За „НаследствоБГ“

За „НаследствоБГ“

Наследствобг.ком е страница – портал, създадена от д-р Георги Канев. Страницата е предвидена да функционира като място за авторски материали и като портал за публикации в три основни направление: история на православието сред българите; социална и духовно-просветна дейност в рамките на Българската православна Църква и история на България в периода 1886 – 1913 г. Порталът е в процес на доизграждане.

Създателят на страницата, д-р Георги Канев, завършва история в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и впоследствие в същото учебно заведение защитава дисертация на тема: „Монашество и монашеска култура в средновековна България XI – XIV в.“. Понастоящем д-р Георги Канев работи в Националния военноисторически музей – София в Дирекция Експозиционни и образователни дейности.

Можете са се свържете с д-р Георги Канев на посочения имейл: nasledstvobg@abv.bg или като попълните формуляра по-долу: