше да благоугоди докрай на своя Бог и Създател, доблестният Райко-Иоан претърпя всякакви страдания за Него. И понеже нямаха вече какво друго да му сторят враговете на Кръста, в оня час съдията издаде заповед светецът да бъде обезглавен, което и стана. Така неговата душа бе пренесена от Ангели на Небесата, пееща победно: Алилуия!

Икос 7

С нов мъченик се увенча Българската Църква и с нова благодат се обогати нейната съкровищница. Затова елате, верни, да почетем този нов мъченик – пречудният Райко-Иоан – и да се обогатим с даровете, които той дава на всички, които му се молят и го почитат с такъв зов:
Радвай се, мъчениче, защото името ти е написано на небесата; радвай се, че с двойното си име си получил и двойна благодат.
Радвай се, ти, който не пожали и главата си за своя Бог; радвай се, защото с твоето обезглавяване се съедини с духовната и безсмъртна Глава – Иисус Христос.
Радвай се, защото сега съжителстваш и съцаруваш заедно с Него; радвай се, слава и украшение на Църквата Му.
Радвай се, ти, който се молиш за молещите ти се; радвай се, защото ходатайстваш за всички, които те имат за ходатай пред Света Троица.
Радвай се, наш молитвениче и пред престола на Небесната Царица; радвай се, заедно с всички свети новомъченици.
Радвай се, ново вино, налято в духовната изба на Църквата; радвай се, защото които пият от това вино няма да ожаднеят никога.
Радвай се, Райко-Иоане, рай сладостен за нашите души!

Кондак 8

Странствайки в тази многоскръбна долина на плача – земята, ние те имаме, свети угодниче Божий, за наш утешител в скърбите и за наш водач по тесния път, който води в живота, що Господ дарява на ония, които от все сърце Му пеят: Алилуия!

Икос 8

Целият си бил изпонаранен за Христа, твоя Господ, страдалче, и целият се освети като чиста и непорочна жертва Богу: нозете ти закрепнаха от многото удари, за да тичат безпрепятствено по небесния път; ръцете ти се осветиха от висенето, за да ги простреш чисти пред престола на Божието величие; гърдите ти се отвориха, за да се прояви пламъкът на божествената любов, която пламтеше в сърцето ти. За всичко това те възхваляваме така:
Радвай се, обул нозете си, да благовестиш мира в Светия Дух; радвай се, приел в ръце оръжието на светлината – Евангелското слово.
Радвай се, сърце възлюбило Христа не с думи, а с дела и истина; радвай се, носил по цялото си тяло раните на Господа Иисуса.
Радвай се, прославил Бога и в тялото, и в душата си, които са Божии; радвай се, възраснал в храм свят чрез Господа.
Радвай се, изцелителю на болните; радвай се, утешителю на наскърбените.
Радвай се, помощниче на юношите и девойките; радвай се, защото си техен пътеводител към Христа.
Радвай се, избавителю от зли изкушения; радвай се, Божествена река на свети щедрости.
Радвай се, Райко-Иоане, рай сладостен за нашите души!

Кондак 9

Целият си живот и всичкото си уповавие възложи на Христа, Началника на живота, мъчениче. Затова и Господ те прослави с чудеса, та с благодарност да Му пеем: Алилуия!

Икос 9

Мъдреците на тоя свят не могат да разберат как светиите, заобиколени от злато и богатство, са живеели така, сякаш не ги виждат; как изкушавани от красиви жени, са гледали на красотата им като на тленна плът и как, живеейки телом в света, са били духом при Христа на Небесата. Ала всичко това им го показа на дело великославният Райко-Иоан, за когото Господ Иисус беше единствено богатство, едничка слава, единствена наслада и утешение. Затова, свети, ти зовем:
Радвай се, прославен с чудеса; радвай се, обдаруван с благодат.
Радвай се, обогатен с небесна слава; радвай се, крепко утвърден чрез Светия Дух във вътрешния човек.
Радвай се, образец за верните във вяра и чистота; радвай се, изобличение на неверните.
Радвай се, разнесъл като дим техните ласкателства; радвай се, разтопил като восък техните заплахи.
Радвай се, защото си знаел, че всичко земно е скоротечно пред Господа; радвай се, получил свободен вход във вечното царство на Иисуса Христа.
Радвай се, наш молитвениче в тези усилни времена; радвай се, бодрост и вразумление на унилите души.
Радвай се, Райко-Иоане, рай сладостен за нашите души!

