Житие и Акатист на свети великомъченик княз Иоан-Владимир († 22 май 1016 г.)

Иван Владимир бил владетел на средновековната Дукля (Зета, дн. Черна гора), зет на великия цар Самуил (997-1014 г.), поради което култът му е широко разпространен в българските земи. Още от Средновековието той бил приеман и за български светец. В Бориловия Синодик (1211 г.), един от най-важните паметници на българската Търновска патриаршия, той бил записан между Гаврил Радомир и Иван Владислав, като един от „древните български царе“ – Пламен Павлов

Житие на свети великомъченик княз Иоан-Владимир

Жития на светиите. Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

Свети княз Йоан-Владимир управлявал областите Зета и Далмация. По природа той бил миролюбив, благочестив и добродетелен. Във война с българския цар Самуил, който управлявал Западната българска държава, той бил взет в плен, но Самуил го оженил за своята дъщеря Теодора-Косара и го върнал на неговия престол.

След трагичната смърт на цар Самуил, който умрял на 6 октомври 1014 г. от сърдечен удар, когато видял пленените и ослепени български войници, възцарил се син му Гавриил-Радомир, но византийското коварство подстрекало братовчеда му Иван-Владислав, който го убил и заел престола. Боейки се от отмъщение или от законните права на Йоан-Владимир, Иван Владислав го поканил при себе си чрез посредството на Охридския архиепископ Давид уж за мирни разговори.

Кроткият и незлобив Йоан-Владимир повярвал на църковното пратеничество и приел поканата, но Иван-Владислав още при самото пристигане в столицата изпратил убийци да му отсекат главата. И понеже мечът поради някаква причина не могъл да уязви Йоан-Владимир, той кротко подал на убиеца своя меч с думите: „Искаш да ме убиеш, брате, но не можеш. Ето моят меч! Готов съм да бъда убит, както Исак и Авел!“ Злодеят го посякъл.

Тогава станало чудо. Светият мъченик се втурнал с посечената си глава в ръце и влязъл в близката църква, в която вече паднал и предал на Господа светата си душа на 22 май 1016 г. Жена му отнесла тялото му в неговите владения и тържествено го погребала в църквата, при която сама завършила живота си в пост и молитва.

След две години убиецът Иван-Владислав умрял от внезапна страшна смърт чрез невидима ръка и България паднала под византийско робство за 168 години. Нетленните мощи на св. Княз Йоан-Владимир са прославени с изтичане на целебно миро и с извършване на чудеса. Те се намират в град Елбасан (Албания).

Св. княз Иван Владимир – Пламев Павлов

Пламен Павлов, Христо Темелски, Светци и духовни водачи от Македония, Велико Търново, 2004

Иван Владимир бил владетел на средновековната Дукля (Зета, дн. Черна гора), зет на великия цар Самуил (997-1014 г.), поради което култът му е широко разпространен в българските земи. Още от Средновековието той бил приеман и за български светец. В Бориловия Синодик (1211 г.), един от най-важните паметници на българската Търновска патриаршия, той бил записан между Гаврил Радомир и Иван Владислав, като един от „древните български царе„.

Според житието на св. Иван Владимир той от дете бил добродетелен, благочестив и миролюбив. През 998 г. при похода на цар Самуил по крайбрежието на Адриатическо море Иван Владимир не оказал съпротива. Той бил обсаден с хората си в една планина, предал се и бил хвърлен в затвора в Преспа. Тук обаче в него се влюбила Самуиловата дъщеря Теодора-Косара, която скоро станала съпруга на дукленския княз. Става дума за династичен брак, по силата на който Иван Владимир бил върнат във владенията си като български васал. Той бил лоялен към българската държава, но през 1015 г., когато цар Гаврил Радомир бил убит от Иван Владислав, нещата се променили. Иван Владимир бил извикан от новия цар, който му дал клетва, че нищо няма да му се случи. Още при пристигането си в царската резиденция обаче той бил убит по заповед на Иван Владислав пред вратите на храма (22 май 1016 г.). Мъченическата смърт на княза била следствие както на съмнения в неговата лоялност, така и поради това, че той бил Самуилов зет -фамилен враг на узурпатора Иван Владислав. Теодора-Косара, която ревностно следвала праведния живот на съпруга си, измолила тялото му и го отнесла в неговите владения. Още от ХІ в. до наши дни св. Иван Владимир е почитан широко сред балканските християни, а мощите му се пазят в Елбасан, Албания. Неговият образ влиза трайно в църковната живопис през българското Възраждане, като най-често е наричан „Св. Йоан Владимир, цар български“. Паметта му се отбелязва на 22 май.

Молитвена възхвала:

АКАТИСТ НА СВ. ИОАН-ВЛАДИМИР, КНЯЗ БЪЛГАРСКИ

КОНДАК 1

Избрания от царски род и увенчан на Небесата от Царя на царете, Христовия великомъченик Иоан-Владимир дойдете, верни, да възпеем с похвални песни като свят княз и великоименит чудотворец. А ти, доблестни страдалче, имайки силна молитва пред Господа, милостиво се вслушай в молбите на тези, които с вяра ти зоват:

Радвай се, Иоане-Владимире, княже Български чудотворче!

ИКОС 1

Ангел земен се показа, блажени: кротък, смирен, благоговеен, обичащ мълчанието, презиращ страстите, които влекат надолу, и имащ грижа за добродетелите, които възнасят нагоре. Затова ти зовем:

Радвай се, плод стократен, произлязъл от благочестив и благороден корен; радвай се, мъдро управлявал своите поданици.

Радвай се, станал поданик на Царството Небесно; радвай се, защото оттам се молиш за нас, почитащите твоята памет.

Радвай се, княже, удържал победа над всички страсти; радвай се, кротък човече Божий.

Радвай се, красив на лице и по душа; радвай се, пълен с разум и мъдрост Господня.

Радвай се, Иоане-Владимире, княже Български чудотворче!

КОНДАК 2

Виждаме те на твоята икона, страстотерпче Иоане-Владимире, да държиш като свети Иоан Кръстител отсечената си глава в ръце и като си спомняме твоя праведен живот и мъченическа кончина, благодарствено пеем на Бога: Алилуия!

ИКОС 2

Придобил смирен разум и крепка вяра, благородни княже, запретил си на отровните змии в Косогор да пакостят на хората и техния добитък, и те ти се покориха. Така запрети и на древната змия – дявола, да пакости на душите ни по пътя на спасението, та с благодарност да ти зовем:

Радвай се, приел еднаква смърт с Господния Предтеча и Кръстител; радвай се, защото си носил не само името, но и добродетелите му.

Радвай се ти, на когото и зверовете са се покорявали; радвай се, наш помощниче срещу дяволските изкушения.

Радвай се, защото си имал нежно и отзивчиво сърце към хорските беди и напасти; радвай се, защото с това на Христа си се уподобил.

Радвай се, крепосте на християнската вяра; радвай се, благоуханен крине на евангелското смирение.

Радвай се, Иоане-Владимире, княже Български чудотворче!

КОНДАК 3

Препасан със сила свише и обладан от велика любов към своя народ, положил си своята душа за него, Иоане-Владимире, като си се предал доброволно в ръцете на врага и така си спасил от явна смърт своите поданици. Удивени от твоето дръзновение, пеем на укрепилия те Владика и Господ: Алилуия!

ИКОС 3

Имайки евангелско дълготърпение, седял си в тъмницата, многострадални, денонощно окован във вериги, подвизавайки се в пост и молитва. И ето, една нощ ти се яви Ангел Господен и ти предсказа скорошно освобождение от плена и след някое време страдалческа кончина. Избави от вечния плен на дявола нас, които ти зовем:

Радвай се, удостоен с дивно видение в тъмницата; радвай се, горял с огъня на любовта към своя народ.

Радвай се, златообкован съсъде, изливащ елей на милост към ближните; радвай се, застъпниче пред Христа за нашата страна и народ.

Радвай се, неугасима свещ пред Божия Престол; радвай се, озарил нашето отечество със светлината на своя подвиг.

Радвай се, приел с радост ангелската вест за страдалческата си кончина; радвай се, преминал от земната тъмница в светлите небесни чертози.

Радвай се, Иоане-Владимире, княже Български чудотворче!

КОНДАК 4

Буря от помисли те обзе, свети княже, когато видя в небесните висоти да лети орел, който имаше на гърдите си блестящ кръст. А когато орелът положи на земята кръста и изчезна, ти се поклони на кръста и заповяда на това място да се изгради църква, където да се възпоменава твоята близка мъченическа кончина и да се пее Богу: Алилуия!

ИКОС 4

Като чу в църковния двор дрънкането на оръжие и острия звън на голи мечове, разбра коварството на врага, изпратил войници да те убият, но не се уплаши, блажени, а след като завърши молитвата си и се причасти с Тялото и Кръвта Господни, излезе от храма да пролееш кръвта си, светло зовейки към Бога: „Умирам без вина! Готов съм да бъда убит като Исаак и Авел!“ Затова ти зовем:

Радвай се, благодатен зрителю на небесни видения; радвай се, видял Божия ангел в образ на орел.