Кондак 10

Желаейки да се спасим от беди и скърби, ние, верните, ти отправяме това молебно пение, чудотворче, и като целуваме благоговейно твоята икона, пеем на прославилия те Бог: Алилуия!

Икос 10

Бъди твърда стена и защита на православните юноши и девойки срещу бурята от съблазни и изкушения на този век, пречестни, закриляй твоя град от бесовските пълчища, опази Църквата и страната ни от прелестите на идващия антихрист, та с весело сърце да ти зовем:
Радвай се, закрила и освещение на град Шумен; радвай се, благословение на плодородната добруджанска земя.
Радвай се, чиста пшеница в житницата на нашия Небесен Отец; радвай се, небесен пламък, изгорил плявата на мохамеданското суеверие.
Радвай се, бодрост и крепост на честните земеделци; радвай се, защото посрамяваш ленивци и тунеядци.
Радвай се, възлюбил докрай Христовото смирение; радвай се, прегърнал всеусърдно чистотата на Приснодевата.
Радвай се, зидал дома на своето спасение с чисто злато; радвай се, че не презираш нас, зидащите със сено и слама.
Радвай се, ангеле-пазител на нашата страна; радвай се, утвърждение на Българското Православие.
Радвай се, Райко-Иоане, рай сладостен за нашите души!

Кондак 11

Пение духовно, псалми и славословия да въздадем Господу, като Му благодарим, че ни е дарувал такъв ходатай и застъпник, великославния Райко-Иоан, увенчан сега с венеца на Небесното Царство, където ликува заедно с Богородица и всички светии, пеейки: Алилуия!

Икос 11

Светоподателна свещ, запалена от Светия Дух, е мъченик Райко-Иоан в греховния мрак на нашия живот, която озарява пътя на всички, които му се молят с тези похвални слова:
Радвай се, благоразумен рабе Господен, постигнал съвършена трезвост на ума; радвай се, придобил равноангелска кротост на помислите.
Радвай се, написал Божия закон върху скрижалите на сърцето си; радвай се, че злите сили не можаха да заличат от него и една буква. Радвай се, дихание на Божията сила; радвай се, чист излив на славата на Вседържителя.
Радвай се, защото Светият Дух е почивал върху теб като венец върху царска глава; радвай се, наследил веселие и вечно име.
Радвай се, постигнал нестяжанието на Апостолите; радвай се, показал дръзновението на мъчениците.
Радвай се, жителю на Небесния Иерусалим – град, чиито стъгди са от чисто злато; радвай се, защото това злато е светостта на Бога и Неговите светии.
Радвай се, Райко-Иоане, рай сладостен за нашите души!

Кондак 12

Благодат ти се даде свише, великоименити Райко-Иоане, не само да пребиваваш в Рая – Царството, приготвено за светиите от създание мира, но и да изпросваш това превъжделено Царство, този пресладък Рай и за ония, които православно те почитат и пеят с чисто сърце на Пресветата Троица: Алилуия!

Икос 12

Като възпяваме твоята славна смърт, смиреномъдри мъчениче, ние, макар и да не знаем какво е станало с твоето многострадално тяло, знаем, че с душата си пребиваваш при блажения и едничък Властител, Цар на царете и Господар на господаруващите, Комуто се молиш за нас. Затова ти зовем:
Радвай се, изкусен златарю, изковал от себе си скъпоценен съсъд на Светия Дух; радвай се, че твоето злато е било крепката ти вяра в Иисуса Христа.
Радвай се, ти, чието сърце е горяло от любов към Христа като неизгаряща къпина; радвай се, защото Божието име е било като сладка манна в устата ти.
Радвай се, отсякъл главата на сладострастната змия с двуострия меч на поста и бдението; радвай се, тиха обител на Светия Дух в шумния град.
Радвай се, друже на Ангелите; радвай се, съобщниче на светиите.
Радвай се, лицезрителю на Небесната Царица; радвай се, приятелю на Иисуса Христа.
Радвай се, мъжо желани; радвай се, молитвениче за спасението на нашите души.
Радвай се, Райко-Иоане, рай сладостен за нашите души!

Кондак 13

О, свети мъчениче Райко-Иоане, златен съсъд на девството и чистотата, многострадални и всехвални Божий угодниче! Приеми това наше похвално моление и чрез твоето богоприятно застъпничество ни дарувай покаяние и душевен мир, за да се сподобим с Царството Небесно, където с тебе и с всички угодили на Бога да Му пеем във вечни векове: Алилуия!