Радвай се, високолетящ орел на евангелското съвършенство; радвай се, кротък гълъбе, станал мирна Христова жертва.

Радвай се, горещ ревнителю по Господните двори; радвай се, достоен причастниче на Христовите Тайни.

Радвай се, български Исааке, принесен в благоприятна жертва на Бога; радвай се, нов Авеле на сърдечната чистота и невинност.

Радвай се, Иоане-Владимире, княже Български чудотворче!

КОНДАК 5

Приел си Боготъканата дреха на Христовата саможертва, славни Иоане-Владимире, когато, целувайки кръста, си се простил с епископите и си излязъл от църквата при риданието на мнозина, за да бъдеш посечен, пеейки на Бога: Алилуия!

ИКОС 5

Като те виждаме неустрашим пред смъртта, молим те, преизрядни Христов угодниче, да ни избавиш от вечната смърт на геената огнена и да просветиш душите на православните християни, които ти зоват:

Радвай се, ти, който си бил изпълнен с всяка радост и мир във вярата; радвай се, осенен свише с пълната благословия на Христовото благовестие.

Радвай се, търсил не своята полза, а ползата на ближния; радвай се, защото всичко у тебе е станало с любов.

Радвай се ти, чрез когото познахме действието на крепката Христова сила у светиите; радвай се, защото твоята кротост е била известна на всички човеци.

Радвай се, ти, който избавяш верните от смъртните ужаси; радвай се, украсен с небесна слава.

Радвай се, Иоане-Владимире, княже Български чудотворче!

КОНДАК 6

Цял в блясък от Небесата ти се яви Кръстът Христов, всеблажени, и ти, наслаждавайки се на неговата светлина и изумен от неговото могъщество, въззова: Алилуия!

ИКОС 6

Озарил със светлината на покаянието всички, които почитат твоята памет, прославяме твоите дивни дела, Христов кръстоносче Иоане, и с пение и духовни песни те възпяваме така:

Радвай се, свети съзерцателю на разпнатия Христос; радвай се, тайнозрителю и на Неговото Възкресение.

Радвай се, достойно пострадал на своята Голгота; радвай се, благовонна роза, благоухание на бъдещото възкресение от мъртвите.

Радвай се, обърнал с Кръста в бягство демонските пълчища; радвай се, мислен олтар, носещ Христа като жертва.

Радвай се, светъл княже, победил княза на въздушната власт; радвай се, застъпниче на намиращите се в беди и опасност.

Радвай се, Иоане-Владимире, княже Български чудотворче!

КОНДАК 7

Като не искаше Своя раб Иоан да бъде убит от засада, а в близост до храма, Бог изпрати Своите Ангели да го защитят, за да не получи смъртта си далеч от народа. И о, чудо! Минавайки покрай скритите край пътя убийци, той им се виждаше обкръжен от крилати войници, в чието лице те познаха Божии Ангели, които крепко го пазеха. А ние, научавайки за това чудо, пеем на Бога: Алилуия!

ИКОС 7

Нов избавител от внезапна смърт заедно със света великомъченица Варвара виждаме в тебе, свети Иоане-Владимире, за което с благодарност ти зовем:

Радвай се, живял под покрива на Всевишния и обитавал под сянката на Всемогъщия; радвай се, защитен от името на Бога Иаковов.

Радвай се, наш защитниче от тайни убийци; радвай се, защото ни опазваш от видими и невидими врагове.

Радвай се, защото по твоите молитви се надяваме да получим от Бога християнски завършек на живота си; радвай се, получил голяма благодат и сила от Господа.

Радвай се, воине Христов срещу крадци и насилници; радвай се, незаспиващ страже над вдовици и сираци.

Радвай се, Иоане-Владимире, княже Български чудотворче!

КОНДАК 8

Странно и невиждано чудо стана с теб, предивни мъчениче: когато беше посечен с меч, взе в ръцете си своята глава и вървейки към църквата, пееше: „Зарадвах се, когато ми казаха: да идем в дома Господен!“. А като влезе в църквата, легна и рече: „В Твоите ръце, Господи, предавам духа си!“. Алилуия!

ИКОС 8

Целият си живот посвети на Бога, свети княже, и като получи страдалчески венец, замени земното царство с небесно и така, придобил спасение чрез Господа нашего Иисуса Христа, сега помагаш с молитвите си да се спасим и ние, които с вяра ти викаме:

Радвай се, ужасил с чудесната си смърт Христовите врагове; радвай се, посрамил нечестивия убиец.