(Този Кондак се чете 3 пъти, след това Икос 1 и Кондак 1)

МОЛИТВА 1

Към тебе, свети мъчениче, Райко-Иоане, молитвено прибягваме ние, грешните, като се каем за прегрешенията си. Като пострадал за Христа Господа дори до проливане на кръвта си, ние ти се молим да ни укрепиш в светата Православна вяра, за да живеем според нейните наредби и изисквания и да умрем в нея. Като живял в съвършена чистота и целомъдрие, ние изпросваме от тебе закрила за нашите деца, юноши и девойки срещу множеството изкушения и съблазни, с които ги прелъстява светът. Бидейки изкушаван, но не и победен, ти и на изкушаваните можеш да помогнеш. Бидейки златен съсъд на Светия Дух и носил райски покой в сърцето си, ти направи и нас причастници на Божията благодат и унищожи в нас всяко греховно движение на плътта.
О, свети мъчениче Райко-Иоане, избави нас, немощните, от връхлитащите ни беди, от човешки клевети и тежки болести, като пазиш душите ни от осъждане на ближния и от всяко зло. Вложи в сърцата ни дух на страх Божий, дух на любов към Христа Бога и ни помагай във всяко добро намерение. На твоите свети молитви връчваме себе си до края на дните си, в смъртния ни час, на митарствата и на Страшния съд. Амин.

МОЛИТВА 2

(казва се от баща или майка за техните деца)

О, велики угодниче Христов, свети мъчениче Райко-Иоане! Облажаваме те заради твоята равноангелска чистота, с която си благоугодил на Христа Бога и ти се молим да бъдеш крепък щит и ограда на нашите деца срещу коварствата на блудния бяс, за да получат и те като тебе наградата на седмото блаженство, което гласи: “Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.” Помоли се и на Пречистата Дева и Богородица да ги вземе под Своя покров и ги защити от зли човеци и развратители, от насилници и лукави прелъстители. Застъпи се за тях пред Всеподателя Бога да живеят съгласно Неговата свята воля, да ходят в Неговите заповеди и да благоукрасят душите си с целомъдрие, трудолюбие, дълготърпение, честност и всяка друга добродетел. А когато, било поради незнание, било поради лекомислие, породени от младата им възраст, съгрешат срещу Божия закон, възбуди в сърцата им покаяние и ходатайствай за тях пред Небесния наш Отец да прости съгрешенията им.
О, свети мъчениче Райко-Иоане, простри ръце към преблагия Господ и спомени с твоите пречисти уста имената на нашите скъпи деца, за които ти се молим, та по твоите молитви те да се опазят от всяка сквернота на света, да растат в познанне на доброто и да им бъдат дарувани сили и здраве за полза на Църквата и отечеството ни.
Господи Иисусе Христе, по молитвите на свети мъченик Райко-Иоан, смили се над нашите деца (имената), очисти ума им от суетни помисли и ги насочи към изпълнение на Твоите заповеди, за да се избавят от вечните мъки и да наследят Твоето Небесно Царство. Амин!

Издателство “Витезда”, 2012 г.

Източник на Житието: https://www.mitropolia-varna.org/; източник на Акатиста: Отец Владимир Дойчев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Post

В памет на светия мъченик Триандафил Старозагорски († 1570/1680)В памет на светия мъченик Триандафил Старозагорски († 1570/1680)

На 8 август се празнува паметта на българския светец св. Триандафил/Трендафил Старозагорски: По преподобни Никодим Агиорит, “Синаксаристис”, Цариград, 1845 г., и “Неон мартирологион”, Атина, 1961 г. Свети мъченик Триандафил бил

„Фестивал Индия“, който трябваше да се проведе в Петрич, е отменен„Фестивал Индия“, който трябваше да се проведе в Петрич, е отменен

Източник: Добринка Добрева – https://bnr.bg/ … „Фестивал Индия“, който трябваше да се проведе днес в Петрич, е отменен.  Това се случва след призив на Неврокопския митрополит Серафим към обществеността да

Житие и Акатист на св. Баташки мъченици († 1876 г.) (Събор на светите Баташки мъченици)Житие и Акатист на св. Баташки мъченици († 1876 г.) (Събор на светите Баташки мъченици)

На 17 май Българската православна Църква празнува паметта светите Баташки мъченици († 1876) – Събор на светите Баташки мъченици. Всемилостивият, но и всеправеден Бог, Който промишлява както за царства и