Радвай се, предал чистата си душа на Вседържителя; радвай се, прославил Бога и телом, и духом.

Радвай се, обикнал враговете си и станал син на Всевишния; радвай се, застъпниче пред Господа, Бога на силите, за нашето спасение.

Радвай се, наше прибежище и покров в беди и нужди; радвай се, наше избавление от съблазните на света и дявола.

Радвай се, Иоане-Владимире, княже Български чудотворче!

КОНДАК 9

Целият гняв Божий се изля върху твоя убиец, богоблажени Иоане, и Ангел Господен го порази с голяма сила. А ние, като виждаме как справедливият Бог се отплаща на беззаконните люде, със страх Му зовем: Алилуия!

ИКОС 9

Суетно мъдруващите витии на този свят отричат почитането на светите мощи, защото са поразени от змията на неверието, а ние, православните християни, виждайки как Бог прослави с нетление мощите на своя страдалец Иоан-Владимир, от които освен това изтече и многоцелебно и благоуханно миро, топло му зовем:

Радвай се, любимче Божий, украшение на светото Православие; радвай се, съкровище на чудните Господни дела.

Радвай се, свето благоухание на Българската Църква; радвай се, златен скиптър в Божията десница.

Радвай се, родни мироточецо, получил еднаква благодат със свети Димитрий Мироточиви; радвай се, удостоен с нетленни мощи като преподобни Иоан Рилски Чудотворец.

Радвай се, всеплодна жертва на Агнеца Божий – Христос; радвай се, пристанище на душите в бурното житейско море.

Радвай се, Иоане-Владимире, княже Български чудотворче!

КОНДАК 10

Като искаме да се спасим, ние, слабите във вярата и бедни на добри дела, ти се молим, преблаги княже: погледни милостиво от небесните обители на нас, почитащите твоята памет, и пеещите на Бога: Алилуия!

ИКОС 10

Ти си несъкрушима стена за всички, прибягващи към твоя покров, покровителю на българския народ Иоане-Владимире. Затова с усърдие и любов зовем към теб:

Радвай се, утвърдителю на светата Православна вяра; радвай се, защото ни предпазваш от колебания в християнското изповедание.

Радвай се, кротък изобличителю на нашата гордост; радвай се, благодатна помощ на изкушаваните от беса на гнева и злобата.

Радвай се, наша подкрепа във всички нужди; радвай се, подаващ мир и покаяние на сърцата ни.

Радвай се, прославящ с всички светии Живоначалната Троица; радвай се, славещ Отца и Сина и светия Дух във вечни векове.

Радвай се, Иоане-Владимире, княже Български чудотворче!

КОНДАК 11

На тебе подобава пение от ангели, свети мъчениче, ала приеми и това наше хваление, което ти принасяме с нечисти устни, и ни подай утеха в скърбите ни от всемилостивия Христос Бог, на Когото, заедно с Отца и Светия Дух, пеем: Алилуия!

ИКОС 11

Като светоносна свещ е твоят образ в тъмния ни от грехове живот, мъчениче Христов, – свещ, чиято светлина ни наставлява по пътя на Христовата вяра, за което с благодарение и любов ти зовем:

Радвай се, светилниче, сияещ повече от слънцето; радвай се, вечнопаметни княже на всяка добродетел.

Радвай се, просветил отечеството си със своето светло житие; радвай се, изпълнил Църквата с дарования на Божествения Дух.

Радвай се, разкрил благоутробието на милостта си за всички скърбящи; радвай се, праведни мъчениче и истински последователю на Евангелието.

Радвай се, божествени целителю на болните; радвай се, тиха радост на измъчените души.

Радвай се, Иоане-Владимире, княже Български чудотворче!

КОНДАК 12

Божията благодат почива върху твоята икона, свети мъчениче, и затова, припадайки пред нея с вяра и съкрушено сърце, ти се молим да ни избавиш от всяка душевна и телесна болест, за да пеем на Бога: Алилуия!

ИКОС 12

Възпявайки твоята милост, с която милваш всички, които те почитат, и като спомняме благоговейно твоето пречудно търпение, прославяме те, богоносни княже, с тези похвали:

Радвай се, целебно миро на душевните ни язви; радвай се, избавление от тежките терзания на съвестта.

Радвай се, усладен от извора на живата вода; радвай се, наследниче на Божиите животворящи обетования.

Радвай се, облечен в сиянието на славата на Отца; радвай се, осиян от Слънцето на правдата – Христа.

Радвай се, просветен с озарението на Светия Дух; радвай се, не отхвърлящ молбите и на най-грешните.

Радвай се, Иоане-Владимире, княже Български чудотворче!

КОНДАК 13

О, добропобедни свети княже Иоане-Владимире! Погледни с милостиво око от райските селения на нас, живеещите в долината на плача, и умоли Господа Бога да излее върху нас Своите велики и богати милости и ни избави от всякакви скърби, болести и злини, а най-вече от вечните мъки на мрачното адово царство, та заедно с теб да пеем на Бога в Неговото светло Царство победната песен: Алилуия!

(Този кондак се чете три пъти. След това се чете 1-ви икос и 1-ви кондак, и се завършва с молитвата.)

МОЛИТВА КЪМ СВЕТИ КНЯЗ ИОАН-ВЛАДИМИР

ЗА ИЗПРОСВАНЕ НА ДУХОВНИ ДАРОВЕ

О, свети и праведни княже Иоане Български, кротко агне на Агнеца Божий, взел върху Си греха на света – Господа нашего Иисуса Христа! Праведниче Божий, заклан като чиста и непорочна жертва за греховете на народа от беззаконен и неправеден цар, по подражание на свети Иоан Кръстител, и станал като него горещ застъпник и молител за опрощение на нашите грехове! Изпроси ни от Всеподателя Бога всички плодове на Духа, за които писа божественият Павел, а именно: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост и дълготърпение, та както ти си пребъдвал в тях дори до мъченическа смърт, така и ние, по твоите молитви, да започнем да се трудим по усвояването им за слава Божия и за живот вечен. Отгони от нас делата на плътта, в които сме омърсени дори до тоя ден и час, и ни дарувай да разпнем плътта си със страстите и похотите и така да се облечем в новия човек, създаден по Бога в правда и святост на истината. Удостой ни с твоето крепко застъпничество пред Престола на Всевишния Бог, та след като преминем в покаяние оставащия ни живот, да можем с дръзновение и чиста съвест да кажем като Апостола: С добрия подвиг се подвизавахме, пътя свършихме, вярата опазихме, прочее, очаква ни венецът на правдата, който ще ни даде в оня ден Господ, Праведният Съдия; и не само на нас, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване. Амин.

ТРОПАР

глас 8

Кръста, явен ти в блясък от небесата, си проповядвал на всички, славни Иоане-Владимире; обагрен и очистен от своите кърви, си се сподобил с нетленно въздаяние и предстоиш пред Света Троица. Затова моли дръзновено Христа Бога да се спасим.

КОНДАК

глас 8

Посечен като Кръстителя за Божията правда, като Кръстителя си и изобразен, държащ главата си в ръце. Моли Христа, Главата на Църквата, Иоане-Владимире, за спасението на нашите души!

ВЕЛИЧАНИЕ

Величаем те, страстотерпче свети Иоане-Владимире, и почитаме твоите честни страдания, които си претърпял за Христа!

(Православно издателство „Витезда“)

Източник на Житието: http://www.pravoslavieto.com/. Източник на Акатиста: Cvetanka Avramova

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Related Post

Представяне на а новата книга на д-р Калин Йорданов „Принцът на Филипопол: непознатият деспот Алексий Слав в светлината на нови извори и открития“Представяне на а новата книга на д-р Калин Йорданов „Принцът на Филипопол: непознатият деспот Алексий Слав в светлината на нови извори и открития“

Източник: balkanstudies.bg Институтът за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките и Издателство Wunderkammer имат удоволствието да Ви поканят на представянето на новата книга на д-р Калин Йорданов „Принцът

Новото издание на „Живото слово“ среща слушателите със свещеник Любомир Янъков и именика Димитър МитевНовото издание на „Живото слово“ среща слушателите със свещеник Любомир Янъков и именика Димитър Митев

Източник: mitropolia-sofia.org Утре, 26 октомври (сряда), предстои поредното издание на предаването за вяра и култура „Живото слово“ в ефира на радиото на Софийска света митрополия – „Епархийски глас“. Този брой

Слово на св. Серафим Софийски за св. Теофан ЗатворникСлово на св. Серафим Софийски за св. Теофан Затворник

Произнесено на панихидата по повод на петдесетгодишнината от кончината на еп. Теофан (1894-1944) (Из „Проповеди“ на архиеп. Серафим Соболев (със съкращения) – публикация на Отец Владимир Дойчев) … Както ярките